fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Motiverande samtal

På PsykologA erbjuder vi motiverande samtal av legitimerade psykologer. Vår mottagning ligger på Kungsholmen i centrala stockholm.
Ibland infinner sig tanken på att göra en positiv förändring i livet. Man kanske vill sluta att röka eller snusa, eller inser att man dricker för mycket alkohol. Andra vill gärna sluta att äta för mycket skräpmat och börja med en hälsosammare kosthållning. Det finns också de som har ett sexuellt riskbeteende eller spelberoende som de vill sluta med. Listan är lång över sådant som folk vill förändra i sina liv, men det är inte alltid så lätt att ta klivet. Då kan det kännas bra att veta att det finns samtalsmetoder som kan stötta och hjälpa dig i detta förändringsarbete. Motiverande samtal, eller MI som det förkortas, är en professionell metod som kan hjälpa människor att motivera sig inför förändringar. Denna metod utvecklades på 1980-talet och har bland annat använts inom hälso- och sjukvård, rehabiliteringsverksamhet, socialtjänst och kriminalvård. Motiverande samtal heter på engelska motivational interviewing, och orden säger en del om hur det fungerar. Terapeuten eller psykologen som leder samtalet med klienten ska inte försöka övertala denne att göra den önskade förändringen. I motiverande samtal ställs istället frågor som klienten själv får reflektera över och argumentera runt, så att denne själv inser vikten av att bryta gamla vanor och påbörja nya.

Motiverande samtal blir då ett samarbete där klienten blir medveten om för- och nackdelar med olika beteenden och val, och på så sätt förstärks motiveringen till förändring. Att ta sig ur negativa beteenden är viktigt, och att inse vikten av detta kan vara motiverande i sig. När man kommit så långt så brukar man även börja se fler och fler fördelar med sin förestående förändring, och motivationen ökar ytterligare.

Motiverande samtal kan ha stora fördelar

Motiverande samtal kan också vara till hjälp för den som länge närt en önskan att förverkliga en dröm, eller den som har någon form av projekt att genomdriva. Efter överläggningar med sitt inre kan man ofta lägga upp en hållbar plan för sin utveckling, och börja resan mot sitt mål. Oavsett syfte så kan alla ha fördel av motiverande samtal. Det som händer under terapin är att den som söker förändring, ser vägen till målet klarare. Även självförtroendet kan öka när man inser att det faktiskt är möjligt att nå ända fram, och man växer som människa när man upptäcker att man har en inneboende kompetens att klara av eventuella hinder på vägen. Om man vill ha hjälp att ändra sitt liv med motiverande samtal, så kan man ta kontakt med en terapeut eller psykolog.

Bryt de dåliga vanorna

Flertalet upplever också att stressnivån sjunker när man använder sig av motiverande samtal. En bra psykolog kan hjälpa sin klient att maximera sin motivation och ge stöd när det känns jobbigt. Många har sagt ”imorgon slutar jag”, alternativt “imorgon börjar jag”, men det är aldrig lätt att ändra ett invant beteende. Det krävs att man har tänkt igenom sitt beslut och att man verkligen inser grunden till beslutet. Först då kan man ta tag i det, och börja jobba mot att avsluta ett beteende som inte är bra för en själv. När man väl känner sig motiverad så är det mycket lättare att leva upp till förväntningarna, och känslan av att lyckas kommer att hjälpa till att hålla de avlagda vanorna i styr. Det första beslutet man kan ta, är att söka sig till en kompetent psykolog som erbjuder motiverande samtal. Det kan kännas som ett stort steg, men kan i längden vara mycket givande. Efter att man fått hjälp att ändra riktning i livet så kan man befria sig från sina laster och därmed skapa utrymme för nya upplevelser.

En stor del av klienterna upplever det första steget mot att förbättra sitt liv med motiverande samtal som en stor lättnad, och ser det som en nystart i livet. Den som känner att livet styrs av mönster som inte är önskvärda, kan söka sig till en psykolog som känns trygg och förtroendeingivande, och inleda motiverande samtal. Motiverande samtal kan vara det som behövs för att förenkla vardagen, eller för att göra de ändringarna som gör livet bättre i allmänhet. En del har beteendemönster som påverkar hela familjen eller andra närstående, och då är det verkligen dags att ta tag i problemet. Somliga använder talesättet ” det går inte lära gamla hundar att sitta”, men det stämmer inte. Det är aldrig för sent att ändra sina vanor.