fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Parterapi Stockholm

En relation kan vara härlig men den kan också vara utmanande och frustrerande. Om ni känner att ni har det svårt i er relation så hjälper vi gärna er. Vi är psykologer som erbjuder parterapi i Stockholm på Kungsholmen och online. Vi har oftast ingen väntetid och kan erbjuda akut parterapi. Varmt välkomna!

 

Kontakta ossSe lediga tider

Parterapi i Stockhom kan hjälpa er

Förstå varandra bättre

Bryt negativa mönster

Minska konflikter

Förbättra kommunikationen

Bli mer nöjda tillsammans

Klienter berättar

Våra parterapeuter

Vilken är den bästa parterapeuten för er?

 

När ni använder formuläret nedan får ni en rekommendation om en psykolog som arbetar med parterapi i Stockholm samt passar just era behov, förutsättningar och mål. Vi svarar på er förfrågan om parterapi så snart som möjligt.

Hur vill ni gå i parterapi? (Ni kan välja flera)

Vilka tider passar er? (Välj flera om ni vill)

När vill ni gå i parterapi första gången?

Hur vill ni bli kontaktade?

8 + 14 =

Priset för första besöket i en parterapi är 1590 kr och resterande besök kostar 2090 kr.

Vad är parterapi?

Vi erbjuder olika former av parterapi i Stockholm. Vi arbetar med metoden IBCT (integrative behavioral couples therapy) och traditionella parsamtal.

För alla nära relationer

De flesta som kommer till oss har eller har haft en romantisk relation. Vi hjälper även personer med andra sorters nära relationer exempelvis traditionella par, syskon och nära vänner samt föräldrar med vuxna barn.

Varför gå i parterapi i Stockholm?

Det finns många möjliga frågor för parterapi. Ni behöver inte ha en tydlig orsak eller ett problem klart för er innan ni går i parterapi. Tillsammans med er psykolog kommer ni fram till vad som skapar era utmanningar.

Svårigheter att kommunicera

Om det även är svårt att kommunicera kan dessa problem växa sig stora och svårhanterliga. Er psykolog hjälper att få till ett konstruktivt samtal där ni kan lyssna på varandra på riktigt.

Ni har olika behov

En källa till utmaningar i relationer kan vara att ni har olika behov. Det kan handla behovet av egentid och tid tillsammans. Behovet att diskutera eller att dra sig undan vid konflikter. Det kan även röra sig om olika sexuella behov eller olika syn på på ekonomi och sparande.

Andra relationer som krockar

Det kan ibland vara svårt att komma överens med personer som står nära ens partner. Det kan handla om mamma, pappa eller någon annan från ursprungsfamiljen. Det kan också skära sig i relationen med partnerns vänner. I parterapi kan ni hitta nya sätt att hantera dessa relationer.

Minska och hantera konflikter

Olika behov och sätt att se saker kan leda till konflikter. Parterapi kan hjälpa er att hantera dessa situationer på ett bättre sätt.

Att gå i parterapi i förebyggande syfte

Det behöver inte finnas några stora konflikter för att gå i parterapi. Om ni varit tillsammans ett tag eller står inför en större förändring kan det vara bra att stanna upp och reflektera tillsammans. Det här kan hjälpa er att fördjupa relationen och föra er närmare. Parterapi kan rädda relationen men också göra dem ännu bättre genom att ni lär känna varandra på ett nytt sätt.

Parterapi efter otrohet

Parterapi vid otrohet kan vara hjälpsamt för att ni ska hitta en väg framåt. Det kan handla om otrohet som har inträffat i närtid eller en tidigare otrohet som fortsätter påverka relationen.

Parterapi vid separation eller skilsmässa

Vissa går i parterapi för att undvika en separation medan det för andra handlar om att kunna få ett bra avslut på en relation som varit viktig. Parsamtal kan även vara hjälpsamt för att skapa en ny relation som får vardagen att fungera om ni exempelvis har gemensamma barn.

Svartsjuka

Svartsjuka grundar sig ofta i en rädsla för att bli bortvald. Ofta leder detta till att den svartsjuka personen kan upplevas som kontrollerande.

Sexuella problem

Att i perioder ha sexuella problem är mer regel än undantag i längre relationer. I parterapi finns en möjlighet att prata om det som är svårt men även hitta konkreta lösningar som tar er framåt.

