fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Depression

Depression är en av de vanligaste förekommande psykologiska diagnoserna. Vi på PsykologA är specialister på att hjälpa personer att komma ur depression. Alla våra psykologer är legitimerade och arbetar med KBT eller PDT.

Depression – fakta och information om PsykologA:s behandlingar

PsykologA erbjuder behandling av depression av psykolog på mottagning i centrala Stockholm – Vi har erfarna psykologer som är specialiserade på depression. På denna sida beskriver vi hur vi arbetar med depression i våra behandlingar och även presenterar fakta om depression.

Ibland övergår nedstämdheten eller sorgen i en depression. Det är naturligt att vara ledsen eller sörja, men en depression är ett sjukdomstillstånd som du kan få hjälp att ta dig ur. Många människor inser inte vad de drabbats av eller drar sig för att söka hjälp. Sorgligt nog kan det fortfarande vara ett tabu. Du är absolut inte en svag eller sämre människa för att du har drabbats av en depression.

Depression är en mycket vanlig diagnos, och risken för att du själv eller någon du känner kommer att drabbas är stor. Om både lättare och svårare tillstånd räknas in säger statistiken att var fjärde man och varannan kvinna genomlever en depression någon gång under sitt liv. Tyvärr drabbas många unga av depression idag. En depression kan också utbryta i samband med åldrande och känslorna inför detta.

Det vanligaste är en ”egentlig depression” som finns i tre olika grader. Den som drabbas av en lättare depression tar sig ibland ur den på egen hand. Eftersom det kan ta upp till ett halvår rekommenderas ändå stöd. Om den återkommer eller blir djupare är det nödvändigt att få hjälp. Du har drabbats av ett sjukdomstillstånd. En svår influensa kanske du klarar på egen hand, men om du bryter benet skulle du åka till sjukhuset, eller hur?

Vem som drabbas och vilka symptom som uppstår

En del människor har lättare att drabbas av depression, precis som en del har lättare att drabbas av andra sjukdomar. Det kan bero på en medfödd sårbarhet eller på att personen utsatts för många tuffa händelser i livet. Den som känner sig ensam är också sårbar då skyddsnätet som kan hjälpa till saknas.

depression terapi
telefon depression kbt
Det som händer i kroppen när en depression drabbar dig är att signalsubstanser i hjärnan kommer i obalans. De skickar helt enkelt ut felaktiga signaler som gör att du mår dåligt. Tyvärr använder en del människor alkohol för att må bättre för stunden vilket i långa loppet förvärrar tillståndet. Depression kan också bero på eller bli värre av till exempel brist på B12, folsyra eller blodbrist. Därför behöver du också ta tester för att se om det finns fysiska orsaker till din depression.

Symptom på depression är långvarig orkeslöshet, nedstämdhet och en känsla av meningslöshet. Det är också vanligt med oro, ångest eller koncentrationssvårigheter. Många förlorar sin sexlust och börjar äta för lite eller för mycket. Om du har upplevt flera av dessa symptom i mer än två veckor i rad bör du söka hjälp. En riktigt svår depression kan leda till tankar på att ta sitt eget liv.

Det finns behandling att få

Eftersom depression är ett så pass vanligt tillstånd finns också väl beprövade behandlingsmetoder. Terapi är i de flesta fall avgörande för en lyckad behandling. Ibland kan det också behövas medicinering för att rätta till signalsubstanserna. När de ska balanseras kan din depression bli värre under en kort tid. Då är det viktigt med nära kontakt så att du kan få hjälp omedelbart. Efter en depression är det en god idé att behålla en samtalskontakt. Idag finns också till exempel appar i din telefon som kan hjälpa till. Möjligheterna är oändliga. Tillsammans ger detta mycket goda förutsättningar för att hålla din depression på långt avstånd.

Depression – behandlingens mål

En behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) för depression är målinriktad. Vi börjar alltid din behandling med att sätta upp mål. Vi utvärderar sedan dina mål löpande för att se till att du utvecklas i rätt riktning. Nedan är exempel på mål som vi kan sätta upp med våra klienter:

  • Att ha mer energi till det som är viktigt
  • Att ha ork och lust att vara social
  • Att kunna vara mer närvarande med nära och kära
  • Att kunna bli mer produktiv på arbetet
  • Att hitta tillbaka till en mer positiv syn på livet

Förhållningssättet i behandlingen

Grundlig psykologisk utredning av depression

När vi ska behandla depression vi börjar alltid med en grundlig kartläggning av ditt mående. Vi börjar alltid med denna analys för att förstå just dina förutsättningar. 

