fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Motion

Motion påverkar både din fysiska och psykiska hälsa positivt. Vi på PsykologA hjälper dig att skapa en vardag där motion är ett naturligt inslag. Hör av dig om du behöver ha hjälp med att hitta nya sunda vanor.

Motion är en viktig del av livet

Redan i det antika Grekland finner vi uttrycket ”en sund själ, i en sund kropp”, och detta talesätt påminner oss om hur kropp och sinne samspelar och tillsammans utgör en helhet. Vi är alla medvetna om att en hälsosam livsstil med sund kost och regelbunden motion bidrar till både ett friskare, och förhoppningsvis, ett längre liv. Trots det kan det för många kännas svårt, eller till och med omöjligt, att få in motion i sin dagliga rutin.

Det är ett faktum att även den som i alla avseenden känner sig mentalt frisk och tillfreds i livet, kan ha svårt att sköta sin fysiska hälsa. Om man då jämför med en person med psykisk ohälsa så kan hindren upplevas som ännu mödosammare att ta sig över. För vissa kan förändringar snabbt åstadkommas genom ett skifte i prioriteringar och praktiska handlingar som att tid frias upp, och man kanske börjar på ett gym. För andra kan dock uteblivandet av motion ha sin grund i en djupare problematik, och en större inre förändring i någon form är nödvändig för att kunna åstadkomma detta.

Motiveras till motionering

Lyckligtvis så finns hjälp och stöd att få just för att skapa en balans till motion i din vardag. Hos PsykologA arbetar professionella psykologer med god erfarenhet av motiverande samtal och coaching, som kan stötta dig i att identifiera dina träningsmål, eventuella hinder och utforma en praktisk handlingsplan. Att introducera mer motionering i ditt liv innefattar oftast en etablering av nya vanor, men även en förändring i din relation till träning. För att åstadkomma en hållbar förändring är ett skifte i din bild av regelbunden motionering som ett separat “måste” till en naturlig del av ditt liv ofta essentiellt. För den som lyckas genomföra dessa förändringar så är dock de positiva effekterna både i form av fysisk hälsa och välbefinnande ovärderliga.