fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Algofobi

Algofobi är en form av överdriven rädsla för smärta. En relativt vanlig problematik som kan orsaka mycket lidande. Känner du att du ofta drabbas av denna rädsla/fobi och att det påverkar ditt mående och vardag? Då är det bra att söka hjälp hos en legitimerad psykolog. På PsykologA finns psykologer som är specialiserade inom algofobi.

Irrationell rädsla för smärta – vart går gränsen

Själva definitionen av en fobi är en irrationell rädsla för något som egentligen inte utgör något hot för vårt liv eller vår hälsa. Samtidigt så har många fobier det gemensamt att de grundar sig i något som finns nedärvt hos oss, och innebär att vi är rädda för något som tidigare har fyllt en mycket viktig funktion. Att undvika det som ger oss obehag har genom mänsklighetens historia inneburit fördelar så som bättre hälsa och ökad chans för överlevnad, och algofobi, rädsla för smärta kan härledas från denna livsavgörande instinkt.

I vårt moderna samhälle, och med den livsstil som det moderna livet medför, så är det emellertid mer eller mindre omöjligt att undvika smärta. Därför så har de flesta av oss lärt oss att tolerera och acceptera att det är nödvändigt att uthärda ett visst mått av fysisk smärta i samband med till exempel läkarbesök eller fysisk träning. För vissa så kan en fobi för smärta dock leda till att man undviker dessa så viktiga saker i ens vardag att det påverkar det dagliga livet till det sämre. Vidare så kan algofobi i sin allvarligaste form leda till att den som lider av det fullständigt undviker alla sammanhang där man riskerar att utsättas för smärta eller fysiskt obehag. Exempel på dessa extremfall av rädsla för smärta kan vara att undvika ansträngning som att gå i trappor eller att trängas med andra människor i en butik full av människor.

Att ta sig ur algofobi

När du av din behandlande psykolog konstaterats lida av en irrationell rädsla för smärta så påbörjar ni gemensamt arbetet för att ta dig ur din problematiska situation. Detta sker i små steg och vanligtvis genom så kallade exponeringar, vilket innebär att du utsätter dig själv (inom ramarna för vad du själv tillåter) för det som skrämmer dig. I fallet med algofobi innebär detta att du provar dig fram med olika smärtupplevelser för att på sikt frigöra dig från din rädsla för smärta.

Alt text: Rädsla för smärta kan inkräkta på din livskvalitet
Metatitel: Algofobi leder till undvikande av allt som kan göra ont
Metabeskrivning: Med en obehandlad fobi för smärta eller algofobi så kan livet inskränkas i sådan grad att man låter rädslan för obehag ta över ens vardag.