fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Träffa barnpsykolog i Stockholm – terapi och föräldrastöd

Hos oss på PsykologA kan du träffa legitimerade psykologer med erfarenhet av att hjälpa barn och ungdomar. Våra barnpsykologer kan även erbjuda föräldrastöd. Våra behandlingar anpassas efter varje barns och familjs behov och förutsättningar. Vi har korta väntetider och det går oftast att träffa en barnpsykolog inom en vecka. Ni kan komma till vår mottagning på Kungsholmen eller träffa oss online.

Kontakta ossBoka tid

Personligt anpassad terapi

Olika metoder

Få tid snabbt

Kvällstider

Legitimerade barnpsykologer

Lång erfarenhet

Våra barnpsykologer

Michaela Wallhem

Leg. Psykolog

Jag är leg. psykolog och specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi. Jag arbetar utifrån KBT och tar emot både vuxna, barn och par. Tidigare så har jag arbetat inom både barn- och vuxenpsykiatri. Jag har arbetat brett med all sorts problematik, men fördjupat mig särskilt inom behandling för ångest och oro, samt föräldrastöd.

I en samtalskontakt med mig vill jag bidra med värme, förståelse och trygghet. Samtidigt vill jag hjälpa till att aktivt hitta en riktning och skapa en förändring för att du ska må bättre.

Michaela kan hjälpa barn från 6 år.

Hur är det att träffa en barnpsykolog?

Här kan du läsa om vårt förhållningssätt och hur vi tänker i mötet med dig och ditt barn.

Ska vi verkligen söka hjälp?

Vi brukar rekommendera att söka hjälp när du som förälder känner oro för ditt barns, familjens eller din egen hälsa. Tillsammans kan vi bedöma om ni är bäst hjälpta av en kontakt eller om ni utifrån råd kan hantera utmaningarna på egen hand.

Relationen är det viktigaste

Det första våra barnpsykologer fokuserar på är att ert barn och du som förälder ska känna er trygga i kontakten. Trygghet och förtroende utgör en stabil grund för att kunna förändra det som är svårt.

Vi börjar med en bedömning

Samtidigt som vi bygger upp en trygg relation undersöker vi vad som är svårt. Utifrån sin erfarenhet gör er barnpsykolog en bedömning av vad som kan vara hjälpsamt. En viktig del av bedömningen är att ert barn eller ungdom får hjälp att formulera mål som känns meningsfulla.

Känns det som och är vi är på väg åt rätt håll?

För oss är det viktigt att kontakten känns bra och att vi rör oss i riktning mot det som är viktigt för ert barn och för dig som förälder. För att vara säkra på det utvärderar vi löpande att ni upplever att vår kontakt gör en positiv skillnad i era liv.

Det är OK att inte veta vad som är fel

Vissa barn och ungdomar kan uttrycka på vilket sätt de inte mår bra men andra har svårt med det. Tillsammans utforskar vi vad som känns svårt och sätter ord på det. Utifrån denna gemensamma bild hittar vi en väg framåt.

Vi kan träffas på olika sätt

Du som förälder är alltid med under första besöket. Beroende på era behov och önskemål går det att träffas på olika sätt:

● Du som förälder kan vara med under varje besök
● Vi kan träffa barn eller ungdom enskilt när du väntar i väntrummet
● Du som förälder kan vara med i början eller slutet av besöken
● Du kan även välja att vara med då och då för att stämma av

En kontakt anpassad efter era behov

Behandlingen anpassas efter era behov och önskemål. Anpassningen kan göras efter barnets ålder och mognadsnivå men även utifrån varje barns förutsättningar och behov.

Vi kan samverka vid behov

För att komma till rätta med många utmaningar kan det krävas en samverkan med skola och andra instanser.insatanser. Med er tillåtelse kan vi samverka med andra aktörer som är viktiga för ditt barn och er familj.

Hjälp med specifika problem eller stöd

De barn och familjer som söker sig till oss har olika behov. Vissa vill ha behandling för ett specifikt problem. Andra vill ha mer allmänt stöd. Tillsammans undersöker vi vilken form som passar er. Vi utgår sedan från vår erfarenhet och forskning om barn psykiska hälsa för att hjälpa er på bästa sätt. Vi erbjuder även behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) för barn och ungdomar.

Föräldrarstöd

Att vara förälder kan vara svårt. Ibland kan det vara så svårt att vi behöver professionellt stöd. Det kan handla om att ge dig stöd för att orka men även att barnpsykologen tittar på konkreta strategier och verktyg för att hjälpa dig i din föräldraroll. Du som förälder kan ha en kontakt med oss eller så kan du ha en kontakt parallelltparallelt med att ditt barn även får stöd.

Boka en barnpsykolog nu

Kontakta ossBoka tid

Tecken på att ditt barn inte mår bra

Varje barn och ungdom är unik. Därför kan sättet som dåligt mående tar sig i uttryck se ut på olika sätt. Nedan beskriver vi upplever ofta kännetecknar barn som inte mår bra.

Ditt barn kan:

● Verka mer arg och lättirriterad
● Bli rädd för saker som tidigare inte upplevts som skrämmande
● Verka orolig och ängslig
● Kännas ledsen och nedstämd
● Verka hängig och orkeslös
● Få svårigheter med sömnen
● Få en aptit som ökar eller minskar
● Känna att det är svårare att koncentrera sig
● Klaga på värk i kroppen (t ex magen eller huvudet)
● Uttrycka en ovilja att gå till förskola eller skola
● Isolera sig från viktiga personer
● Sluta göra saker och aktiviteter som annars brukar uppskattas
● Få svårare att sköta hygienen (t ex borsta tänder, duscha, borsta håret)

Vanliga problem hos barn och ungdomar

Depression
Ångestsyndrom
Kriser
Ångest
Rädsla
Sömnsvårigheter
Sociala svårigheter
Hantera känslor och tankar

Vanliga frågor

● Verka mer arg och lättirriterad
● Bli rädd för saker som tidigare inte upplevts som skrämmande
● Verka orolig och ängslig
● Kännas ledsen och nedstämd
● Verka hängig och orkeslös
● Få svårigheter med sömnen
● Få en aptit som ökar eller minskar
● Känna att det är svårare att koncentrera sig
● Klaga på värk i kroppen (t ex magen eller huvudet)
● Uttrycka en ovilja att gå till förskola eller skola
● Isolera sig från viktiga personer
● Sluta göra saker och aktiviteter som annars brukar uppskattas
● Få svårare att sköta hygienen (t ex borsta tänder, duscha, borsta håret)

Klienter berättar

Anton EkAnton Ek
20:42 22 Apr 15
Jag är nöjd med den terapeuten jag träffat.
Elin GustavssonElin Gustavsson
21:05 31 Mar 15
Jag är nöjd med den hjälp jag fått.
leo beiertleo beiert
15:44 15 Jul 13
Har träffat en psykolog under våren och har utvecklats i rätt riktning.
Frida LövgrenFrida Lövgren
08:16 04 Jul 13
Har varit hos min terapeut 6 gånger och är väldigt nöjd. Alla borde gå och prata av sig någon gång ibland. Det har i alla fall hjälpt mig väldigt mycket.
js_loader