fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Marie Edmark

Leg. Psykolog

Varför ska man välja dig som psykolog?
Vi kan alla någon gång hamna i svårigheter som vi känner att vi behöver hjälp att ta oss ur. Jag vet också att det kan krävas mod att ta det steget. Mitt fokus som psykolog är därför att du som kommer till mig ska känna dig trygg, sedd och hörd. Jag finns här för dig med en genuin önskan och målsättning att kunna hjälpa dig vidare ut ur det du har fastnat i.

Vilken metod använder du och varför?
Min utgångspunkt i arbetet är KBT men jag tycker framförallt att det är viktigt att anpassa metod och förhållningssätt beroende på vem du är, dina behov och önskemål. Min målsättning är att du genom våra samtal ska få en ökad förståelse för dig själv och din historia samt få utrymme att sätta ord på dina tankar, känslor och upplevelser. Vi jobbar med att synliggöra invanda beteende- och tankemönster och att därifrån hitta verktyg och nya vägar för att genomföra förändringar i ditt liv.

Vilka typer av psykologiska problem arbetar du med?
Jag har särskild erfarenhet av att behandla olika ångesttillstånd som panikångest, social fobi, hälsoångest, tvångssyndrom och specifika fobier. Även relationssvårigheter, låg självkänsla och stressrelaterade problem har jag bred erfarenhet av att behandla. Till mig kan du också komma om du befinner dig i någon kris i livet eller om du känner dig orolig eller nedstämd. Jag har förståelse för dig med barnlängtan och som kämpar med ofrivillig barnlöshet och IVF-behandling och välkomnar dig som är i denna situation.

Vad är du bra på som psykolog? Vad är dina styrkor?
Som psykolog är jag varm, närvarande och inkännande. I våra möten vill jag förmedla trygghet och hopp och att du tidigt ska känna ett tillåtande samtalsklimat i rummet. Jag har lång erfarenhet inom psykologyrket och har träffat många klienter med olika typer av problem. Mina styrkor är att jag snabbt kan sätta mig in i din situation och skapa en förståelse för din problematik. Jag möter dig där du är, lyssnar aktivt och uppmärksamt på det du har att berätta. Jag finns här för att hjälpa och möta dig där du är med ett accepterande och icke dömande förhållningssätt.

Min bakgrund som psykolog
Jag är legitimerad psykolog med examen från Umeå universitet med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi. Har många års erfarenhet från arbete som privatpraktiserande psykolog och har även jobbat inom psykiatrin och på vårdcentral.

Så går de första samtalen till?
Under våra första samtal kommer du att få beskriva och berätta om vad du behöver hjälp med. Jag kommer att ställa frågor om din historia och hur livet ser ut allmänhet och tillsammans försöker vi ringa in vad som hindrar eller begränsar dig till att leva ditt liv som du önskar. Förutom att jag ska få en bild av dig och vad du önskar få hjälp med så är det lika viktigt att du ska få en känsla för vem jag är och om jag kan vara rätt person att hjälpa dig.

Varmt välkommen att boka en tid hos mig!

Marie tar emot vuxna och ungdomar från 15 år.

Nästa tid:
Torsdag kl. 06:00
Fredag kl. 05:00
Fredag kl. 06:00
Fredag kl. 07:00