fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Vårdepression trots fint och soligt väder

March 27, 2015

Våren, årstiden då naturen och livet åter vaknar till liv. En tid full av grönska, fågelkvitter och värmande solstrålar. Övergången till vår eller höst innebär dock för en del individer årstidsbunden depression, det vi vanligtvis kallar vår- och höstdepression. Fenomenet har varit känt för människan länge, men kriterierna för depressionen skapades först 1984 av Rosenthal och hans medarbetare. Precis som namnet insinuerar är detta ett tillstånd som drabbar individen under vissa perioder av året, och är återkommande. Vårdepression tycks vara relaterad till dagsljus och mörker. Det verkar som om människan påverkas av när ljuset förändras som snabbast. Vårdepression existerar nästan inte i de länder som ligger nära ekvatorn, utan blir allt vanligare ju längre- respektive norrifrån ekvatorn man kommer. En given förklaring till varför depressionen uppstår finns inte, däremot finns det många teorier.

En teori till vårdepression är att symptomen kommer från kemisk obalans, serotoninbrist. Serotonin är en signalsubstans som fungerar som en budbärare i hjärnan. Brist på signalsubstansen gör att kommunikationen mellan olika hjärnceller inom vissa områden försämras. Detta i sin tur är orsaken till en mängd olika psykiatriska tillstånd. En annan teori är att det sker en överproduktion av melatonin i kroppen. Melatonin är ett hormon som finns naturligt i kroppen, och är viktigt för att upprätthålla dygnsrytmen. Mängden hormon varierar under dygnet och påverkas av ljuset, nivån är som högst på natten.

Det finns inte heller någon klar orsak till varför vissa individer drabbas av vårdepression och andra inte. En anledning kan vara att vissa individer är ärftligt mer sårbara än andra. En annan orsak kan vara individernas levnadssätt. Utlösande orsaker till depressionen kan då vara stress och livshändelser. En diagnos på en vårdepression kan endast ställas om vissa kriterier är uppfyllda:

  • Depressionen bör ha förekommit regelbundet, efter varandra under minst två år och under en viss period av året.
  • Depressionen skall försvinna efter ett tag.
  • Den årstidsrelaterade depressionen bör ha uppstått flera gånger än andra typer av depressioner.

För att få hjälp bör man ta kontakt med vårdcentralen, som sedan vid behov kan remittera vidare. Man kan dessutom vända sig till en privatpraktiserande psykolog eller terapeut för att få hjälp och råd om hur depressionen kan hanteras och behandlas.

Symptom vid vårdepression

De individer som lider av årstidsrelaterad depression har oftast haft besvären sedan ungdomsåren. Depressionens symptom varierar från år till år, men har en tendens att bli värre med åren. För en del individer kan dock denna typ av depression uppstå först under senare delen av livet. Undersökningar visar på att i Norden är det cirka 3-4 % av befolkningen som lider av årstidsrelaterad depression. Symptomen för vårdepression skiljer sig inte särskilt mycket från andra depressionstillstånd. De typiska symptomen är trötthet, ökad aptit, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, minskad fysisk aktivitet, minskad sexlust, sömnsvårigheter och minskad arbetsförmåga och glädje. En del patienter kan även få tankar om döden och självmord. Dessa tankar kan i svåra fall leda till självmordsförsök.

Hur man kan bota en vårdepression

Den som lider av vårdepression bör väldigt tidigt lära sig så mycket det går om sjukdomen. Detta för att snabbt kunna få kontroll över problemen och besvären. Det finns mycket man kan göra själv för att förebygga en vårdepression om problemen inte är så allvarliga. Regelbunden motion, några timmar i veckan, kan vara till stor hjälp. Man bör försöka undvika stress i den mån det är möjligt. Regelbundna tider för hälsosam kost och sömn. Fasta och regelbundna rutiner skapar ordning och en stressfri miljö, vilket kan minska besvären med vårdepression. Tillskott av D-vitamin och extra solljus under den mörkare tiden på året är viktigt och hjälper den som lider av vårdepression. Om besvären är mer omfattande bör man söka hjälp. En diagnos kan ibland vara svår att smälta eftersom den leder till stora och omvälvande förändringar i livet. En diagnos kan emellertid även vara frigörande, med tanke på att man får en förklaring till de problem och besvär man har haft och upplevt. En behandlingsmetod som länge har diskuterats och som det inte finns några vetenskapliga bevis för att det fungerar är ljusterapi. Många landsting erbjuder dock denna typ av behandlingsmetod. De behandlingsmetoder som har visat sig vara framgångsrika vid vårdepression är psykoterapi och olika läkemedelsbehandlingar med antidepressiva mediciner.
Kognitiv beteendeterapi är oerhört effektivt och förstärker även effekten av antidepressiv medicin, samt kan hjälpa till att motverka att depressionen återkommer senare i livet.

Recent Posts

Psykolog på nätet

Stämmer detta in på dig? Tiden är alltid så knapp, den räcker inte på långt håll till allt det du vill och måste få...

Mentalisering

Mentalisering Begreppet mentalisering inom psykologin kan spåras tillbaka till 1960-talet, men var länge ett koncept som...

Flow

Alla har någon gång upplevt att en utmaning, oavsett om det är en arbetsuppgift som fordrar intellektuell ansträngning...

Kognitiv dissonans

Kognitiv dissonans och varför det känns bra att göra rätt Någon gång har vi alla handlat tvärtemot vad vi egentligen...