fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Coaching Stockholm

PsykologA:s psykologer arbetar med professionell coaching. I vår coaching är fokus på utveckling och att komma över någon typ av hinder du upplever.

PsykologAs tjänst Coaching Stockholm vänder sig till personer som vill utvecklas på det personliga planet. För att vända sig till PsykologA behöver du alltså inte nödvändigtvis lida av något psykiskt problem eller ha något psykiskt symtom. I våra coachingar är istället fokus på hur du kan använda dina styrkor bättre, inte vilka problem som du behöver arbeta bort. Medarbetare på psykologmottagningen i Stockholm bedriver egen forskning på GIH inom coaching och ser till så att företaget är uppdaterat med den senaste forskningen. Vi ser även till följa APA:s etiska riktlinjer gällande hur psykologisk rådgivning ska utföras.

Coaching och välbefinnande

I PsykologA:s coachingtjänster utgår vi oftast från positiv psykologi. Detta relativt nya forskningsfält inom psykologin har potential att tillföra all form av coaching värdefull kunskap. Ett av målen inom denna inriktning är att preventivt stärka individers inre styrkor och förmågor till motståndskraft mot påfrestningar istället för att åtgärda problematik när den väl har uppstått. Ett centralt begrepp inom positiv psykologi är välbefinnande. Ett högt välbefinnande har visat sig verka som ett skydd, och på lång sikt även som en förebyggande faktor, för att kunna hantera och återhämta sig från negativa eller stressfyllda händelser. Forskare går även numera ett steg längre och menar att välbefinnande och positiva känslor har en upphävande effekt vad gäller den påverkan negativa händelser och efterföljande negativa affekter har på både kropp och psyke. På psykologmottagningen i Stockholm är de flesta utbildade inom positiv psykologi.

Coaching och karriärval

Många klienter kommer till oss när de befinner sig ett vägskäl i sitt yrkesmässiga liv. Ibland handlar frågeställningen om man har hamnat rätt eller om man ska skola om sig och testa något annat. Ibland handlar det om en befodran som man är tveksam om man är redo för. Vanligt är också att man har hamnat i en valsituation med två alternativ som är lika bra och att problemet ligger i att man är rädd för att välja fel och att man går miste om något. Psykologas medarbetare utgår från att svaren finns inom dig och avhåller sig från att inta någon expertroll med tydliga råd och riktlinjer om hur du borde göra. Vi förespråkar att klient och psykolog gemensamt ska undersöka olika fördelar och nackdelar utifrån en rad perspektiv och sedan lägga ”pusslet” på plats. Coaching kring karriärfrågor är något som ligger nära de tjänster som våra psykologer i Södermalm erbjuder företag och organisationer.

Livscoaching och personlig utveckling

Personlig utveckling är något som fler och fler efterfrågar och vad detta konkret innebär skiljer sig väldigt mycket från person till person. Vissa känner att de har kört fast i gamla mönster och vill hitta fram till nya sätt att möte världen på. Andra vill jobba med sig själva för att bli en bättre pappa, mamma, son, make, maka, sambo etc. I de flesta av fallen handlar livscoaching i någon mån om att just utvecklas som social varelse för att kunna skapa djupare och fler positiva relationer. I detta arbete är förmågan att känna och nå närhet till andra väldigt viktigt. Närhet upplevs av många som ångest fyllt då detta samtidigt upplevs som en sårbar position. Att utmana sig själv vad gäller att gå emot rädslan att bli sårad och att stå ”naken” för en annan är något som många tycker är obehagligt på kort sikt. På lång sikt är ofta resultatet att rädslan försvinner och nya dimensioner av ens relation öppnar upp sig. Mer information om coaching i Stockholm

Stresshantering

Vårt samhälle ställer höga krav på oss och för att kunna hantera detta vänder sig många till oss för att få verktyg och förhållningssätt som ger en ökad stabilitet. I vårt arbetssätt ingår ofta att klienter får ta med sig övningar och verktyg hem mellan träffarna och testa i sin naturliga omgivning. Detta sätter krav på att klienten har en hög motivation att utvecklas och arbeta med sig själv. Det är viktigt för att hitta verktyg som passar dig eftersom ingen metod eller tillvägagångsätt är universellt passande för alla. Fokus är återigen på att förebygga problem innan de har uppstått. Välkommen att kontakta en psykolog på Kungsholmen.
Martin Seligman: The new era of positive psychology

Martin Seligman i ett TED-talk om positiv psykologi.