fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Psykolog i Stockholm och Linköping

Välkommen till PsykologA!

 • Privat psykologmottagning
 • Psykologer i Stockholm och Linköping med lång erfarenhet
 • Ingen väntetid
 • Få behandling kvällstid
 • Besök på mottagning eller online
Psykoterapi

Psykoterapi

Hos oss kan du få terapi och behandling för flera olika problem och utmaningar. Du kan träffa en psykolog som kan hjälpa just dig.
Läs mer

Coaching

Coaching

Coaching är för dig som vill utvecklas eller överkomma hinder. Tydliga mål och psykologisk kunskap hjälper dig att nå nya nivåer.
Läs mer

Parterapi Stockholm

Parterapi i Stockholm eller Linköping

Vi är specialiserade på parterapi och relationsfrågor. Vi hjälper er att bryta negativa mönster och tillsammans skapar vi en konstruktiv kommunikation.
Läs mer

För Företag

För Företag

Vi erbjuder företag hjälp på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi hjälper er förebygga psykisk ohälsa och arbetar utifrån modern psykologisk forskning.
Läs mer

Klienter berättar

Anton EkAnton Ek
20:42 22 Apr 15
Jag är nöjd med den terapeuten jag träffat.
Elin GustavssonElin Gustavsson
21:05 31 Mar 15
Jag är nöjd med den hjälp jag fått.
leo beiertleo beiert
15:44 15 Jul 13
Har träffat en psykolog under våren och har utvecklats i rätt riktning.
Frida LövgrenFrida Lövgren
08:16 04 Jul 13
Har varit hos min terapeut 6 gånger och är väldigt nöjd. Alla borde gå och prata av sig någon gång ibland. Det har i alla fall hjälpt mig väldigt mycket.
js_loader

Våra psykologer

Vilken är den bästa psykologen för dig?

 

Använd formuläret nedan så rekommenderar vi den bästa psykologen för just dina behov. Vi svarar på din förfrågan så snart som möjligt.

Få rekommendation

Hur vill du träffa din psykolog? (Du kan välja flera)

Vilka tider passar dig? (Välj flera om du vill)

När vill du träffa din psykolog första gången?

Hur ska vi kontakta dig?

14 + 14 =

Priset för det första besöket är 990 kr och resterande besök kostar 1490 kr. Priset för första besöket i en parterapi är 1590 kr och resterande besök kostar 2090 kr.

Det här kan du få hjälp med hos oss

Nedan hittar du ett urval av saker som våra psykologer i Stockholm och Linköping kan hjälpa till med.

Ångest, rädslor och oro

Kan du känna så pass stark rädsla, ångest eller oro att du upplever att det blir en begränsning för dig i livet? På vår mottagning i Stockholm eller Linköping kan du få hjälp med olika typer ångest:

Vem är rätt psykolog i Stockholm

Depression eller nedstämdhet

Depression är ett tillstånd som ofta kan kännetecknas av ihållande nedstämdhet och att du tappar intresse för saker som du brukar tycka om. En depression som börjar under eller strax efter en förlossning brukar kallas för en förlossningsdepression eller en postpartum depression. Hos oss kan du få hjälp av en privat psykolog för att bli mindre nedstämd och hitta tillbaka till glädjen.

Stress och utmattningssyndrom

Oavsett anledning till att du är stressad så finns det en risk för att utveckla stressrelaterad ohälsa om du inte kan återhämta dig tillräckligt. En psykologkontakt kan hjälpa dig att skapa en bättre balans i livet.

Hantera kriser

Våra psykologer kan stötta dig om du upplever att du befinner dig i en kris. En kris är en reaktion på en svår situation i livet som du känner är svår att hantera. Kriser kan komma plötsligt eller byggas upp över tid. Hos oss får du hjälp att bearbeta dina upplevelser och att ta dig vidare. Du kan få hjälp med krishantering av psykolog i Stockholm eller Linköping men även online.

Trauma och PTSD

Ett trauma kan vara en händelse som du upplevt som chockerande, våldsam, kränkande, katastrofal eller utgjort ett allvarligt hot mot dig eller någon i din närhet. Händelsen har sedan satt spår hos dig på ett sätt som fortsätter att påverka dig negativt.

