Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

KBT Stockholm

På PsykologA i centrala Stockholm finns legitimerade psykologer som är specialiserade på Kognitiv beteendeterapi. KBT är en effektiv metod för att behandla ett flertal olika psykologiska problem. Välkommen att höra av dig till oss om du är intresserad av att starta en kontakt med en kbt-psykolog.
 • KBT i Stockholm – Privat mottagning på Kungsholmen
 • Hos oss arbetar enbart legitimerade psykologer 
 • KBT-behandling på svenska och engelska
 • Vi erbjuder även KBT på kvällstid och online

PsykologA – KBT i Stockholm

Vi är en psykologmottagning i Stockholm och våra lokaler ligger på Kungsholmen. Hos oss kan du få KBT-psykoterapi och samtalsterapi. Din KBT-behandling utförs av erfarna och legitimerade psykologer. Det finns även möjlighet att få behandling via nätet. Vårt pris för KBT-behandling är 1290 kr per session.

Varför KBT?

KBT är en metod som riktar sig till dig som vill ha en behandling med:

 • Tydliga och konkreta mål 
 • Löpande utvärdering av resultatet
 • Teamarbete mellan dig och din psykolog
 • Vetenskapligt stöd för många typer av psykisk ohälsa
 • Fokus på att inte bara prata utan även göra något åt problemen
 • Möjlighet att få konkreta verktyg och förhållningssätt
 • KBT online är en bra metod för många problem

depression kbt

KBT-behandling för olika typer av problem

På vår mottagning i Stockholm erbjuder vi KBT för många typer av problem. Nedan hittar du exempel på problem vi arbetar med. Om du inte inte skulle hitta just din utmaning är du välkommen att kontakta oss berättar vi om hur vi kan hjälpa dig. 

KBT för ångest i Stockholm

KBT har starkt vetenskapligt stöd för behandling av olika typer av ångest.

KBT för dig med en fobi

Specifika fobier är en orimlig rädsla för ett specifikt objekt eller en situation som du upplever som en begränsning i livet. Exempel på fobier kan vara rädslor för djur, trånga utrymmen, vatten eller en rädsla för sprutor eller blod. KBT är en behandling med starkt vetenskapligt stöd vid behandling av fobier. Vi erbjuder även KBT för flygrädsla.

KBT för social ångest (tidigare social fobi)

Kan du vara rädd för att bli dömd och kritiskt granskad i sociala situationer? KBT är en effektiv metod för att hjälpa dig med social ångest (tidigare kallat social fobi). Du får hjälp att förändra negativa föreställningar om vad andra tänker om dig vilket hjälper dig att leva ett liv där du känner dig mindre hindrad.

KBT för panikångest

Vid panikångest finns en rädsla för att drabbas av panikattacker. Detta leder till en rädsla för kroppsliga sensationer som kan påminna om panikattacker. Det kan resultera i att du förändrar ditt beteende på ett sätt där du tänker att du minskar risken för panikattacker. En central del i KBT för panikångest är att du långsamt får vänja dig vid de kroppsliga sensationer som skrämmer dig. Du får även hjälp att gradvis sluta undvika situationer som du upplever som skrämmande.

KBT för GAD (Generaliserat ångestsyndrom)

Det mest utmärkande symtomet vid GAD eller generaliserat ångestsyndrom är stark oro. Oron upplevs ofta som svårkontrollerad. Oron kan gälla olika saker som till exempel den egna eller andras hälsa, sociala situationer, ekonomi eller världshändelser. GAD leder ofta till kroppsliga besvär som spänning, huvudvärk, rastlöshet och sömnsvårigheter. Det finns flera olika KBT-behandlingar för GAD och samtliga syftar till att minska din oro och ge dig mer energi över till annat.

KBT för hälsoångest (tidigare hypokondri)

Vid hälsoångest upplever du en svårkontrollerad oro kopplad till din hälsa. Ofta kan du tänka att olika kroppsliga känningar eller förändringar i ditt utseende kan vara ett tecken på allvarlig sjukdom. KBT för hypokondri då du lär dig att hantera dina tankar men även att motverka beteenden som spär på din rädsla i längden.

KBT för OCD och tvångssyndrom

Tvångssyndrom eller OCD (obsessive complusive disorder) innebär att du får obehagliga och ångestväckande tankar som du upplever som påträngande. Du tar till olika beteenden som minskar ditt obehag eller din ångest på kort sikt men håller problemet vid liv på lång sikt. KBT för OCD och tvångssyndrom består till stor del av exponering. Metoden exponering går ut på att du får utmana dina tankar utan att ta till skyddande beteenden eller strategier.

KBT för stress, utmattningssyndrom och utbrändhet?

En obalans mellan stress och återhämtning kan leda till psykisk ohälsa i form av utbrändhet och utmattningssyndrom. I KBT behandling för stress och utmattningssyndrom får du verktyg och förhållningssätt som hjälper dig att hitta tillbaka till balansen.

KBT för depression

Depression är ett tillstånd som bland annat kan karaktäriseras av nedstämdhet och att saker som du brukar uppskatta inte längre känns intressanta eller roliga. Det är lätt att hamna i en ond spiral där du blir alltmer deprimerad och det kan vara en utmaning att bryta mönstret på egen hand. KBT för depression är en behandling med vetenskapligt stöd. I behandlingen får du kunskap och förhållningssätt som hjälper dig mot ett bättre mående.

KBT för beroende av alkohol och andra missbruk

Vi har psykologer som är vana att arbeta med KBT för personer som är beroende av alkohol och/eller lever med andra missbruk. Vi erbjuder även KBT-behandling för spelberoende.

