fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Stöd i föräldrarollen

Vi hjälper dig och stöttar dig i rollen som förälder. Vi har specialiserade psykologer inom föräldraskap. Välkommen att boka en tid.
Att skaffa barn är för många det största projektet som man någonsin företar sig i livet, och för vissa något som föregås av flera år av planering och förberedelser. För andra kommer barn in i bilden plötsligt och oväntat, men är ändå lika välkommet. Oavsett hur en ny familj bildas så känner dock många sig rådlösa och i behov av stöd i föräldrarollen vid något tillfälle.

Att uppfostra ett barn är något man egentligen aldrig slutar att göra, men trots vikten av denna uppgift så kommer barn utan instruktionsbok. När spädbarnsåldern är över så är också stödet man för i föräldrarollen från samhället begränsat, samtidigt som man ständigt ställs inför nya utmaningar i rollen som förälder och förebild. Återkommande problem som man som förälder kan ställas inför är utåtagerande barn eller barn med speciella diagnoser, och hur man hanterar de utmaningar som ens barn ställs inför vid dagis- och skolstart. Eftersom den till synes slitna klyschan att ”små barn är små problem, och stora barn är stora problem” visar sig vara en sanning för många, så är det också vanligt att människor som har barn i tonåren behöver extra stöd i föräldrarollen i och med de prövningar som denna ålder kan innebära.

Att söka stöd i föräldrarollen

I samtal så kan du få stöd i föräldrarollen genom coaching, och detta oavsett vilka problem du än ställs inför med dina barn eller i vilken ålder dessa barn befinner sig i. I vissa fall kan det också bli aktuellt med terapi för det enskilda barnet i fråga även om det är ovanligare.
Genom att få stöd i föräldrarollen av någon utomstående så får du tillgång till nya verktyg och metoder som gör att ditt eget arbete som förälder kommer bli mycket lättare. Det stora flertalet av de som tar steget att söka hjälp upplever att deras relation till sina barn förbättras, och detta innebär i det långa loppet att det livslånga projekt som barn ofta innebär blir ännu mer givande och glädjefyllt.