Psykodynamisk terapi

I psykodynamisk terapi på Psykologa är det första steget att nå insikt över vilka omedvetna mönster och processer som skapar dåligt mående och destruktiva beteenden. Med hjälp av insikt blir det lättare att förändra och att göra annorlunda i situationer där man tidigare gått på “autopilot”. Andra steget blir just att utmana tidigare invanda mönster.

Det görs exempelvis genom att gå emot en rädsla, släppa in känslor som tidigare inte varit tillåtna eller att handla på ett annorlunda sätt i en nära relation. Traditionellt sätt är en psykodynamisk terapi längre än en KBT-terapi men nu finns även psykodynamiska korttidsterapier. På Psykologa anpassar vi terapin utefter dina önskemål och förutsättningar.

Gå till Psykologa.se Hemsida