fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Team coaching på PsykologA

PsykologA erbjuder team coaching och grupphandledning. Grupperna leds av legitimerade psykologer med erfarenhet från näringslivet.

Team coaching skapar gemensamma mål

Den struktur som många organisationer och företag har idag, innebär att man ofta arbetar i korta eller längre projekt som del i en grupp av andra människor som satts ihop av någon utomstående. Dessa personer har med andra ord inte valt varandra, så som man i sitt övriga liv väljer sina vänner och bekanta och andra människor man omger sig med i sociala sammanhang. I dessa ”konstruerade” grupper så kan slitningar och motsättningar lätt och ganska snabbt orsaka problem. Detta i sin tur leder ofta till att gruppen presterar sämre, samt att enskilda medarbetare mår dåligt eller inte utvecklas till sin fulla potential.

Med team coaching kan man både hitta lösningar till redan existerande friktioner, och med en tidig insats minska risken att sådana problem uppstår längre fram. Genom samtal ledda av en erfaren coach så ges både gruppen och den enskilde tillgång till verktyg för att hantera svåra situationer som kan dyka upp. Team coaching har visat sig mycket effektivt för att förhindra samarbetssvårigheter, samtidigt som gruppens gemensamma slutresultat blir bättre. För chefer så kan team coaching förutom att öka prestationsnivån även hjälpa till att skapa en sammansvetsad arbetsgrupp som är mer självgående och kräver mindre handledning.

Team coaching i praktiken

Med den vägledning som ni får av en erfaren coach så kommer gruppen via övningar utveckla gemensamma strategier för att effektivare nå gruppens mål. Med team coaching så stärks dock inte bara gruppen, utan även de enskilda medarbetarna får erfarenheter och kunskaper som de kan ta med sig vidare i livet, Dessa färdigheter kan de sedan använda både utanför arbetet samt i nästa projekt man ingår i. Team coaching kan därför både vara en effektiv metod för att i nuet skapa bättre och mer högpresterande grupper på arbetsplatsen,
men också ha positiva effekter på lång sikt, och på ett personligt plan genom hela den anställdes arbetsliv.