fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom, eller bipolaritet, innebär att du i olika perioder är manisk och deprimerad . Om du misstänker att du har bipolär sjukdom är det bra att söka hjälp hos en psykolog eller läkare. Det finns goda behandlingsformer som kan hjälpa dig till ett bättre mående och förhindra att du blir sjuk igen. På PsykologA finns legitimerade psykologer som är specialister inom bipolär sjukdom.

Bipolär sjukdom – en riktig berg- och dalbana

Alla människor upplever ibland en svängande känsla mellan att känna sig nöjda och lyckliga eller mindre nöjda och olyckliga med sig själva och sina liv. Att uppleva dessa känslor behöver inte betyda att man lider av bipolär sjukdom. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på att om dessa känslor förekommer allt för ofta kan det vara bra att prata med någon om det. Bipolär sjukdom är tillsammans med schizofreni en av de två vanligaste psykiatriska sjukdomarna. Det är uppskattat att mellan 1-3 % av befolkningen drabbas av bipolär sjukdom.

Vad är bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom kallas även för manodepressiv sjukdom, vilket innebär att man svänger i stämningsläge. Individen som lider av bipolär sjukdom växlar mellan att ibland vara deprimerad, ibland hypoman eller manisk och ibland befinna sig i neutral sinnestämning utan några som helst symptom. Maniska och depressiva symptom kan dessutom förekomma samtidigt. Under den maniska perioden blir den drabbade ofta överaktiv och tappar kontakten med verkligheten. Individen kanske startar projekt som ej går att genomföra, spenderar för mycket pengar, blir förälskad i fel person och gör saker som denne själv ångrar efteråt. Under den hypomana fasen brukar personen vara intensiv och speedad. Denne pratar mer än vanligt, sover mindre, tankarna går på högvarv, har mer energisk och anser sig må bättre än vanligt. Den depressiva fasen är helt motsatt de andra faserna. Då är allt mörkt och hopplöst. Den drabbade lider av ångest och oro, dålig sömn, koncentrationssvårigheter, försämrad eller avsaknad av aptit samt minskad sexuell lust.

Det finns olika former av den bipolära sjukdomen. Bipolär typ 1 och bipolär typ 2 är de två formerna av sjukdomen som är erkända i internationella diagnossystemet. Den som lider av bipolär typ 1 får omväxlande svåra manier och depressioner. Man får då ofta svårt att klara sig själv och behöver oftast vårdas på sjukhus. De som lider av bipolär typ 2 får istället omväxlande svåra depressioner och hypomana episoder. I depressionsstadiet finns stor risk för självmordsförsök.

Orsaker till bipolär sjukdom

Vad som exakt orsakar bipolär sjukdom är idag ännu inte helt känd. Det man vet dock är att både arv och miljö spelar in. Sjukdomen i sig ärvs inte, det man ärver är en sårbarhet som förhöjer risken för att utveckla sjukdomen. Ibland är det yttre händelser såsom stress, sjukdom, förlossning eller skilsmässa som utlöser sjukdomssymptomen.

Det är väldigt vanligt att sjukdomen börjar med en eller flera depressioner. Det svåra är att bedöma och avgöra om man lider av bipolär sjukdom eller av vanlig depression. Det man behöver vara uppmärksam på är om depressionerna börjar i unga år och om man har en eller flera släktingar som lider av bipolär sjukdom, då bör man absolut söka hjälp och råd.

Behandling av bipolär sjukdom

Den som lider av bipolär sjukdom får sin diagnos först efter det att läkaren har kunnat kartlägga vilka symptom som föreligger. Här är det inga labb prover som visar bakomliggande orsaker till sjukdomen utan de extrema svängningarna i stämningsläget hos den drabbade. Att få diagnosen bipolär sjukdom kan för många kännas frigörande, en förklaring till alla de växlande sinnestämningarna kan lyfta en tung börda från axlarna. Samtidigt kan det vara oerhört frustrerande och känslosamt när man får beskedet att man lider av en livslång sjukdom.

När väl en diagnos har fastställts kan patienten påbörja en behandling. Det finns en rad olika behandlingar för sjukdomen såsom läkemedel, psykoterapi, vård på sjukhus och utbildning. Oftast används en blandning av de tre behandlingsmetoderna. Som patient är det viktigt att man lär sig så mycket man kan om sin sjukdom så att man tidigt kan upptäcka symptomen.

Hur allvarlig sjukdomen blir och hur sjukdomen utvecklar sig varierar från fall till fall. De som inte får behandling och hjälp kan få flera återfall, men om hjälp och rätt behandling ges relativt tidigt kan den sjuke ofta leva ett tämligen normalt liv med jobb och familj. Att man får behandling garanterar dock inte att man inte får några fler återfall, men då blir symptomen oftast inte lika allvarliga och återfallen kommer mer sällan.

Många orter i Sverige erbjuder stöd- och intresseföreningar för den som har bipolär sjukdom, som till exempel IBIS, intresseföreningen för bipolär sjukdom eller föreningen Balans. Till dessa föreningar kan även anhöriga och familjemedlemmar vända sig för att få stöd av andra i likande situationer. Föreningarna erbjuder bland annat olika självhjälpsgrupper, där patienter kan utbyta erfarenheter och ge varandra stöd. Att dessutom få stöd och hjälp av en psykologspecialist som man litar på och kan anförtro sig åt kan både hjälpa patienten och anhöriga.