  KBT för viktminskning och andra livsstilsförändringar

  Vill du göra en större förändring i ditt liv? KBT kan hjälpa vid livsstilsförändringar såsom viktminskning, rökavvänjning och andra större utmaningar. Du får hjälp att sätta upp tydliga mål och tillsammans med din KBT-psykolog tar ni steg i riktning mot målen

  KBT för sömn

  Kan du uppleva att du har svårt att somna, vaknar ofta under natten eller vaknar för tidigt? Du kanske inte riktigt känner dig utvilad när du vaknar på morgonen? KBT för sömn är en av de mest beprövade metoderna för sömnlöshet (tidigare kallat insomni). Du får hjälp att bryta negativa sömnmönster och att gradvis öka din sömnkvalitet.

   KBT för ADHD

   Vid ADHD är det vanligt med problem med ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Detta leder till utmaningar med att hantera vardagen. I KBT för ADHD får du hjälp att identifiera dina största problemområden och sedan får du strategier som hjälper dig att hantera situationerna på ett bättre sätt.

    KBT för ilska

    Upplever du att du kan bli arg på ett sätt som inte känns konstruktivt för dig? KBT för ilska hjälper dig att få en längre stubin. Du får hjälp att förstå din ilska men även konkreta förhållningssätt för att hantera de situationerna som idag känns svåra på ett mer konstruktivt sätt.

     KBT för tinnitus

     Tinnitus utgör ofta en begränsning i livet. Det går dock att förhålla dig till din tinnitus på sätt som gör det mer eller mindre svårt att leva ett rikt liv. I KBT för tinnitus får du hjälp att ta reda på vad du kan påverka och vad du inte kan påverka. Du får konkreta strategier för det som går att förändra och du får hjälp att öva på att acceptera svårigheter när de kommer.

      KBT för självkänsla

      Kan du ha negativa tankar om dig själv? Är du en person som har svårt att stå på dig? Låg självkänsla kan verkligen bli ett hinder i livet. I KBT för självkänsla får du hjälp att förändra hur du relaterar till dig själv och till andra. Målet är ofta att du ska ta steg i riktningen mot att uppskatta dig själv på samma sätt som du kan uppskatta andra.

       KBT för viktminskning och andra livsstilsförändringar

       Vill du göra en större förändring i ditt liv? KBT kan hjälpa vid livsstilsförändringar såsom viktminskning, rökavvänjning och andra större utmaningar. Du får hjälp att sätta upp tydliga mål och tillsammans med din KBT-psykolog tar ni steg i riktning mot målen. 

        KBT-behandling med olika riktningar

        KBT är ett samlingsnamn för olika metoder och inriktningar. Utöver traditionell KBT kan du hos oss kan du få olika typer av KBT-behandling. Metoden anpassas efter dina behov, förutsättningar och mål.

         Acceptance Commitment Therapy (ACT)

         ACT för samman KBT med österländsk filosofi och acceptans. I en ACT-behandling får du hjälp att acceptera det som är svårt samtidigt som du får hjälp att identifiera vad som är viktigt för dig och ta konkreta steg i den riktningen.

          KBT – parterapi och familjeterapi

          Missförstånd i kommunikationen och invanda beteendemönster kan leda till svårigheter i relationer. KBT som en del av parterapi och familjeterapi är ett sätt att synliggöra mönster som inte är konstruktiva och tillsammans arbeta på att förändra dessa för att kunna få en relation där ni båda känner er mer nöjda.

          Hittar du inte din önskade KBT-inriktning ovan? Kontakta oss så tar vi reda på om vi har en KBT-form som passar dig.

           Vanliga frågor om KBT

           Vad betyder KBT terapi?

           KBT står för kognitiv beteendeterapi. Det är kombination av metoder som är baserade på inlärningsteori och kognitiv teori. Inlärningsteori handlar om att förstå och påverka beteendet hos människan och andra djur. Kognitiv teori handlar om hur vårt sätt att tänka påverkar hur vi uppfattar oss själva, andra och världen.

            Hur går en KBT-terapi till?

            Hur en KBT-terapi går till kan variera mellan de olika inriktningarna inom KBT, dina förutsättningar och ditt problem. Nedan följer några gemensamma nämnare:

            Behandlingsprocessen
            Kartläggning

            Behandlingen börjar med en analys av ditt problem. Utifrån analysen skapas en behandlingsplan.

            Behandling

            Detta följs av en behandling där ni arbetar med ditt problem på ett strukturerat sätt. De exakta metoderna kan variera mellan problem. Kontakta gärna oss så berättar vi mer. 

            Vidmakthållande och uppföljning

            Efter behandlingen får du ett program för att hålla din resultat vid liv och ni bokar in en tid för en uppföljning för att se till at du utvecklas i rätt riktning.

             KBT-terapi vad är det? 

             Exakt hur en KBT-behandling går till kan variera beroende på dina förutsättningar och dina problem men det finns gemensamma nämnare: 

             Målinriktat arbete

             KBT är en metod som har fokus på dina mål och att uppnå ett konkret resultat.  

             En terapi där du gör saker

             Ett av de bästa sätten att skapa förändra är att göra saker på ett nytt sätt. I en KBT-behandling får du övningar som syftar att förändra ditt liv till det bättre. 

             Vetenskaplig grund

             KBT-behandling har vetenskapligt stöd vid behandling av många olika typer av problem och psykisk ohälsa. 

             Samarbete

             I KBT utgår vi från att du är expert på dig själv medan vi kan metoden. Den är möjligt att skapa en förändring i en positiv riktning när vi utgår från din livserfarenhet och vår kunskap om metoden.