fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!
Att välja coaching, terapi, och terapiform är för många väldigt svårt. Det finns en mängd olika utövare och ett flertal olika metoder att välja mellan. Vissa har beskrivit marknaden som en enda stor djungel där det är lätt att förirra sig. Då marknaden för terapi och coaching är rörig är det tyvärr många oseriösa aktörer som drar nytta av detta.

Många nya titlar skapas såsom licensierad samtalsterapeut, diplomerad terapeut etc. vilket gör att det bara blir ändå rörigare. De enda som blir lidande av detta är alla de klienter som anlitar personer som egentligen inte har varken sig erfarenet eller kompetens till att utföra de tjänster de påstår sig kunna. I värsta fall kan detta leda till att man anlitar en aktör som gör så att både hälsa och välbefinnande påverkas negativt.

Skräckexempel är personer som skor sig på dödssjuka personer genom att påstå att de kan bota sjukdomar som egentligen bara kan botas medicinskt. På Psykologa ser vi väldigt allvarligt på utvecklingen och arbetar aktivt för att oseriösa aktörer ska förbjudas att erbjuda sina tjänster.

Till personer som frågar oss hur de ska veta vem som är en kompetent eller okompetent aktör säger vi alltid att man ska undersöka om terapeuten är legitimerad av socialstyrelsen. Personer som har en legitimation utfärdad av socialstyrelsen står under deras uppsikt och kan straffas (och i värsta fall bli av med legitimationen) om de inte följer socialstyrelsens riktlinjer. Alla andra aktörer som inte är legitimerade kan erbjuda vilken typ av vård eller behandling de vill utan att på något sätt riskera att bli straffad eller bötfälld. Legitimationen är med andra ord en stor kvalitetssäkring och trygghet för alla klienter.

På Psykologa är alla medarbetare minst legitimerade psykologer eller psykoterapeuter. Med andra ord kan du känna dig säker på att våra metoder vilar på vetenskaplig grund och uppfyller de av socialstyrelsens uppsatta etiska riktlinjer. Är du intresserad av samtalsterapi Hornstull i Centrala Stockholm eller om du bor i närheten såsom i Liljeholmen eller någon annan plast nära Hornstull på Södermalm är du välkommen att kontakta oss, info@psykologa.se

Psykologa Hem