fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

ISTDP i Stockholm

Intensive short-term dynamic psychotherapy i Stockholm

Kort om behandlingen

 • ISTDP – Stockholm eller online 
 • Enbart legitimerade psykodynamiska psykologer
 • Specialiserade behandlare med psykodynamisk grund
 • Pris: 1490 kr á 45 minuter

ISTDP Stockholm som passar dig som vill:

 • Få större tillgång till ditt känsloliv
 • Ha lättare för att bygga nära och djupa relationer 
 • Bli mindre självkritisk 
 • Få en större acceptans för dig själv och dina känslor 
 • Lättare att hantera ångest

Vad är ISTDP terapi?

ISTDP står för Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy och är en känslofokuserad psykodynamisk terapimetod. PsykologA erbjuder ISTDP i Stockholm.

Psykologiska besvär orsakas av inlärda försvar

En ISTDP-psykolog utgår från att dina psykologiska besvär orsakas av inlärda och ofta automatiska försvarsbeteenden som du använder för att hantera och undvika känslor.

ISTDP – känslor som fokus

Alla människor har i grunden samma uppsättning av känslor. Du behöver dina känslor för att kunna kommunicera, bygga relationer, fatta beslut och känna empati. Viktiga känslor i ISTDP-metoden är glädje, nyfikenhet, sorg, skam, rädsla, ilska och skuld.

Otrygg uppväxt kan göra att vissa känslor känns otillåtna

När dina relationer till dina närmaste personer under uppväxten innehåller olika former av otrygghet så kommer ditt känsloliv att påverkas. Genom att du i dina närmaste relationer inte har kunnat eller fått tillåtelse att känna och ge uttryck för känslor, har du istället behövt undvika ditt känsloliv på olika sätt.

Att vara rädd för dina känslor

Växer du upp under en sådan otrygghet så kan du bli rädd för dina känslor och känslorna kommer därför att trigga ångest. Ångest är en signal om fara.

ISTDP – försvar monteras ned

I en ISTDP-terapi försöker du och din psykolog först att undersöka de försvar som står i vägen för det liv som du vill leva. Därefter försöker ISTDP-psykologen tillsammans med dig att närma sig de känslor som tidigare inte varit tillåtna och på så sätt hjälpa dig att bryta destruktiva beteendemönster och ångest.

ISTDP – Depression och andra svårigheter

ISTDP kan hjälpa dig vid olika typer av svårigheter. Det kan exempelvis vara:

 • Depressioner
 • Ångest
 • PTSD
 • Beroende
 • Känner dig osjälvständig

Har du oförklarliga fysiska symtom?

ISTDP kan vara hjälpsamt för dig som har medicinsk svårförklarade symtom som:

 • Huvudvärk
 • Smärta
 • Illamående 
 • IBS

Hur fungerar en ISTDP-terapi?

Empati och fokus

I en ISTDP-behandling arbetar psykologen empatiskt, aktivt och fokuserat för att tillsammans med dig försöka förstå vilka försvar som blockerar känslorna.

Vi skapar förändring tillsammans

ISTDP-psykologen är en aktiv förespråkare för förändring snarare än en neutral observatör. I en ISTDP-terapi får du vägledning.

Bli bemött med respekt och värme

Att undersöka våra känslor och försvar är en utmaning för alla människor.  En viktig del av behandlingen är därför att ett varmt och respektfullt samarbete utvecklas mellan dig och din ISTDP-psykolog.

Lär dig att hantera ångest

Dina känslorna är för dig till en början är delvis förbjudna. Det inte ovanligt att du reagerar med ångest under din ISTDP-terapi. En viktig del av behandlingen handlar därför om att hitta olika sätt för att hantera och reglera ångest.

När du möter dina känslor slutar de skrämma dig

I ISTDP-behandlingen betonas hur känslomässiga, inre processer oftast är orsaken till ångestrelaterade svårigheter. Genom att närma dig de känslor som tidigare undvikits blir du på sikt mindre rädd för dem. Under ISTDP-terapins gång kommer känslorna hos dig inte längre behöva väcka lika mycket ångest som de har gjort tidigare.

Större frihet utan försvar

Du behöver inte heller använda dig av försvar på ett lika omfattande sätt längre och du blir mer fri att utveckla ditt potential.

Frigör din inre kraft

Inom ISTDP betonar vi hur alla människor har energi och kraft. När vi exempelvis är deprimerade och nedstämda är det lätt att tro att vi inte har någon kraft inom oss. Terapin handlar bland annat om att frigöra denna inre kraft som de inlärda omedvetna försvaren blockerar och stänger av.

  ISTDP – evidens och forskning

  Det finns flera forskningstudier som styrker ISTDP effekt. Lär dig mer om ISTDP och förstå forskningen bakom hör.