fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en gren inom KBT. Vi på PsykologA arbetar med ACT i våra terapier. Välkommen att höra av dig till oss om du vill träffa en psykolog som arbetar med ACT.

Den nya metoden ACT har inom psykoterapin fått ett stort genonslag. ACT anses ha sina rötter inom KBT men skiljer sig på många punkter. ACT står för Acceptance and Commitment Therapy. Just som det första ordet antyder är acceptans en stor del inom ACT. Med acceptans menas att man istället för att kämpa emot och försöka förändra bara acceptera det som är utanför ens egna kontroll. Ordet Commitment kan överstättas med engagemang och står för att man ska engagera sig och begå handlingar som står i samklang med sina egna grundläggande värderingar och som därmed kommer att förbättra livskvaliten.

För att lättare kunna acceptera saker som står utanför den egna kontrollen lär man inom ACT ut olika mindfulness-tekniker. Mindfulness är liksom ACT verkligen ett ”modebegrepp” inom psykologin. Mindfulness är ett psykiskt tillstånd av både fokus, medvetenhet och öppenhet. När man är mindfull kan man engagera sig till fullo i det man gör eller det man har runt omkring sig. Försätter man sig i ett mindfullness tillstånd får jobbiga tankar, minnen och känslor mindre påverkan på måendet och hälsan. Traditionell undervisning av Mindfulness sker framförallt genom meditation.

Inom ACT är meditation bara en av många olika mindfulness-tekniker vilket är bra eftersom alla inte gillar meditation.
I arbetet med engagemang läggs stor fokus vid att klargöra vad som verkligen är viktigt och meningsfullt för dig, med andra ord dina på djupet viktiga värderingar. Detta arbete är för de flesta väldigt svårt eftersom det inte är helt naturligt att tänka i dessa banor.

När de grundläggande värderingarna är kartlagda används dessa för att vägleda, inspirera och motivera dig till att ta beslut som bidrar till att göra ditt liv bättre.

På Psykologa arbetar våra psykologer ofta med ACT i kontakten med klienter. Ibland som en röd tråd genom en rad träffar eller som enskilda inslag. Är du intresserad av att veta mer om ACT eller komma i kontakt med en psykolog som arbetar med ACT, hör av dig till oss på info@psykologa.se.

Gå till Psykologa.se Hemsida