fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Psykologutbildningen kommer människan in på livet

April 17, 2015

Det är populärt att studera psykologi och därför är konkurrensen stor när det gäller att komma in på en psykologutbildning. Det är inte så konstigt när man funderar på vad en psykologutbildning handlar om. Läran om själslivet och de psykologiska processerna berör oss alla direkt som människor. Att förstå sig på någons beteende genom deras tankar, känslor och sociala uppträdanden och hjälpa dem att komma till rätta med sin livssituation är en oerhört spännande uppgift. Psykologer jobbar inom vitt skilda områden och förutom på en psykologisk mottagning verkar en person med psykologutbildning inom bland annat områden såsom artificiell intelligens, neuropsykologi, produktdesign, marknadsföring, personlig terapi eller rådgivning till exempelvis företag.

Psykologutbildning och förväntningar i arbetslivet

Det är ofta uppgifter med stort ansvar som en person efter en psykologutbildning tar på sig. En psykologutbildning är alltså av nödvändighet både relativt lång och mycket grundlig. De bestämmelser vi idag har för en psykologutbildning gäller sedan 1982, kort efter 1977 års stora högskolereform. En psykologutbildning på en högskola eller ett universitet i Sverige innebär fem års heltidsstudier, där 300 högskolepoäng ska uppnås innan utbildningen är färdig. Under den här tiden lär studenterna känna ett stort urval av metoder och teorier, och väljer senare att specialisera sig inom ett terapiområde de känner en särskild kallelse till. Teoretisk undervisning och praktisk erfarenhet växlar av varandra och efter ungefär halva utbildningen genomgår ofta studenten en längre tids praktik ute i arbetslivet. Då har psykologstudenten redan införskaffat sig en bred kunskap om den moderna psykologins olika byggstenar, som exempelvis kognitionspsykologi, socialpsykologi, biologisk psykologi och utvecklingspsykologi. Psykologi är givetvis huvudämnet på en psykologutbildning, medan andra ämnen som ingår är till exempel sociologi, pedagogik och den juridik som beträffar en psykologs yrkesutövning.

Några av de skolor i Sverige som erbjuder en psykologutbildning är Karlstad, Stockholm, Umeå, Göteborg, Lund och Uppsala universitet, men det finns fler att välja bland. Efter färdig utbildning är det krav på praktisk tjänstgöring i tolv månader innan Socialstyrelsen kan utfärda en psykologlegitimation. Under den här perioden får utövaren handledning av en legitimerad psykolog och slussas på så sätt in i arbetslivet.

Efter en psykologutbildning är förväntningarna höga på den nyutbildade psykologen att visa tecken på den professionalitet som studietiden och praktiken innefattat. Psykologen ska efter avslutad psykologutbildning vara i stånd att genom ett par orienteringssamtal med en hittills obekant person sätta sig in i en dennas situation och avgöra dels vilken slags terapi som är den rätta och dessutom ifall personkemin stämmer. Dessa båda faktorer är utslagsgivande för om psykologen hjälper just den här personen. Ifall en annan terapi behövs, än den som den här psykologen kan erbjuda, bör en kollega ta över. Om psykologen misstänker att personen den möter inte kommer att kunna utveckla tillräckligt med förtroende är även detta ett starkt skäl för att rekommendera en annan kollega. Kontakten mellan en psykolog och den människa den möter är så pass privat att förtroendet kommer i första rummet. Tecken på ett professionellt bemötande från psykologens sida är att den har den andra personens bästa som prioritet.

Psykologutbildning ger goda framtidsutsikter

I dagens samhälle ställs höga krav på oss människor. Vi ska kunna anpassa oss till omständigheter som ständigt förändras, visa prov på hög kompetens, prestera väl i alla de olika roller vi tar på oss och dessutom må bra psykiskt och fysiskt. Psykologer efterfrågas inom allt fler områden i samhället. De har förmågan att förbättra människors liv och kan arbeta med individer, grupper och organisationer med till exempel handledning, konsultation, behandling eller utvärdering.

Efter en psykologutbildning kan arbetsplatsen vara på en skola, ett sjukhus, inom kriminalvården, psykiatrin, eller på ett större företag. En psykolog kan vara antingen anställd eller egen företagare och jobba med att till exempel forska, handleda, utvärdera och diagnostisera och behandla psykologiska problem. Att specialisera sig inom ett visst område är vanligt, som till exempel inom neuropsykologi, pedagogisk psykologi eller psykoterapi. En psykologutbildning är med andra ord ett yrkesval med många möjligheter och spännande uppgifter, där människan alltid står i fokus och känslan av att kunna hjälpa och vara till nytta ger en stark yrkesprofil.

Recent Posts

Flow

Alla har någon gång upplevt att en utmaning, oavsett om det är en arbetsuppgift som fordrar intellektuell ansträngning...