fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Livscoaching

Med hjälp av livscoaching av en psykolog kan du få hjälp att utvecklas som person.

Att under sitt liv ständigt sträva mot att utvecklas som person är en självklarhet för många. Genom våra livserfarenheter lär vi oss ofta hantera olika situationer bättre och kommer till underfund med våra känslor och tankar på ett djupare plan. Personlig utveckling handlar dock inte bara om ett inre fokus, utan har även praktisk komponent. För att förbättra din livssituation eller leva mer enligt dina riktlinjer kanske du till exempel vill utveckla din relation med vänner och bekanta. Det handlar heller inte ofta bara om att utveckla något som du anser är dåligt, utan även om att ta något som redan är bra ytterligare ett steg i önskad riktning. I just denna process kan livscoaching vara till stor hjälp.

Livscoaching hjälper dig nå dina mål

Allt fler människor vänder sig till livscoaching för att komma till insikt med viktiga aspekter av sina liv, samt för att genomföra förändringar. Livscoaching en resultatrik samtalsmetod där en professionell coach kan hjälpa dig orientera dig inom de områden som du vill utveckla. Det som är unikt med just livscoaching är att det berör de delarna av ditt liv som väger tyngst. Vart dessa samtal sedan tar dig är det bara du som bestämmer.

Det första steget i coachingprocessen är att identifiera dina mål, men för att det ska leda till personlig utveckling i den riktning du vill så måste även en konkret plan skapas. Allt detta är delar som du tillsammans med din coach kommer överens om. Vill du veta mera om hur du kan dra nytta av livscoaching på ditt personliga plan så kan du enkelt komma i kontakt med en professionell och psykologiskt utbildad livscoach genom att kontakta någon av oss på Psykologa (alla som arbetar på PsykologA är minst Leg. Psykologer i botten). Oavsett vilka dina omständigheter, drömmar eller mål är så kan livscoaching hjälpa dig att finna den rätta vägen.