fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Mattias Wretman

Leg. Psykolog

Varför ska man välja dig som psykolog?
Jag brinner för mitt yrke som psykolog och sätter stor stolthet i mitt hantverk. Det innebär att jag alltid arbetar för ditt bästa och aldrig nöjer mig förrän vi ser riktiga förändringar i ditt liv. Att du ska känna dig trygg och säker i vår kontakt är för mig en av de viktigaste faktorerna i din process. Jag förstår mycket väl hur mycket det betyder för dig att söka hjälp och det modet som krävts för det.

Vilken metod använder du och varför?
Jag arbetar med två metoder som båda är, så kallade beteendeinriktade terapier. De metoderna kallas kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and commitment therapy (ACT). Beroende på dina behov så väljer vi antingen den ena eller en mix av de båda.
Det som gör att jag föredrar dessa metoder är att de är aktiva behandlingsformer med ett kraftfullt fokus på förändring i din vardag. Vi kommer att träna tillsammans på färdigheter du behöver och verktyg du har användning av i din nuvarande situation för att du ska kunna leva det livet du vill leva.

Vilka typer av psykologiska problem arbetar du med?
Jag arbetar med de allra flesta typer av psykisk ohälsa. Allt från stress, sömnbesvär, ångestproblematik och nedstämdhet. Jag har också solid erfarenhet av att arbeta med beroende och missbruksproblematik och är också väl bekant med att arbeta med mental coaching och behandling för idrottare på alla nivåer.
Individer med ADHD (attention deficit disorder) och AST (autism) diagnoser har en speciell plats i mitt hjärta och är varmt välkomna till mig.

Vad är du bra på som psykolog? Vad är dina styrkor?
Jag sätter stolthet i att skapa en trygg och varm miljö i terapirummet för dig. Jag har lång erfarenhet av psykologisk behandling och är absolut säker på att kunna hjälpa dig förstå vad du behöver för att börja må bättre. Vidare är jag mycket beslutsam i att vi ska kunna se förändringar till det bättre i din situation så snabbt som möjligt. Jag har gedigen kunskap i de psykologiska behandlingsverktyg vi använder oss av och använder bara sådant som i forskningen har visat sig fungera för just de besvär du kommer till mig med.

Min bakgrund som psykolog
Jag har arbetat med klinisk behandling, bedömning och utredning i över tio år. Min erfarenhet sträcker sig allt från primärvård till specialiserad psykiatri. Jag arbetar också en del som handledare och utbildare inom området psykisk ohälsa. I mitt privatliv är jag djupt engagerad i kampsport och annan idrott. Jag har utifrån det också arbetat en del som idrottspsykolog. Tidigt i min karriär var jag också med att starta en specialistmottagning för människor som vill förändra sina levnadsvanor genom beteendeinriktade metoder.

Så går de första samtalen till
De första samtalen syftar till att jag ska få en bra och korrekt förståelse av dina besvär. Du kommer få mycket utrymme att berätta din historia och jag kommer vara aktiv och ställa många frågor till dig. Utifrån din berättelse och dina svar så kommer jag föreslå på vilket sätt vi kan gå vidare genom behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) eller acceptance and commitment therapy (ACT). Det är viktigt för mig att vi delar samma uppfattning om dina besvär och att du känner dig lyssnad på och förstådd.

Nästa tid:
Fredag kl. 11:00
Fredag kl. 12:00
Fredag kl. 13:00
Måndag kl. 06:00
Måndag kl. 07:00