fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Hydrofobi

Ett vanligare namn för Hydrofobi är vattenrädsla. Ett vanligt problem som det finns hjälp för. Känner du att du undviker vatten eller upplever en stark rädsla i närheten av vatten? Då är det bra att söka hjälp av en legitimerad psykolog. På PsykologA finns psykologer som är specialiserade inom Hydrofobi.

De flesta känner igen uttryck som att ”befinna sig på djupt vatten” eller förstår metaforer som att drunkna i arbete eller andra typer av krav. Ursprungen till dessa uttryck och liknelser finns att finna i vårt djupt rotade, och inte helt sällan, komplicerade förhållningssätt till vatten som element. Vatten är något som i motsats till det mesta i vår fysiska värld är undflyende och opålitligt i den meningen att det inte kan kontrolleras i samma utsträckning som annat. För att inte nämna den lite mystiska aspekten, för vem vet vad som lurar under ytan.

Att lida av hydrofobi, eller ha en rädsla för vatten även om det medför diverse problem, är därför inte särskilt märkligt om man ser till vår historia och den koppling som undvikande av vatten inneburit i form av fördelar för vår överlevnad. Vår relation till vatten är emellertid komplex då det är både en nödvändighet och något farligt. Om människan aldrig begett sig ut på havet så hade hon aldrig upptäckt att man faktiskt kan drunkna i vatten, men och andra sidan så hade vi aldrig upptäckt vad som ligger på andra sidan vattnet. En respekt för vatten är med andra ord väldigt sunt, men en orealistisk rädsla kan föra med sig många negativa konsekvenser i ditt liv. Om du har hydrofobi eller en rädsla för vatten så kan du dock bearbeta och komma över den tillsammans med en terapeut.

Övervinn din hydrofobi

Precis som med andra fobier så består behandlingen av hydrofobi av att du och din terapeut inledningsvis utforskar vad som skrämmer dig med vatten. Senare under behandlingen så kommer exponering in i bilden och du som lider av rädsla för vatten kommer att lära dig hantera din rädsla. Detta för din vardag ska kunna fungera så bra som möjligt utan att styras av eventuella rädslor.