fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Bakteriofobi

Känner du att du ofta drabbas av en överdriven rädsla för bakterier och/eller mikroorganismer och att det påverkar ditt mående och vardag? Då är det bra att söka hjälp hos en legitimerad psykolog. På PsykologA finns psykologer som är specialiserade inom bakteriofobi.

Bakteriofobi är en överdriven och onormal rädsla för bakterier och mikroorganismer. De personer som lider av denna fobi utvecklar även en besatthet mot bakterier och smuts, och tvingar därmed sig själva att utföra ritualer av tvätt och städning. Hos en del individer blir denna rädsla och besatthet så stark att de till och med börjar tro på att bakterier så småningom blir deras död. Varför individer utvecklar denna rädsla eller fobi är svårt att precisera. Forskarna menar att en anledning till fobier och ångest är genetik. Andra bidragande faktorer är stress och olika livshändelser.

De individer som lider av bakteriofobi kan bland annat uppleva följande symptom, stark ångest, illamående, rädsla för att dö, andfåddhet och muntorrhet. Den starka ångesten kan tvinga individerna till att konstant försäkra sig om att de är bakteriefria. Detta oupphörliga kontrollerande kan med tiden förvärras och förvandlas till tvångssyndrom. Symptomen och dess grad varierar dock från person till person.

Behandling mot bakteriofobi

De som lider av bakteriofobi bör själva ta små steg mot ett liv utan ångest och kontroll. Det allra första steget är att erkänna problemets existens. Det är även bra att skaffa sig kunskap om fobier och de olika behandlingsmetoderna som rekommenderas. För att kunna bli fri från rädslan måste man bemöta den och med tiden gradvis närma sig den. Motion och avslappningsövningar är alltid bra vid situationer som orsakar stress och ångest.

När ångesten och kontrollerandet börjar bli alltför betungande och hämmande bör man söka hjälp och vård hos en psykolog eller terapeut. Kognitiv beteendeterapi har visat sig vara en bra och framgångsrik behandlingsmetod mot olika typer av fobier. I terapin arbetar patienten och terapeuten tillsammans för att skapa en förståelse kring att rädslan är irrationell och överdriven. Patienten får dessutom gradvis utsätta sig för rädslan för att kunna lära sig hantera den och övervinna den.