Individuellt anpassade behandlingar

Med kartläggningen som grund anpassar vi behandlingen av depression efter dina behov. Det här gör att behandlingen blir så hjälpsam som möjligt.

Ett målinriktat arbete

En terapi för depression hos oss är målinriktad. Alla behandlingar börjar med att vi tillsammans sätter upp mål. Vi utformar sedan behandlingen för att hjälpa dig att uppnå dina mål.

Kontinuerlig uppföljning

För oss räcker det inte bara att sätta upp mål – vi vill hjälpa dig att verkligen uppnå dem. Därför utvärderar vi kontinuerligt dina framsteg för att se till att du och din depression utvecklas i rätt riktning.

Behandling av depression med stöd i forskningen

Vi bygger din KBT-behandling på det som i forskningen visat sig vara till hjälp vid depression.

Konkreta verktyg och förhållningssätt

Du får praktiska förhållningssätt och verktyg som hjälper dig att komma ur negativa mönster.

Hur går behandlingen till?

Anmäl ditt intresse

Du börjar med att göra en intresseanmälan via hemsidan eller använder vårt matchningsformulär för att få hjälp med att hitta rätt psykolog. Din intresseanmälan är inte bindande.

Det går även bra att ringa oss på: 08-640 55 85

Behandling
Behandlingen består av tre övergripande delar: fördjupad kartläggning, behandling och planering framåt.

Fördjupad kartläggning
Varje person med depression är unik. Därför är grunden för en trygg och effektiv behandling av depression är att vi har en bra förståelse för just dina utmaningar. Analysen ger oss en förståelse för ditt mående, din livssituation och för vad som håller din depression vid liv.

Vi sätter även upp mål som vi följer upp under din terapi. Vi använder även återkommande forskningsbaserade formulär för att försäkra oss om att behandlingen får dig att må bättre.

Den fördjupade kartläggningen är 1-3 besök.

Behandling
När det kommer till kognitiv beteendeterapi vid depression finns det flera olika metoder som kan användas i behandlingen. Därför anpassar vi din behandling utifrån just dina behov och förutsättningar.

Därför kan behandlingens upplägg variera från person till person. Nedan beskriver vi exempel på vanliga inslag som kan förekomma i en behandling av depression.

Beteendeaktivering
Beteendeaktivering är ett vanligt inslag när vi ska behandla depression. Hur vi tänker och hur vi känner påverkar hur vi agerar. Alla tänker dock inte på att hur vi beter oss påverkar hur vi känner. Vid depression gör du ofta mindre av det du tycker är meningsfullt och roligt.

Gradvis färre positiva aktiviteter i livet leder ofta till ett gradvis försämrat mående. Beteendeaktivering är en välbeforskad metod som motverkar depression genom att vända denna negativa spiral och gör att livet känns mer meningsfullt igen.

Därför kan behandlingens upplägg variera från person till person. Nedan beskriver vi exempel på vanliga inslag som kan förekomma i en behandling av depression.

Att bryta undvikande
Vid depression är det vanligt att saker att situationer och aktiviteter kan kännas obehagliga. Det känns ofta lättare att undvika dem i stunden men det kan leda till negativa konsekvenser och att ditt mående försämras på sikt. Att undvika att träffa vänner eller att vara fysiskt aktiv känns bättre i stunden men leder ofta till att du mår sämre.

I en KBT-behandling av depression får du hjälp att lägga märke till och bryta ditt undvikande. Det gör det lättare för dig att agera mer i linje med vad som egentligen är viktigt för dig i livet och på sikt bli fri från depression.

Gradvis färre positiva aktiviteter i livet leder ofta till ett gradvis försämrat mående. Beteendeaktivering är en välbeforskad metod som motverkar depression genom att vända denna negativa spiral och gör att livet känns mer meningsfullt igen.

Därför kan behandlingens upplägg variera från person till person. Nedan beskriver vi exempel på vanliga inslag som kan förekomma i en behandling av depression.

Värderingar – att hitta tillbaka till det som är viktigt
Vid depression är det inte ovanligt att tappa sikte på det som verkligen är viktigt i livet. Många upplever en hopplös och vilsen känsla. Det kan vara till hjälp vid depression att återupptäcka och tydliggöra dina värderingar eller det som är viktigast för dig.

När värderingarna kan förtydligas kan de ofta användas som en kompass som vi kan använda för att hjälpa dig ur din depression.