Parterapi i Stockholm som hjälper

Vi hoppas kunna hjälpa er att förstå varandra bättre och hitta en väg framåt i er relation. Höra av er genom att välja alternativet “Kontakta oss”. Om ni vill boka en tid direkt kan ni välja alternativet “Se lediga tider”.

 

Kontakta ossSe lediga tider

Hur går parterapi till?

Vad gör man i parterapi? Här berättar vi om hur det går till i parterapi. Det går även bra att skriva eller ringa till oss om ni vill veta mer.

Våra värderingar i parterapi

Hos oss blir ni bemötta med respekt och tagna på allvar oavsett hur just er relation ser ut. I mötet med er förhåller vi oss neutrala och ser till bådas perspektiv. Tillsammans skapar vi en trygg miljö där vi kan föra en konstruktiv dialog som hjälper er i relationen.

Konstruktiv kommunikation

Många som kommer till oss har svårt att prata med varandra om det som är viktigast. Parterapi har som mål att skapa en konstruktiv kommunikation. Parterapi kan göra det lättare att lyssna, ta den andres perspektiv och utveckla er relation i en positiv riktning.

Göra saker på ett nytt sätt

För att bryta negativa mönster kan ni få prova att agera på nya sätt. Det kan handla om att ni i er parterapi får övningar och tips som ni testar mellan sessionerna.

Olika metoder för parterapi i Stockholm

Vi erbjuder olika former av parterapi i Stockholm. Vi arbetar med metoden IBCT (integrative behavioral couples therapy) och traditionella parsamtal.

Integrative Couples Behaviour Therapy (IBCT)

IBCT är en strukturerad metod som bygger på liknande principer som kognitiv beteendeterapi (KBT). Detta är en av de parterapi metoder som har starkast vetenskapligt stöd när det kommer till att öka tillfredsställelsen i parrelationer.

En detaljerad kartläggning

Kontakten börjar med en kartläggning där psykologen analyserar er flera områden i er relation. Exempelvis analyserar psykologen era olikheter, era sårbarheter, yttre faktorer som kan stressa och er kommunikation.

Två gemensamma och två individuella samtal

Kartläggningen består av ett inledande bedömningssamtal, ett individuellt samtal med varje person och återgivande samtal. I det återgivande samtalet berättar psykologen vilka problem som upptäckts och kommer med förslag på en väg framåt. Många känner sig nöjda med den större förståelse som de får för varandra av kartläggningen. Andra väljer också att fortsätta arbeta med de utmaningar som nu är tydligt kartlagda.

Kommunikation, acceptans och förändring

Med kartläggningen som grund skapar er psykolog en skräddarsydd behandlingsplan. En stor del av parterapi med IBCT bygger på att förbättra er kommunikation. Strategier med syfte att öka er acceptans för varandra kombineras även med att ni får prova konkreta sätt att förändra ert beteende.

Traditionella parsamtal

Dessa parsamtal handlar om att skapa en trygg miljö där ni kan prata om det som är utmanande. Psykologen tar en opartisk roll för att ge bådas känslor och tankar utrymme. Ni får hjälp att möta och lyssna på varandra på ett sätt som kanske inte varit möjligt innan.

Vad kostar parterapi i Stockholm?

Att gå i parterapi i Stockholm kostar 1690 kr för det första besöket. Resterande besök kostar 2090 kr. Sessionerna är 60 minuter långa. För de som vill finns det en möjlighet att ha längre sessioner.

Hur länge går ni i parterapi?

Hur länge parterapin varar kan variera utifrån era behov och förutsättningar. För vissa krävs ett fåtal samtal och för andra krävs det fler. Efter ert första besök kan er psykolog ofta ge en ungefärlig uppskattning.

Vilken parterapi är den bästa för oss?

Under det första samtalet kommer vi fram till vilken parterapi som är bäst för er. Vi anpassar alltid metoden utifrån just era behov.

Parterapi vid npf

Parterapi kan vara hjälpsamt när den ena eller båda har ADHD eller autism. Parterapin behöver dock ofta anpassas för att den ska bli så bra för er som möjligt. Hos oss kan ni få parterapi vid ADHD och autism i Stockholm och online.