fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Autofobi

Autofobi är en rädsla för ensamhet. Ett vanligt problem som det finns hjälp för. Känner du en stark rädsla när du är ensam eller på väg att lämnas ensam? Då är det bra att söka hjälp hos en legitimerad psykolog. På PsykologA finns psykologer som är specialiserade inom Autofobi.
Ensamhet är ett känslomässigt tillstånd där man upplever en stark känsla av tomhet och isolering. Individer reagerar och beter sig olika vid ensamhet. En del upplever ensamheten som positiv och känslomässigt uppfriskande, medan andra känner sig bortkopplade och avskurna från andra människor. En extrem, intensiv och irrationell rädsla för ensamhet kallas för autofobi. Rädsla för ensamhet påverkar individens livskvalité och relationerna till nära och kära. Rädsla för ensamhet kan i värsta fall orsaka panikattacker, ångest, depression, svettningar, oregelbunden hjärtrytm med mera hos individen. Det kan dessutom leda till alkohol- och drogmissbruk som konsekvenser av självmedicinering.

Människor kan känna sig ensamma av många skäl, och många händelser i livet resulterar i ensamhet. Skilsmässa, dödsfall och separationer är exempel på livshändelser som för med sig ensamhet. Dessa händelser är omskakande men dock både mycket verkliga och vanligt förekommande.

Autofobi kan utvecklas av dessa livshändelser. Rädslan kan även ha uppstått i samband med att man har blivit övergiven, eller känt sig övergiven i tidigt ålder och associerar därmed ensamhet med att vara oälskad eller bortglömd. Fobi för ensamhet kan även vara kopplad till bristande självförtroende. En del individer kan därtill vara rädda för ensamhet eftersom de aldrig har lärt sig att vara ensamma.

Behandling mot Autofobi

Det allra första steget mot ett liv fritt från Autofobi är att erkänna att man har ett problem med en rädsla för ensamhet samt att man vill förändra detta. Det gäller att försöka övervinna rädslan eller lära sig att leva med den. Ofta bör man söka professionell hjälp hos en psykolog eller terapeut för att få hjälp, stöd och vägledning. Kognitiv beteendeterapi har visat sig vara en bra och framgångsrik metod mot autofobi. Medicinering kan användas i en del fall, även om det inte botar rädslan så kan det till en början lindra symptomen. En annan behandling mot både ensamhet och depression är “sällskapsdjur-terapi”. Forskning och studier har nämligen visat att djurs sällskap kan lindra känslan av ensamhet.