fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Viktminskning

En långvarig och bibehållen viktminskning kräver motivation och disciplin. Med hjälp av en psykolog blir processen enklare. Hör av dig till oss på PsykologA för att komma i kontakt med en legitimerad psykolog specialiserad inom viktminskning.

Hjälp med viktminskning

Många av de som kämpar med viktminskning har ofta gjort det under en lång period av sitt liv. Det är inte ovanligt att man ägnat sig åt en så kallad jojo-bantning, det vill säga att snabbt gå ner i vikt genom en strikt diet för att sedan återgå till att äta som vanligt, vilket resulterar i omedelbar viktuppgång. Om man lider av övervikt och önskar nå en lägre och mer hälsosam vikt så är ofta första steget för en hållbar viktminskning att förändra sitt förhållningssätt till både mat och sin egen kropp.
Genom att använda KBT som verktyg och genom samtal med en erfaren terapeut, så utforskar ni gemensamt vad det problematiska förhållningssättet till mat och den egna kroppen grundar sig i. För den som testat många andra metoder på egen hand och till slut söker sig till en KBT-terapeut eller en coach, så kan det ofta innebära en stor ögonöppnare. Du och din psykolog tar också tillsammans itu med de ”triggers” som orsakat problembeteendet. Anledningarna varierar naturligtvis från person till person, men med regelbundna samtal inom ramen för psykoterapi så kan problemen med viktminskning och dess orsaker ringas in och bearbetas.

En viktig del är även att se över kosten och som en del av terapin kartlägga matvanor. Alla vet om att det är bra att undvika tex för mycket fett och socker till förmån för nötter, grönsaker och frukt. Men för att verkligen få till en varaktig hälsosammare kosthållning är det viktigt att ta hjälp.

Första stegen mot en långvarig viktminskning

När man gång på gång misslyckats med sin viktminskning så är det vanligt att man upplever känslor av skam och misslyckande, och dessa känslor förstärks ofta av en omgivning som både stigmatiserar och dömer den som kämpar med viktproblem. Att frigöra sig från dessa känslor kan vara mycket besvärligt att handskas med på egen hand och något du och din psykolog kan arbeta med tillsammans.

Precis som med många andra problem i livet, så låter man ofta bli att söka hjälp även med viktminskning, eftersom det är så sammankopplat med de känslor som beskrivits ovan. För den som däremot vågar ta steget att söka hjälp, så finns en tydlig väg ut ur problemen.