fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Cynofobi

Ett vanligare namn för Cynofobi är hundrädsla. Ett väldigt vanligt problem som det finns hjälp för. Känner du att du undviker hundar eller upplever en stark rädsla när du ser eller träffar en hund? Då är det bra att söka hjälp hos en legitimerad psykolog. På PsykologA finns psykologer som är specialiserade inom Cynofobi.
Djupt nedärvt bär vi med oss en spontan rädsla för en del saker som finns runt omkring oss, som till exempel höjder, åskoväder eller vilda djur. En gång i tiden har dessa rädslor fyllt en viktig funktion för vår överlevnad; genom att undvika höga höjder så riskerar man inte att falla och skada sig, och genom att hålla sig undan vilda djur med huggtänder så håller vi oss mer säkra. I vårt moderna samhälle så är det dock svårt att undvika höga höjder, men samtidigt ofarligt eftersom vi skyddas från fall genom väggar eller stängsel om vi befinner oss i eller ovanpå en byggnad. Om vi tänker rationellt så inser vi också att vi inte behöver vara rädda för vår grannes kopplade hund som nyfiket nosar efter oss i trapphuset. När dessa rädslor inte är rationella så kallas de specifika fobier, och cynofobi eller rädsla för hundar är ett exempel på en sådan.

Rädsla för hundar kan drabba människor i olika omfattning, men om din cynofobi till exempel tvingar dig att byta sida av gatan då du möter en liten hund, eller helt undviker parker där du vet att hundar finns så kan det vara dags att söka hjälp. Det främsta argumentet för att ta hjälp för din rädsla för hundar är att hunden som husdjur är en så vanlig del av samhället att det är din livskvalitet som försämras om din cynofobi förblir obehandlad.

Att komma till rätta med cynofobi

Precis som i behandlingen av andra specifika fobier med KBT, så är en viktig del av att bli av med sin rädsla för hundar så kallad exponering. Detta låter för många obehagligt, men man bör då veta att detta görs i ytterst små steg och inledningsvis i en fullständigt trygg och kontrollerad miljö. Du kommer aldrig under din behandling att tvingas till något du inte vill, utan i enlighet med vår vision så kommer du och din terapeut att tillsammans jobba er fram till ett bättre mående för dig i din takt.