fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

För företag

PsykologA erbjuder psykologtjänster för ditt företag. Vi skräddarsyr samarbetet efter era behov.

PsykologA erbjuder företag psykologer och har lång erfarenhet av att samarbeta med både små och stora företag. Ofta är det en ledare/ägare eller en representant från HR som tar kontakten för att få hjälp med någon av sina anställda eller arbetsgrupper. Ibland är det ledaren själv eller egenföretagaren som tar kontakt för att få stöttning i sin egen situation. Vårt arbetssätt är strukturerat och målinriktad för att uppnå bäst effekt. Metodiken är baserat på KBT.

Medarbetaren kan välja att boka en ledig tid själv och då få tid inom tre timmar eller få en personlig rekommendation som passar medarbetarens specifika behov eller mål.  

Anslut ditt företag kostnadsfritt här för att dra nytta av de fördelar vi erbjuder de företag vi samarbetar med. 

 

Vad vi erbjuder

 

 • Inga väntetider, ofta en bokad tid inom 24 timmar.
 • Tillgängliga tider även kvällstid och helger.
 • Central mottagning på Kungsholmen eller säkra videosamtal
 • Enbart legitmerade psykologer med lång erfarenhet
 • Strukturerade och konkreta samtal med tydligt mål – baserat på KBT

Vad vi kan hjälpa till med

PsykologA:s psykologer har lång erfarenhet av att arbeta med ett brett spann av vanligt förekommande problem eller utmaningar i arbetslivet. Här är några av de områden som vi specifikt är inriktade mot:

 • Stresshantering, utmattning
 • Krishantering
 • Depression
 • Konflikter eller relationsfrågor
 • Olika typer av ångestproblematik eller oro
 • Missbruk eller riskbruk
 • Motivation
 • Chefscoaching

 

Erbjudande – Individuellt samtalspaket

Individuellt samtalspaket med 5 samtal som hjälper till att bryta negativa mönster, få insikt och förändring. Baserat på KBT får individen konkreta verktyg mot ett bättre mående. Vi följer en strukturerad process som innehåller:

 

 • Kartläggning av befintlig arbets- och livssituation samt målsättning och handlingsplan.
 • Tillgodgörande och bemästrande av personligt anpassade verktyg och nya strategier för att hantera problematiska situationer.
 • Avslutning och målgenomgång samt plan för fortsatt arbete på egen hand.

För många räcker 5 samtal för att få ett bra resultat men vi rekommenderar att göra det möjligt för medarbetaren att kunna boka uppföljningssamtal vid behov.

Pris:

Individuellt samtalspaket: 7450 kr exkl. moms

Uppföljningssamtal: 1490 kr exkl.moms

Samtalslängd 45 min/samtal

Möjlighet att träffa psykologen fysiskt på vår mottagning på Kungsholmen eller digitalt via video.

måluppfyllelse psykoterapi företag