Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Psykoterapi i Stockholm

När du söker dig till oss förmedlas du till den psykolog som har bäst erfarenhet och kunskap att hjälpa dig utifrån dina målsättningar och frågeställningar. De första 1-3 inledande samtalen vid en ny kontakt kallar vi orienteringssamtal. Orienteringssamtal innebär att man ses förutsättningslöst innan man bestämmer om man ska fortsätta i ett samarbete. Syftet med detta är dels att du som klient ska få en möjlighet att känna på hur det är att träffa din psykolog och delvis givetvis för att du ska få en chans att på ett mer ingående sätt berätta vad du vill ha hjälp med.

Psykologa erbjuder evidensbaserad psykoterapi i Stockholm. Evidensbasering innebär att våra arbetssätt och metoder är utprövade vetenskapligt med goda resultat. Alla våra medarbetare är även leg. psykologer och står under uppsikt av socialstyrelsen. Psykologas psykologer i Stockholm är dessutom medlemmar i Psykologförbundet. Sammantaget är detta en kvalitetssäkring för att du som klient hos oss ska känna dig trygg och säker på att våra tjänster är professionella och effektiva.

Psykodynamisk psykoterapi och KBT terapi på Södermalm

I alla våra kontakter med klienter gör vi en bedömning av vilken metod som passar den enskilde individen bäst. De flesta av våra medarbetare har en bred kunskapsbas och har kunskapen och erfarenheten av att använda både psykodynamisk psykoterapi och KBT-terapi. Vi tror inte att någon av dessa metoder är den andrxa överlägsen. Istället är vår erfarenhet att en individuell bedömning måste ske innan man väljer att arbeta utifrån ett speciellt tillvägagångssätt. Ofta är en blandning av flera olika metoder det absolut bästa. På mottagningen i Stockholm har vi psykologer inom både kbt och psykodynamisk terapi.

På Psykologa har vi möjligheten att arbeta med en flera olika problem och frågeställningar. Vi är speciellt vana med att arbeta med:

Relationsproblem
Stresshantering
Depressioner
Oro/ångest
Tvångstankar
Social fobi

På PsykologA har vi kompetens att arbeta med barn och ungdomar. Om du vill veta mer om hur det går till att träffa någon av våra psykologer
som har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdom ber vi dig kontakta oss på info@psykologa.se eller på telefon 08-55922160.

Positiv Psykologi

Ett viktigt inslag i alla Psykologas kontakter med klienter är Positiv Psykologi Attribution Och Optimism. Inom den positiva psykologin ses inte hälsa enbart som frånvaron av problem och symtom. Ledordet är istället välbefinnande och välmående. Aspekter såsom mening i livet, självständighet och positiva relationer är något som man i den positiva psykologin undersöker hur man kan få mer utav. Inom den positiva psykologin är fokus även på att förebygga problem istället för att åtgärda dem när de redan har uppstått. Det finns en mängd olika verktyg och förhållningssätt som vi lär ut för att man lättare ska kunna tackla motgångar när de uppstår. Vetenskapen visar även att om vi gör mer av det vi är bra på och anstränger oss för att skapa positiva känslor i vårt liv så står vi bättre rustade i perioder i livet när det är tufft. Positiva känslor skapar helt enkelt en typ av buffert som gör oss mer motståndskraftiga mot svårigheter. I psykoterapi hos oss undersöker vi hur just du kan ge dig själv de bästa förutsättningarna.

Kvalitetssäkring av psykologi och psykoterapi

PsykologA arbetar kontinuerligt med att förbättra och effektivisera sin verksamhet. I vårt kvalitetssäkringssystem erbjuder vi våra klienter att fylla i ett självskattningsformulär före och efter att terapin slutat för att undersöka hur klientens mående har påverkats av psykoterapin.
Kvalitetssäkringen görs med hjälp av säkra och tillförlitliga statistiska metoder och avslöjar hur effektiva våra tjänster är. Detta fungerar som en
motiverande faktor för oss vad gäller att hitta nya metoder att jobba utifrån eller gällande att ta in nya influenser i de arbetssätt som vi redan har.
Kvalitetssäkring är en viktig del av psykologin och psykoterapins utveckling och vi är stolta över att kunna medverka till att föra kunskapen framåt. Våra terapeuter i Stockholm har ett nära samarbete med universitet och högskola där vi regelbundet bjuder in forskare, kbt psykologer och
studenter för att utveckla vårt kvalitetssäkringsarbete ytterligare.