fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Om oss 

Läs om PsykologA och våra psykologer

Sedan starten 2013 har vi hjälpt individer och organisationer att växa. Det har vi gjort genom terapi, coaching och utbildning som både är trygg och effektiv. Nu hoppas vi att kunna hjälpa dig eller din organisation att utvecklas i riktning mot de mål ni upplever som viktiga.  

Vi som arbetar på PsykologA är legitimerade psykologer med en bred erfarenhet av olika problem och metoder. Vi är medlemmar av Sveriges Psykologförbund. Nedan kan du läsa om våra psykologers erfarenhet och specialkompetens.

Våra psykologer

Matilda Hulth

Matilda Hulth

Leg. psykolog

Matilda är leg. psykolog med KBT-inriktning. Hon har arbetat psykologisk behandling både mot vårdcentral och i psykiatrin. Matilda har erfarenhet av att hjälpa personer […]
Läs mer

Marie Edmark

Marie Edmark

Leg. psykolog

Marie Edmark är legitimerad psykolog med examen från Umeå universitet 2008. Hon arbetar med Kognitiv beteendeterapi för behandling av depression/nedstämdhet […]
Läs mer

Matilda Hulth

Leg. Psykolog

Matilda är leg. psykolog med KBT-inriktning. Hon har arbetat psykologisk behandling både mot vårdcentral och i psykiatrin.

Matilda har erfarenhet av att hjälpa personer med olika utmaningar exempelvis depression, ångest, trauma och PTSD. Tillsammans med Matilda får du utforska det som är svårt och göra en tydlig plan för att hjälpa dig hitta en väg framåt.

Matilda tar mot vuxna och ungdomar från 16 år.

Marie Edmark

Leg. Psykolog

Marie Edmark är legitimerad psykolog med examen från Umeå universitet 2008. Hon arbetar med Kognitiv beteendeterapi för behandling av depression/nedstämdhet och ångesttillstånd (såsom panikångest, tvångssyndrom, social fobi, specifika fobier), självkänsla, relationsproblem samt stressrelaterad ohälsa. Marie har tidigare arbetat med psykologiskt och terapeutiskt arbete inom psykiatri och primärvård.

Marie tar mox vuxna och ungdomar från 15 år.

Michela Wallhem

Michela Wallhem

Leg. psykolog

Jag är leg. psykolog och specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi. Jag arbetar utifrån KBT och tar emot både vuxna, barn och par […]

Läs mer

Mattias Wretman

Mattias Wretman

Leg. psykolog

Mattias är leg. psykolog med lång erfarenhet av KBT-behandling av olika problem på vårdcentral, i psykiatri, i organisationer men även i privat verksamhet […]
Läs mer

Michaela Wallhem

Leg. Psykolog

Jag är leg. psykolog och specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi. Jag arbetar utifrån KBT och tar emot både vuxna, barn och par. Tidigare så har jag arbetat inom både barn- och vuxenpsykiatri. Jag har arbetat brett med all sorts problematik, men fördjupat mig särskilt inom behandling för ångest och oro, samt föräldrastöd.

I en samtalskontakt med mig vill jag bidra med värme, förståelse och trygghet. Samtidigt vill jag hjälpa till att aktivt hitta en riktning och skapa en förändring för att du ska må bättre.

Michaela kan hjälpa barn från 6 år.

Mattias Wretman

Leg. Psykolog

Mattias är leg. psykolog med lång erfarenhet av KBT-behandling av olika problem på vårdcentral, i psykiatri, i organisationer men även i privat verksamhet.

Tillsammans sätter ni upp tydliga och mätbara mål. Du får hjälp att ta steg mot dina mål med konkreta strategier och färdigheter. Mattias har även erfarenhet av att utbilda och vägleda andra psykologer.

Mattias hjälper vuxna och ungdomar från 13 år.

