fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Hitta din egen ledarstil och skaffa dig en stark och solid plattform för ditt ledarskap. Vi ger dig de rätta verktygen, antingen du nyligen har blivit chef eller behöver inspiration för att leda andra.

Våra psykologcoacher har lång erfarenhet av arbete med chefer från olika typer av branscher och med olika typer av befattningar. Vi skräddarsyr varje coaching efter dina mål och resultat som du vill uppnå. Vår metod är rättfram och aktiv och vårt övergripande mål är att höja din egen motivation till bli mer medveten om dig själv och att ta nödvändiga steg för att utvecklas.

Viktiga steg i PsykologA:s chefscoaching

För alla ledare är det viktigt att vara medveten om sina styrkor och svagheter men inte minst hur man leder sig själv. Ett viktigt första steg i alla typer av chefcoaching är därför att fokusera på den egna personen och det egna ledarskapet. Vem är jag som ledare? När är jag som mest effektiv? Vilka frågor och uppgifter behöver jag delegera och vilka stödfunktioner behöver jag? En fördjupad självinsikt och förståelse för sig själv skapar en större trygghet i ledarskapet och skapar ett större utrymme för handlingskraft och effektivitet.

Det är även av stor vikt att fokusera på livet utanför din roll som chef och hur din livsbalans mellan arbete och fritid ser ut, hur du sätter gränser. Här undersöker vi och går igenom hur din stresshantering och förmåga att vara i nuet, sk. mindfulness kan förbättras. Hur kopplar du av och på vilka sätt skapar du positiva erfarenheter som laddar ditt batteri och buffert mot stress? Vi hjälper dig även att hantera negativa tankar och känslor som kan uppstå i rollen som chef och som privatperson.

Ett nödvändigt steg i en chefscoaching är även att undersöka vilka dina behov är. Olika personer kan ha olika typer av behov, men lika viktigt, olika arbetsplatser eller organisationer skapar olika krav på ett ledarskap. Nedan presenterar vi olika sorts ledarskap med relevanta frågeställningar som är kopplade till dessa:

Situationsanpassat ledarskap – Hur leder jag medarbetare med olika behov och motivation?
Utvecklande ledarskap – Hur levandegör jag en värdegrund och leder genom eget eller egna exempel.
Strategiskt och operativt ledarskap – Hur kopplar jag ihop långsiktiga mål med dagligt agerande, delegering, planering, sätta mål och uppföljning.
Kommunikativt ledarskap – Hur får jag budskapet att nå fram? Lär eller förbättra din presentationsteknik. Öka förståelsen för retorik och ditt kroppsspråks betydelse i ditt ledarskap.
Coachande ledarskap – Hur tar jag tillvara styrkor och olikheter? Allt för att varje medarbetare ska nå sin fulla potential. Konsten att ge och ta emot feedback.
Team ledarskap – Gruppens psykologi och olika faser. Hur samlar jag mitt team så alla strävar mot gemensamma mål.
Utmanande ledarskap – Svåra samtal och konflikthantering. Hur hanterar jag missnöje och kris, t ex uppsägningar eller oväntade händelser.
Medarbetarskap – Hur motiverar jag, inspirerar och skapar bättre delaktighet hos medarbetarna.
Förändringsledarskap – Från minusresultat till plus, hur vänder jag en nedåtgående spiral?
Leda andra ledare – Hur skapas en effektiv ledningsgrupp? Struktur för beslutsfattande, övergripande ansvar och mötesagenda.

För mer information ber vi dig kontakta oss på mail info@psykologa.se eller på telefon 08-640 55 85.