fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Psykodynamisk terapi i Stockholm

Gå i psykodynamisk terapi hos våra erfarna psykologer i Stockholm

Kort om behandlingen

  • Psykodynamisk terapi – Stockholm eller online 
  • Enbart legitimerade psykodynamiska psykologer
  • Behandlare med lång och bred erfarenhet
  • Pris: 1490 kr á 45 minuter

Psykodynamisk terapi passar dig som vill ha:

  • Ett bemötande utan dömande
  • En förståelse för hur omedvetna mönster påverkar dig
  • Hjälp hantera och möta svåra känslor på ett bättre sätt 
  • Vägledning för att hitta dina egna svar 
  • En bild av hur din uppväxt kan påverka dig idag

 

Vad är psykoterapi?

I en psykoterapi arbetar du och din psykolog med dina svårigheter och besvär. Det finns flera inriktningar och metoder där de vanligaste är psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT). På denna sida kan du läsa om den psykodynamiska terapi (PDT) i Stockholm som vi erbjuder.

Psykoterapi – Hur går det till?

I din psykoterapi använder din psykolog teorier och metoder baserade på forskning som är hjälpsamma för just dina besvär och problem. Det här hjälper dig att förstå dig själv och förändras.

Varför psykoterapi?

Vi utgår från att du önskar att förändra någonting inuti dig själv, exempelvis mönster när det kommer till dina tankar, hur du agerar eller relaterar till dig själv och andra. Tillsammans hjälps vi åt att förändra det som känns svårt.

Psykodynamisk terapi – Vad är det?

Vad innebär psykodynamisk terapi? Psykodynamisk terapi och behandling har sina rötter i Sigmund Freuds psykoanalytiska teorier. I den klassiska psykoanalysen träffade klienten sin psykoanalytiker flera gånger i veckan.

En psykodynamisk terapi är en modern terapiform

Idag är psykodynamisk terapi (PDT) en modern och effektiv terapiform som, beroende på dina behov, erbjuder både långa och kortare behandlingar. Vissa klienter som går i psykodynamisk terapi i Stockholm hos oss kan gå 10 tillfällen – andra betydligt längre.

Ett namn – flera olika terapier

Psykodynamisk terapi är mer av ett samlingsbegrepp för flera olika behandlingar snarare än ”en” metod. Ett exempel på en psykodynamisk terapi som vi erbjuder i Stockholm är det som kallas för affektfokuserad psykodynamisk terapi. Det är en terapi där  stor vikt läggs på att hjälpa dig att uppleva de känslor som triggar ångest och skapar symtom.

Både dåtid och nutid är viktiga i psykodynamisk psykoterapi

Många tror att psykodynamisk terapi utgår från att klienten endast ”pratar om sin barndom” men detta stämmer inte. I en psykodynamisk terapi arbetar du tillsammans med din psykolog även med de problem som du önskar att få hjälp med här och nu.

Dina relationer och uppväxt har format ditt omedvetna

Vad som kännetecknar psykodynamiska terapi är att teorin  utgår från att vi alla har ett omedvetet liv som till stor del, både på gott och på ont, påverkar våra liv. Vidare utgår den psykodynamiska terapin från att ditt omedvetna inre liv till stor del har formats av dina nära och viktiga relationer under din uppväxt.

Förstå och förändra omedvetna mönster

Tillsammans med din psykolog arbetar du i psykodynamisk terapi med att både förstå och förändra de omedvetna mönster som ställer till det i ditt liv.

Hur fungerar psykodynamisk terapi?

Så hur går psykodynamisk terapi till? Ofta vet våra klienter inte exakt vad de har för besvär men vi gör det tydligare tillsammans. När du går i psykodynamisk terapi i Stockholm hos oss börjar du och din psykolog tillsammans arbetar med att identifiera och ringa in dina problem.

Du kan gå i psykodynamisk terapi av olika skäl

Du kan söka dig till psykodynamisk terapi för att du är nedstämd, har ångest, inte är lycklig i dina relationer, känner dig ensam och av andra skäl. Våra klienter vet sällan varför de är de har sina besvär. Det är något vi undersöker tillsammans.

Omedvetna föreställningar om dig själv och andra

I psykodynamisk behandling utgår vi från att du har både medvetna och omedvetna föreställningar om dig själv, om andra samt om hur viktiga relationer ser ut och fungerar. De här föreställningarna kallas ofta för anknytningsmönster och dessa fortsätter ofta vägleda dig under livet.

