fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!
Vad innebär Emotionell Intelligens inom psykologin?

Vad är Emotionell intelligens?

Inom vetenskapen har kropp och själ, under en lång tid, betraktats som två skilda entiteter Det rationella hos människan har ibland till och med beskrivits som motsatsen till det emotionella eller mer själsliga inom människan. Upphovsmannen till uppdelningen mellan kropp och själ anses av många vara den franske filosofen Descartes. Ända sedan han verkade i början av 1600-talet har dualismen varit ett av de rådande idealen. Det går emellertid att spåra ännu tidigare filosofer och tänkare som förespråkade tankar som liknar Descartes dualism, t. ex Stoikerna, som var verksamma i det antika Grekland. Stoikerna var dessutom extra tydliga med att poängtera förnuftets överlägsenhet över känslorna. Idag visar dock forskning att både Descartes och stoikarna delvis hade fel. Genom modern hjärnavbildningsutrustning kan man nämligen bevisa att förnuft och känsla påverkar varandra ömsesidigt och att de är intimt förknippade med varandra.

Trots dessa nya rön lever många av Stoikernas och Descartes dogmatiska tankar kvar. Detta kan bland annat avspeglas i den allmänna synen på intelligens. Redan sedan början av 1900-talet då begreppet Intelligence quotient (IQ) växte fram, har det varit logiska färdigheter som dominerat intelligens begreppet.

Hur många typer av intelligenser finns det?

Forskare var förvisso tidigt ute med att föreslå att intelligens är uppbyggd av multipla förmågor varav en var social intelligens. Det skulle dock visa sig att det var mycket svårare att mäta sociala förmågor jämfört med mer rationella färdigheter. Thorndike och Stern (1937) gjorde dock ett försök men gav upp eftersom även de ansåg att begreppet var omöjligt att mäta. Idéer om att inkludera sociala eller emotionella faktorer i intelligensbegreppet lyste mer eller mindre med sin frånvaro ända till 1983 då Gardners teorier om multipla intelligenser slog igenom. Gardner menade att intelligens är uppbyggt kring åtta olika områden varav två är intrapersonell och interpersonell intelligens.

Hur kan du få högre emotionell intelligens?

Idag vet man att emotionell intelligens är en avgörande faktor för oss människor och att det även går att öva upp. Studier har visat att psykoterapi och coaching kan få oss att bli mer känslomedvetna och skapa en större förståelse för de känslor vi upplever. Indirekt ökar därmed vår emotionella intelligens. Vill du veta mer om hur Psykologa jobbar för att stimulera den emotionella förståelsen eller intelligensen ber vi dig att kontakta oss för mer information.

Gå till Psykologa.se Hemsida