fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Under livets gång stöter de allra flesta människor på olika hinder och konfronteras med situationer de inte alltid vet hur de ska hantera. Detta kan ibland handla om mindre problem som enkelt kan lösas på egen hand eller med hjälp av vänner och bekanta, men också röra andra beslut som kräver mer eftertanke, där professionell hjälp kan vara en fördel. För dessa fall finns det lyckligtvis coaching, som är en modern samtalsmetod där du kan få hjälp av utbildad personal för att lösa de svårigheter och frågeställningarna som har dykt upp. Coaching lämpar sig väldigt väl till allt från att överkomma enskilda problem till att omfatta något så stort som din personliga utveckling. Några av de vanligaste typerna av coaching är livscoaching och karriärcoaching, vilket kan hjälpa dig nå uppsatta mål i ditt privatliv respektive ditt arbetsliv.

Coaching och dess ursprung

Det sägs att ordet coach kommer från det ungerska ordet kusci vilket betyder hästdragen vagn. Om detta är den korrekta härledningen av ordet är det egentligen ingen som vet, men att det är en bra metafor för vad coaching innebär är i alla fall de flesta ense om. Målet med coaching är just att tillsammans med din coach som sällskap ta dig till en annan plats in ditt liv, oftast mentalt, men ibland även fysiskt.

Coaching har sina rötter i ämnen såsom modern psykologi men även klassisk filosofi. Än idag så används till exempel inom coaching det som blivit känt som sokratisk frågeteknik, det vill säga användandet av utmanande frågor som uppmanade den andra personen att klargöra och granska sina egna tankar. En grundläggande föreställning inom coaching är nämligen att det är just du själv som bär på nycklarna till din egen utveckling, en coach finns sedan bara där för att hjälpa dig på traven.

Coaching på PsykologA

Psykologa erbjuder individanpassade metoder och arbetssätt. Vi tror nämligen inte att det finns en metod som passar alla. I våra första orienteringssamtal undersöker vi vilken målsättning du har och gör en bedömning av vilken metod som skulle passa dig bäst. Beslutet om vilken typ av metod och längden på kontakten görs givetvis i samråd med dig.

Våra medarbetare har en bred kunskapsbas och vi kan därför erbjuda båda KBT-terapi och psykodynamisk terapi. I våra coaching-tjänster ingår alltid positiv psykologi.