I vissa fall kan du utveckla det som kallas posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Vid PTSD kan du uppleva påträngande minnesbilder och mardrömmar kopplade till händelsen. På vår mottagning på Kungsholmen kan du träffa psykologer som har erfarenhet att arbeta med trauma och PTSD.

Neuropsykiatriska funktionshinder (NPF)

Har du eller en anhörig ett funktionsnedsättning som ADHD, asperger eller autism? Träffa en psykolog hos oss som ger dig stöd och strategier för att underlätta vardagen och bättre hantera det du tycker är svårt. Om du vill genomföra en neuropsykiatrisk utredning erbjuder vår samarbetspartner Amedo utredning av erfarna psykologer och läkare med kort väntetid. 

Stöd i livet

När livet förändras och känns utmanande kan det kännas bra att ha någon att prata med. Nedan hittar du exempel på situationer i livet där våra psykologer kan ge dig stöd:

 • Om du känner att du ”fastnat” i livet
 • Om du ska gå in i en ny fas
 • Stora beslut och livsval
 • Sluta eller börja på ett arbete 
 • Innan eller när du är gravid
 • Stöd i ditt föräldraskap

Relationer och relationsproblem

Upplever du utmaningar i din relationer? Vi erbjuder parterapi och relationsterapi men vi kan även hjälpa dig med bearbetning, att få perspektiv och hitta en väg framåt vid andra relationsproblem. Exempel på detta kan vara anknytning, familjeproblem, skilsmässa, otrohet och medberoende.  Du kan få hjälp med dina relationer av en privat psykolog i Stockholm eller Linköping men även online.

Personlig utveckling

Vill du satsa på din personliga utveckling? Då kan det vara en bra idé att ta hjälp av en psykolog. Du får en bättre förståelse för vart du har varit, vart du är och vart du vill. Tillsammans tar ni sedan steg i riktning mot det du tycker är viktigt i livet.

Högkänslighet (HSP)

Personlighetsdraget högkänslighet eller HSP är den svenska översättningen av begreppet highly sensitive person. Högkänsliga upplever sig ofta som mer känsliga för sinnesintryck och sociala sammanhang. Det kan lätt leda till en känsla av att vara stressad, utmattad och överbelastad. Våra psykologer i Stockholm och Linköping kan hjälpa dig med verktyg och förhållningssätt som kan öka din livskvalité.

Förbättra din självkänsla

Kan du tänka sämre om dig själv än vad du tänker om andra? Många kan uppleva dålig självkänsla som ett problem som blir ett hinder i livet. Vi kan hjälpa dig att få en bättre förståelse för dig själv och öka din självkänsla.

Öka din motivation

Vill du öka din motivation till att göra saker som känns viktiga för dig i livet? Tillsammans med en psykolog på vår mottagning på Kungsholmen kan du hjälp att titta på orsakerna till att du inte känner dig motiverad men även hjälp att hitta tillbaka till ditt driv.

Hantera ilska och aggressionsproblem

Har du svårt att hantera din ilska och att det får negativa konsekvenser för dig i livet? En psykolog kan hjälpa dig att bättre förstå din ilska, få längre stubin och kunna agera på ett sätt som du känner är mer konstruktivt.

Besegra prestationsångest

Kan du uppleva ångest inför situationer där du ska prestera? Få hjälp att känna lugnare inför och under viktiga stunder för att verkligen kunna vara ditt bästa jag. Våra psykologer ger dig både kunskap och verktyg för att uppnå dina mål.

Missbruk och beroende

Har du ett beteende kopplat till alkohol som du inte känner dig nöjd med? Har personer i din omgivning uttryckt oro över dina alkoholvanor? På vår psykologklinik har vi god erfarenhet av att arbeta med olika former av riskbruk, missbruk och beroende. De hjälper dig att få en mer konstruktiv relation till alkohol. Vi kan även hjälpa dig som upplever dig själv som medberoende.

Psykolog i Stockholm eller Linköping med erfarenhet av idrott

Vill du att hitta sätt att förbättra din prestation kopplad till idrott? Vi har psykologer med stor kunskap om idrottspsykologi, coaching inför prestation och mental träning. Vi kan hjälpa dig att prestera på topp när det verkligen gäller

Hur går det till hos en psykolog?

