fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Psykosomatik – samspel mellan kropp och själ

April 29, 2015

Du kanske har varit i dålig form under en längre tid, kanske så länge att du har glömt när det började. Du har kanske en molande värk i magen eller kanske en dov huvudvärk. Detta har du känt av länge nu och det verkar inte gå över. Hälsokontrollen hos doktorn kunde inte förklara vad det berodde på, men å andra sidan så finns det inte alltid förklaringar till varför sjukdom uppstår. Stressad har ju du också varit på sistone. Det är ju så mycket som måste göras och tas ansvar för, och det blir inte bättre av att det värker på ett odefinierbart ställe i magen, att huvudvärken hotar och den ständiga tröttheten.

Inte heller hjälper det att gå till sängs tidigare, då kommer bara oron för vad som kan vara fel i magen. Men kanske läkaren inte hittade någon grund för värken, eftersom orsaken sitter högre upp? Kanske har du drabbats av vad som tidigare kallats psykosomatiska besvär, och då kan du söka svaret inom området psykosomatik. Sett från en psykosomatisk förklaringsmodell är din hälsa både beroende av fysiska, psykiska och sociala faktorer, och din kropp kan reagera med fysisk smärta när ditt psyke blir utmattat.

Psykosomatisk och vardagsstress

Forskning inom psykosomatik har visat att till exempel långvarig stress kan utlösa smärta och sjukdomstillstånd. De psykosomatiska besvären kan vara många, men de vanligaste är magont, smärta i axlar och rygg, huvudvärk och sömnlöshet. För att kunna behandla en patient med problem från perspektivet psykosomatisk så bör man ha personens hela livssituation i betraktande. Själen och kroppen sitter ihop, men ibland kan de skilda delarna ha problem att samarbeta och då krävs lite hjälp på vägen. Det är emellertid risk att en person med psykosomatisk smärta inte blir tagen på allvar när han eller hon söker hjälp, och frustrationen över detta kan leda till förvärrade eller nya symptom. För att inom psykosomatik lösa de problemen som uppstår vid sjukdom så kan man börja med att prata med någon som vet hur man kan behandla problemets kärna. En psykolog kan hjälpa till att sortera tankarna och känslor, och komma på lösningar som förenklar vardagen. Det är svårt att komma till rätta med negativ stress själv, och det är dessutom skönt att kunna filtrera sin oro och sina tankar genom någon som lyssnar. Den som har en förståelse för psykosomatik kan sträcka ut en hjälpande hand till den som behöver det.

Psykosomatik – sjukdom eller inte?

Man har beräknat att så många som var tredje person som söker hjälp hos primärvården har problem som härrör till området psykosomatik. Kroppsliga symptom som har sin grund i psykiska mekanismer är svåra att identifiera, och endast ett fåtal av dessa människor får den hjälp som de behöver inom en rimlig tidsram. Arbetet med principerna inom psykosomatik är ofta tidskrävande då det omfattar så mycket, och man kan behöva lyfta fram en persons hela livshistoria för att komma tillrätta med problemet. Detta kan ta tid, men med rätt verktyg kan man hitta värdefulla möjligheter att förändra situationen så att kroppen får en chans att läka.

Inom västerländsk medicin har det hittills varit tradition att betrakta sjukdomar ur ett rent naturvetenskapligt perspektiv, men numera börjar det mer och mer eftersträvas en helhetssyn inom vården, även om det fortfarande finns brister inom systemet. Långvariga psykiska tillstånd leder ofta till att kroppen mattas ut, och i många fall har patienten sökt hjälp för sina problem många gånger innan diagnosen fastställs. Psykosomatik handlar om att bota hela kroppen, även psyket. Nästan ingen brukar ifrågasätta att man kan få ont i huvudet av stress, men det kan ändå vara svårt att ta in det faktum att mentala processer har omvandlats till fysiska symptom, och man kan behöva hjälp att verkligen förstå detta. Den som misstänker sig lida av besvär som kan härledas till psykosomatik kan ta kontakt med en kompetent och kunnig psykolog som då kan hjälpa till att komma till rätta med problemen. Sjukdom och smärta som är relaterade till psykosomatiska besvär är ofta av skiftande art, men en stor del av behandlingen brukar handla om att komma till insikt om sig själv och att bryta negativa mönster. Ett inslag kan vara stresshantering. Man kan behöva träna på att slappna av så att kroppen får en chans att återhämta sig och börja fungera på ett sunt och smärtfritt sätt igen. Kroppen och själen är ju två sidor av samma mynt, och båda sidor bör putsas lika mycket. Först när de två är i samspel igen, kan man känna sig tillfreds med livet.

Recent Posts

Flow

Alla har någon gång upplevt att en utmaning, oavsett om det är en arbetsuppgift som fordrar intellektuell ansträngning...