Parterapi i Stockholm

parterapi stockholm

På Psykologa har vi terapeuter i Stockholm som är specialiserade på att arbeta med par och relationsfrågor. Våra parsamtal liknar på 

många sätt våra individuella samtal i utformningen förutom att de är längre. När par kommer till oss för första gången har ofta kommunikationen och samspelet hamnat i en negativ spiral som man på egen hand har svårt att komma ur. Ofta har även respekten för varandra fått sig en törn. På grund av detta är det lätt att det bildas missuppfattningar och att man har svårt att förstå varandras perspektiv.

 

Det är lätt att såra varandra vilket gör att det kanske blir svårare att komma nära varandra igen. Som ett första steg är det av stor vikt att båda parterna i relationen får möjlighet att dela med sig av sin version av hur situationen är och hur den har uppstått. Att lyssna på sin partner utan att försvara eller förklara kan bara det ha en positiv inverkan. Det övergripande målet i alla våra parterapier är att skapa tillit mellan parterna oavsett vilket praktiskt mål man har med att uppsöka någon av våra terapeuter i Stockholm.

 

Legitimerade psykologer med inriktning mot parterapi och familjeterapi

Alla våra psykologer i Stockholm är minst legitimerade psykologer vilket innebär att man gått i utbildning under totalt 6 år.  Att vara legitimerad innebär att man står under socialstyrelsen övervakning vad gäller att man bedriver en professionell och etisk verksamhet. Våra psykologer har längre erfarenhet av hjälpa par med olika utmaningar. När ni söker till oss till oss på PsykologA kan ni därmed känna er trygga.

parterapi

Vid alla nybesök har vi mellan 1-3 orienteringssamtal innan man bestämmer om man ska ha ett fortsatt längre samarbete. Orienteringssamtal innebär att paret träffar psykologen förutsättningslöst. Dels för att paret ska få känna på hur det är att samarbeta med psykologen men även för att komma överens om en gemensam målsättning. Längden på en en parterapi kan variera väldigt mycket. Vissa par träffas bara ett fåtal gånger medan andra träffas under perioder uppemot ett år. Längden på en kontakt med en parterapeut är något paret och psykologen kommer fram till gemensamt. Välkommen att kontakta någon av våra psykologer i Stockholm. Läs mer om en övning i aktivt och konstruktivt svarande

Vad gör en psykolog?

En video som beskriver psykologens arbete.

Gå till Psykologa.se Hemsida
Information om Psykologas coaching i Stockholm
[related-posts]