fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Vi matchar dig med en psykolog

Vi vill att du som har sökt dig till PsykologA ska få träffa den psykolog som är bäst matchad för att hjälpa dig. Genom att fylla i PsykologA:s webformulär får vi en bild av din situation, frågeställning och målsättning och matchar dig därefter till en psykolog som passar dig.

Psykologen kontaktar med dig för att boka en tid för ett första samtal. Informationen du lämnar tas om hand på ett konfidentiellt sätt.

Priset för det första besöket är 990 kr och resterande besök kostar 1490 kr. Priset för första besöket i en parterapi är 1690 kr och resterande besök kostar 2090 kr.

Nedan finner du en illustration på hur det går till för att komma i kontakt med rätt psykolog.

Psykologiskt relaterade problem/besvär

Nedan följer en lista över problem och besvär som man ibland har. Listan består av 53 olika påståenden. Läs noggrant igenom ett i taget och välj siffran till höger som visar hur mycket problemet besvärat dig den senaste veckan.

Hur mycket under den senaste veckan har du besvärats av: Inte allslite grandMåttligtGanska mycketVäldigt mycket
Nervositet eller inre oro
Svimningskänsla eller yrsel
Känslan av att någon annan kontrollerar dina tankar
Känslan av att andra är skuld till de flesta av dina problem
Svårighet att komma ihåg saker och ting
Att Du lätt blir förargad eller irriterad
Smärtor i hjärttrakten eller i bröstet
Att känna Dig rädd när du vistas på öppna platser eller på gator
Tankar på att ta ditt liv
En känsla av att de flesta människor inte går att lita på
Dålig aptit
Att plötsligt känna Dig rädd utan anledning
Okontrollerbara utbrott av ilska
Att Du känner Dig ensam även när Du är tillsammans med andra
Att ha svårt att få saker och ting gjorda
Ensamhetskänslor
Nedstämdhet
Brist på intresse för saker och ting
Rädsla och ängslighet
Att bli lätt sårad
Att känna att andra är ovänliga eller tycker illa om Dig
Att Du känner Dig underlägsen andra
Illamående eller orolig mage
Känsla av att andra iakttar Dig eller pratar om Dig
Svårigheter att somna
Att Du måste kontrollera vad Du gör gång på gång
Att ha svårt för att bestämma Dig
Rädsla för att åka med tåg, buss, spårvagn eller tunnelbana
Att ha svårt att andas
Vågor av kyla eller värme genom kroppen
Att Du måste undvika vissa saker, platser eller aktiviteter, därför att de skrämmer Dig
En känsla av tomhet i huvudet
Att det domnar eller sticker i olika delar av kroppen
Tankar att Du borde bli straffad för Dina synder
Känslor av hopplöshet inför framtiden
Koncentrationssvårigheter
Svaghet i delar av kroppen
Att Du känner Dig spänd eller uppjagad
Tankar på döden och hur det är att dö
Impulser att slå, skada eller göra någon illa
Impulser att slå sönder eller krossa saker
Att känna Dig mycket osäker och generad tillsammans med andra människor
Obehag när Du vistas bland mycket folk (t ex i affärer eller på biografer)
Att aldrig känna Dig nära någon annan människa
Ångest- eller panikattacker
Att ofta hamna i häftiga ordväxlingar
Att känna Dig nervös, när Du är ensam
Att andra inte tillräckligt uppskattar det Du gör
Oro och rastlöshet så att Du inte kan sitta stilla
Känslor av att vara värdelös
Känslor att folk skulle utnyttja Dig om de kunde
Skuldkänslor
Föreställningen att det är något fel på Ditt förstånd

Välbefinnande

I följande frågor ringar du in svaret som bäst stämmer med hur du känt dig den senaste månaden. Markera bara ett alternativ för varje påstående och försäkra Dig om att Du inte hoppar över något.

Under den senaste månaden, hur ofta kände du... Aldrig1-2 ggr1 gång/veckan2-3 ggr/veckanNästan varje dagVarje dag
Dig glad
Dig intresserad av livet
Dig tillfredsställd med livet
Att du hade något viktigt att bidra med till samhället
Att du tillhörde en gemenskap (social grupp, socialt sammanhang)
Att samhället är en bra plats, eller på väg att bli bättre, för alla mäniskor
Att människan i grund och botten är god
Att du förstår varför samhället fungerar som det gör
Att du gillade de flesta sidor av din personlighet
Dig bra på att hantera ansvar och vardagliga förpliktelser
Att du hade varma och tillitsfulla relationer med andra
Att du var med om erfarenheter som utmanade dig att växa och bli en bättre person
Dig självsäker vad gäller att tänka eller att uttrycka dina egna idéer eller åsikter
Att du har en känsla av mål eller mening med ditt liv
Vill du träffa en manlig eller kvinnlig terapeut?

Vill du träffa en äldre eller yngre terapeut??