En kontakt steg för steg

1. Bedömning och inledning

Hos oss börjar du ofta med 1-3 psykologbesök där vi bedömer dina behov. Besöken kan ske på vår mottagning på Kungsholmen i Stockholm, Linköping eller online. Syftet med bedömningssamtalen är att hjälpa dig att få en känsla för om du känner dig trygg med psykologen. Bedömningssamtalen hjälper också psykologen att avgöra om den är bäst lämpad att hjälpa dig och hur psykologen kan göra det på ett bra sätt.

2. Terapi eller coaching

Utifrån bedömningssamtalen får du terapi eller coaching. Vad denna del av behandlingen innehåller kan variera beroende på dina behov och mål men även terapiinriktning. I de flesta terapier är en viktig del att du ska få en förståelse för dina tankar, känslor och beteenden. Du får ofta även lära dig att förhålla dig på ett sätt som gör dig mer nöjd med livet.

3. Sammanfattning och avslut

I slutet av din terapi eller coaching sammanfattar ni er kontakt. I vissa terapier kan det även vara så att ni gör en plan framåt för hur du ska fortsättas utvecklas i rätt riktning.

Vad gör en psykolog?

Ett vanligt arbetsområde för en psykolog är terapi och coaching. Terapi och coaching hjälper dig att uppnå dina mål, hantera hinder för ta dig till målen och leva ett liv som du känner dig mer nöjd med.

När bör man söka hjälp av en psykolog?

Det finns olika skäl att söka hjälp av en psykolog. Exempel kan vara 

 • Om du känner dig orolig över din psykiska hälsa
 • Om du vill utvecklas som person eller göra en förändring 
 • Om du vill göra en förändring i ditt liv 
 • Om du vill förbättra dina relationer

Hur hjälper en psykolog?

En psykolog kan hjälpa dig genom att du får en bättre förståelse för dina tankar, känslor och beteenden. Ofta kan en psykolog även hjälpa dig med nya perspektiv och nya sätt att tänka på och hantera saker.

Få den terapi eller coaching som passar dig

Har du ställt dig själv frågan “Vilken typ av terapi behöver jag?”. Våra privata psykologer i Stockholm och Linköping har olika inriktningar och tillsammans med  bedömer ni vilken typ av psykoterapi som passar just dina behov och önskemål. Nedan hittar du ett urval av de terapiformer vi kan erbjuda. 

Alla nedanstående terapiformer kan du få av våra psykologer i Stockholm eller Linköping men även online.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Flera av våra psykologer arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT är metod med dina mål i tydligt fokus. I KBT får du konkret kunskap och verktyg för att hantera det du tycker är svårt på ett mer konstruktivt sätt.

Kognitiv terapi

I den kognitiva terapin arbetar du med hur dina tidigare erfarenheter påverkar hur du tänker och tolkar dig själv, andra och världen i dagsläget. Du får hjälp att komma ur negativa tankemönster som begränsar dig för att kunna leva ett rikare liv.

Psykodynamisk terapi

Hur påverkar dina tidigare erfarenheter hur du relaterar till människor i dagsläget? I psykodynamisk terapi får du en bättre förståelse och medvetenhet för varför du känner och tänker som du gör. Detta hjälper dig att leva ett friare liv.

Stödjande samtal

I tuffa perioder kan vi behöva en stöttande person att prata med. Många av våra klienter uppskattar att kunna få prata med en utomstående person för att få stöd och nya perspektiv. Våra psykologer erbjuder stödjande samtal.

Mindfulness

Mindfulness eller att vara medvetet närvarande i nuet är för många grunden för att kunna leva livet fullt ut och på ett balanserat sätt. När vi är närvarande i nuet får vi lättare att ta beslut som ligger i linje med våra värderingar och det vi verkligen tycker är viktigt. Om du vill bli mer medvetet närvarande kan du få hjälp av en psykolog hos oss.

EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing)

EMDR (en förkortning för Eye movement desensitization and reprocessing) är en terapiform där du får hjälp att hantera obearbetade minnen för att minska negativa tankar, känslor och beteenden. Du får hjälp att bearbeta dina minnen genom att utföra specifika ögonrörelser.  Vi har psykologer som har erfarenhet av att arbeta med EMDR.

Coaching

Känner du att du vill ha hjälp att uppnå ditt fulla potential? Vill du ha hjälp att få till en större förändring i ditt liv? Då kan coaching vara något för dig. Våra psykologer kan hjälpa dig att tydliggöra dina mål, hantera hinder och att röra dig i riktning mot det som du tycker är viktigt i livet.