fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Flow

February 5, 2015

Alla har någon gång upplevt att en utmaning, oavsett om det är en arbetsuppgift som fordrar intellektuell ansträngning eller en fysisk övning, går lätt som en dans utan att man behöver anstränga sig. Arbetet med att utföra uppgiften är  lustfyllt och du som utför arbetet längtar efter att ta dig vidare genom hela arbetsprocessen. Inom psykologin är detta en beskrivning på ett tillstånd som kallas flow. När vi uppnår flow så upplever vi att det arbete vi utför är belönande i sig och det känns som att ingen egentlig ansträngning krävs. Ibland verkar begreppet vara närmast översättbart med ordet lycka, men då måste man komma ihåg flow också är ett tillstånd och ett verb snarare än bara en känsla.

Fenomenet Flow uppmärksammades för första gången av psykologen Mihály Csikszentmihály under början på 1980-talet och det var också denne psykolog som gav det psykologiska begreppet dess internationella namn. Under de senaste 30 åren har man analyserat fenomenet och sedan en tid tillbaka så finns en rad punkter som på ett vetenskapligt sätt definierar vad flow innebär.

• Intensivt fokus på det aktuella ögonblicket
• Medvetande och handling smälter samman
• Upphörande av självreflektion/självmedvetenhet
• Känsla av kontroll över ögonblicket och handlingen
• Förändrad tidsuppfattning (tiden ”står still”)
• En känsla av belöning i nuet/arbetet

Ett av kraven för att flow ska kunna uppstå är också att uppgiften inte är så lätt att det inte ses som en utmaning, men inte heller så svår att det känns ogenomförbart. Detta innebär att uppnå flow inte alltid lämpar sig för alla uppgifter och delar av livet. Genom samtal med en erfaren och utbildad psykolog så kan man lära sig mer om tekniker för att komma åt just sitt eget flow. Som absolut nybörjare så kan det innebära att under dina sessioner med en psykolog får lära dig att identifiera vad som egentligen krävs för att uppleva flow, och senare längs vägen så kommer du få öva dig på att kunna komma in i det på ett snabbare och mer effektivt sätt utifrån detta. För alla som vill prestera bättre och mer, och göra detta under mer lustfyllda former så är flow något som i alla avseenden är önskvärt att uppnå.

Naturligtvis så kan en rad saker stå i vägen för att man ska uppnå ett flow. Exempel på något som står mellan dig och ditt flow kan vara tankar och orosmoment som hindrar dig att fokusera på just det du håller på med, att hålla koncentrationen är nämligen en essentiell del av att kunna uppnå flow. I vissa fall kan det röra sig om djupare problem som depressioner eller annan problematik som inte utretts ännu, men för andra räcker det med att vardagen knackar på.

Hur du kan hjälpas av flow

Naturligtvis finns inget mirakelmedel eller en metod som gör hela tillvaron fylld av lust och energi, men för den som vill göra så att ett arbete eller en uppgift ska kännas lättare så kan övningar som stimulerar flow vara användbart. Speciellt när vi åtar oss uppgifter som ställer höga krav på kreativitet så kan det vara särskilt viktigt att ha ett bra flow, men det lämpar sig även utmärkt för många andra typer av uppgifter. När du väl nått fram till det läge då du själv lättare kan uppnå flow i olika delar av ditt liv, så kommer ofta dina arbetsprocesser, uppgifter och övriga åtaganden att kunna genomföras med större lätthet och framförallt med större glädje.

Recent Posts