fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Positiv Psykologi

Positiv Psykolog är ett nytt spännande fält inom psykologin. Vi på PsykologA arbetar på olika sätt med positiv psykologi genom att väva in det i våra tjänster.

Positiv psykologi är en relativt ny gren inom psykologin. Till skillnad från traditionell psykologi som är problemorienterad och grundad i en medicinsk symtomfokusmodell så fokuserar man inom positiv psykologi på styrkor och att försöka utveckla det som redan är bra. En starkt inslag är även förebyggande insatser istället för att man ska åtgärda svårigheter när de redan har uppstått.

I PsykologA:s coaching-tjänster utgår vi alltid från positiv psykologi. Vi kartlägger vad du är bra på och hur du kan få ut mer av dina styrkor för att överkomma hinder och svårigheter.