Josefin Garberg

Josefin Garberg

Leg. psykolog

Jag är van vid att jobba med stressrelaterad ohälsa och utmattning, låg självkänsla, ångesttillstånd, nedstämdhet och oro. Jag valde KBT-inriktning under utbildningen och jobbar gärna med nyare former av KBT som[…]
Läs mer
Elin Morgensterns

Elin Morgensterns

Leg. psykolog och Leg. psykoterapeut

Jag har sedan 2006 omfattande erfarenhet från olika områden som psykiatri och primärvård (motsvarande vårdcentral). Min inriktning är främst KBT.[…]
Läs mer

Josefin Garberg

Leg. Psykolog

Jag är van vid att jobba med stressrelaterad ohälsa och utmattning, låg självkänsla, ångesttillstånd, nedstämdhet och oro. Jag valde KBT-inriktning under utbildningen och jobbar gärna med nyare former av KBT som t.ex. ACT, där fokus ligger på områden som acceptans, medveten närvaro samt att utforska värderingar som känns viktiga för just dig. Jag har även ett stort intresse för compassionfokuserad terapi som i stora drag adresserar självkritik och skam, samt hur vi kan hjälpa oss själva att aktivera vårt inre trygghetssystem.

Det är viktigt för mig att du känner dig trygg, sedd och hörd i vår kontakt, samt att du känner att du är delaktig i din behandling. Min förhoppning är att du med stöd från mig och genom självständigt utforskande mellan våra besök får det du behöver för att utvecklas på ett sätt som känns meningsfullt för dig.

Jag har arbetat som psykolog sedan 2019, och har störst erfarenhet av att arbeta inom primärvården, både fysiskt på vårdcentral och digitalt, där jag mött människor i många olika åldrar och livssituationer.

Josefin kan hjälpa personer från 18 år.

Elin Morgensterns

Leg. Psykolog och Leg. psykoterapeut

Jag är leg. psykolog, leg. psykoterapeut samt specialist inom klinisk psykologi. Jag har arbetat som psykolog sedan 2006 och har omfattande erfarenhet från olika områden som psykiatri och primärvård (motsvarande vårdcentral). Min inriktning är främst KBT.

Jag har även utbildning inom bland annat dialektisk beteendeterapi (DBT) och mindfulnessbaserade metoder. Jag erfarenhet av behandling av depression, ångest, oro, stress och utmattning. Jag har även arbetat med hetsätning, prestationsångest, social ångest och emotionell instabilitet. Jag kan även hjälpa dig med upplevt trauman eller har PTSD. Jag tar emot ungdomar från 16 år och vuxna.

Erika Stanley

Erika Stanley

Leg. psykolog

Erika är legitimerad psykolog med många års erfarenhet av arbete på vårdcentral, specialiserad vård för psykisk hälsa (psykiatri) och skola. Hon har psykodynamisk grund och jobbar även med KBT […]
Läs mer
Jonas Evander

Jonas Evander

Leg. psykolog

Jonas är leg. psykolog med KBT-inriktning. Han bred erfarenhet från primärvård (motsvarande vårdcentral), specialistpsykiatri samt som privatprak […]
Läs mer

Erika Stanley

Leg. Psykolog

Erika är legitimerad psykolog med många års erfarenhet av arbete på vårdcentral, specialiserad vård för psykisk hälsa (psykiatri) och skola. Hon har psykodynamisk grund och jobbar även med KBT (Kognitiv Beteendeterapi), beroende på hur dina utmaningar ser ut.

Erika hjälper dig med nedstämdhet, ångest, oro, livskriser samt föräldrastöd- och rådgivning. Hon kan ge dig stöd vid omvälvande livshändelser, svåra dilemman och relationsproblem. Erika behandlar även dig som har sömnproblem, dålig självkänsla, fobier och stress.

När du träffar Erika börjar ni med ett eller två samtal där du berättar vad du vill ha hjälp med. Ni analyserar dina problem och sätter upp mål som känns viktiga för dig. Erika strävar efter att du ska känna dig trygg och delaktig när ni tillsammans skapar en större förståelse och en positiv förändring i ditt liv.

Erika talar svenska och engelska och tar emot vuxna från 18 år

Jonas Evander

Leg. Psykolog

Jag är leg. psykolog och specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi. Jag arbetar utifrån KBT och tar emot både vuxna, barn och par. Tidigare så har jag arbetat inom både barn- och vuxenpsykiatri. Jag har arbetat brett med all sorts problematik, men fördjupat mig särskilt inom behandling för ångest och oro, samt föräldrastöd.

I en samtalskontakt med mig vill jag bidra med värme, förståelse och trygghet. Samtidigt vill jag hjälpa till att aktivt hitta en riktning och skapa en förändring för att du ska må bättre.

Jonas är mottagningsansvarig på PsykologA och kan inte ta mot nya klienter.

Vår mottagning

Jakob Westinsgatan 8