Matchning

Vi vill att du som har sökt dig till PsykologA ska få träffa den psykolog som är bäst matchad för att hjälpa dig. Genom att fylla i PsykologA:s webformulär får vi en bild av din situation, frågeställning och målsättning och hänvisar dig därefter till en psykolog som passar dig. PsykologA har ett stort nätverk av psykologer med specifik expertis inom de flesta psykiska problem.

Inskickade formulär tas emot av verksamhetsansvarig psykolog som i sin tur förmedlar dina kontaktuppgifter till någon av PsykologA:s psykologer. Psykologen som du är tänkt att få träffa tar kontakt med dig på telefon eller mail för att boka en tid för ett första samtal. All information du lämnar i webformuläret tas om hand på ett strikt konfidentiellt sätt.

Nedan finner du en illustration på hur det går till för att komma i kontakt med rätt psykolog.