Anknytning – en strategi för att vara nära

Något enkelt förklarat är dina anknytningsmönster en strategi som du som barn utvecklar för att vara nära dina omvårdare, exempelvis dina föräldrar. Under din uppväxt skapar du en mer eller mindre medveten uppfattning om vilka känslor och beteenden som accepteras av dina närstående.

Har du anpassat dig till en kritisk omgivning?

IOm du har växt upp kring personer som på olika sätt varit kritiska och avvisande lär du dig att du behöver undvika och anpassa viktiga delar av dig själv för att undvika att bli avvisad och på så sätt kunna ha kvar dina viktiga relationer.

Du skapar försvar för att hantera smärtsamma känslor

Om du fick mindre närhet när du som barn blev ledsen och grät kan du ha lärt dig att istället begrava sorgen i ditt omedvetna inre. Du kan undvika de smärtsamma känslorna med olika typer av försvar. Du kan exempelvis dra dig undan, bli arg eller försöka anpassa dig och vara alltför tillmötesgående.

Vi dömer dig inte – vi vill förstå meningen

I en psykodynamisk psykoterapi värderar vi inte eller dömer det som du berättar. Vi vill istället förstå meningen och skapa sammanhang.

Det som inte är tillåtet ger dig ångest

Om du har anknytningsmönster som säger att vissa tankar, beteenden och känslor inte är tillåtna så kommer de att ge dig ångest. I psykodynamisk terapi strävar vi därför alltid efter att nå en så förtroendefull kontakt som möjligt. Det gör att vi tillsammans kan undersöka känslor och tankar hos dig som är svåra och ofta dolda.

Möt det förbjudna – på riktigt

Desto mer du  klarar av att möta det som tidigare varit förbjudet, desto mindre ångest och behov av att undvika kommer det förbjudna att väcka.

Anknytningsmönster väcks ofta i mötet med din psykolog

Eftersom anknytning är ett mönster som ofta påverkar många av dina relationer. Därför är det stor sannolikhet att dina anknytningsmönster kommer att väckas även tillsammans med din psykolog.

Känslor i andra relationer kan upplevas i terapirummet

Om du lätt blir nervös och självkritisk när du exempelvis träffar din chef eller när du har en konflikt med din partner är det inte osannolikt att detta händer även med din terapeut.

Ett gemensamt utforskande som ger förståelse på djupet

Tillsammans med din psykolog kommer du i en psykodynamisk psykoterapi därför ha en unik möjlighet att utforska exempelvis vilka känslor som döljer sig under och driver denna nervositet.

Du får hjälp att hitta dina egna svar

I en psykodynamisk terapi ger din psykolog inte råd eller anvisningar utan försöker istället hjälpa dig att hitta dina egna svar. På så sätt ökar din självständighet och din förmåga att i framtiden kunna handskas med liknande problem.

Psykodynamisk terapi eller KBT?

Till skillnad från vissa typer av kognitiv beteendeterapi (KBT) arbetar en PDT-terapeut inte efter en bestämd manual. Varje terapi är skräddarsydd efter dina behov eftersom du som klient är unik.

Mer fokus på dina känslor och relationer

Generellt kan sägas att den psykodynamiska terapin fokuserar mer på känslor och relationella mönster jämfört med den kognitiva beteendeterapin som fokuserar mer på tankar och beteenden.

En medvetenhet om ditt omedvetna

Den psykodynamiska terapin lägger också ofta större vikt vid det omedvetna jämfört med den kognitiva beteendeterapin.

När du vill få hjälp att hitta svaren inom dig

Det kan vara bra att söka dig till psykodynamisk terapi om de råd eller tips du har fått från omvärlden inte verkar fungera – det vill säga om du istället vill försöka hitta svaren inom dig själv snarare än utanför. Den psykologen som arbetar psykodynamiskt tror sig sällan sitta på ”lösningen” till dina besvär utan tror snarare att lösningen finns att finna inom dig själv.

Psykodynamisk terapi online

Psykodynamisk terapi online fungerar på samma sätt som om du går i psykodynamisk terapi i Stockholm på vår mottagning. Du träffar din psykolog via video istället för i terapirummet. En fördel med psykodynamisk terapi online är att det kan vara enklare att hitta tider som fungerar både för terapeut och klient.