Förändra negativa tankar
Du är deprimerad får ofta orimligt negativa tankar om dig själv, världen och framtiden. I KBT vid depression kan du få hjälp att upptäcka och nyansera negativa tankar som kan bidra till att hålla problemet vid liv.

Hantera grubbel och ältande
”Varför känner jag såhär?”, ”När kommer det gå över?” ”Vad är egentligen meningen med allt?” Personer som drabbas av depression kan ofta tänka genom saker om och om igen. Ofta kan timmar läggas på frågor som ”Varför?” utan att du egentligen kommer fram till ett svar. Den här typen av tankemönster kallas för ältande och bidrar ofta till hålla din depression vid liv. En viktig del av att behandla depression är att du får hjälp att bryta och få bättre kontroll över ditt ältande.

Sova bättre
Vid depression är det vanligt att du börjar sova sämre. Många känner att de har svårt att somna, vaknar flera gånger under natten eller för tidigt. Det är också vanligt att inte känna sig utvilad. Vi kan behandla depression genom att du får konkreta metoder hjälp att hitta tillbaka till en bättre sömn.

Konstruktiv problemlösning
Vid depression får vi ofta betydligt svårare att lösa problem. När vi upplever att problemen tornar upp sig så blir ofta känslan överväldigande. Konstruktiv problemlösning är en beprövad metod som hjälper dig att på ett strukturerat att sätt analysera och komma fram till lösningar på olika typer av problem.hjälp att hitta tillbaka till en bättre sömn.

Planering framåt
Om du en gång har varit deprimerad är risken högre att du ska bli deprimerad igen. Därför är det till hjälp vid depression att fokusera behandlingens sista fas på att förebygga att besvären kommer tillbaka. Denna del av behandlingen består av två delar: återfallsprevention och uppföljning.

Återfallsprevention
Vi skapar en plan för att förhindra att du faller tillbaka i gamla mönster och minska risken för att du blir deprimerad igen. Detta innefattar bland annat lära dig att känna igen dina egna tidiga tecken för att snabbare kunna bryta en nedåtgående spiral. Vi skapar också en tydlig plan med strategier som fungerar just för dig.

Uppföljning
I din behandling kan det vara en fördel att planera för en uppföljning. Tillsammans med din psykolog kan du boka en tid som ligger 3-6 månader fram. När lite tid har gått kan det vara bra att göra en utvärdering och säkerställa att måendet utvecklas positivt. Känner du att du inte har behov för uppföljningssamtalet är det bara att avboka. 

Fungerar verkligen behandlingen?

Många deprimerade som vi möter har svårt att se hur livet ska bli bättre. KBT är en behandling som baserat på starkt vetenskapligt stöd rekommenderas av den svenska myndigheten Socialstyrelsen mot depression. Nedan kan du läsa deras rekommendation:

”Hälso- och sjukvården bör erbjuda KBT till vuxna med lindrig till medelsvår egentlig depression. Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en stor svårighetsgrad samt att åtgärden har stor effekt på andelen som svarar på behandling (det vill säga respons) jämfört med antidepressiva läkemedel, och en måttlig effekt på depressionssymtom jämfört med placebo.” – Socialstyrelsen, 2020.

Vill du veta mer om depression?

Du är alltid välkommemn att ta kontakt med oss för att få mer information om depression. Du når oss lättast via vårt kontaktformulär som du hittar här.

Du är också välkommen att höra av dig till oss på telefonnummer: 08-640 55 85

man deprimerad kbt

Sammanfattning – Fakta om depression

Vad är depression?

Symtom på depression kan kännetecknas av ihållande nedstämdhet, förlust av intresse för saker och trötthet som blir en begränsning för dig i livet.

DSM-5 (Diagnostic statistical manual of Mental Disorders) är ett diagnostiskt system som används i Sverige och internationellt för att ställa diagnoser. Nedan utgår vi från DSM -kriterierna för egentlig depression när vi beskriver det som kan utgöra tecken på depression.

Beskrivningen nedan kan inte ersätta en professionell bedömning. Om du mår dåligt är det viktigt att du söker hjälp oavsett hur väl du upplever att du passar in på kriterierna.

Symtom och tecken på depression

Tecken på depression är att du har haft minst fem av symtomen nedan. Du kan känna igen dig i vissa symtom men inte nödvändigtvis alla. Du har haft symtomen under samma period som varat minst två veckor.

Nedstämdhet
Om du är deprimerad känner du dig ofta ledsen men kan även ha känslor av hopplöshet och tomhet. Det kan vara till den grad att andra lägger märke till att du är nere eller gråter mer än vanligt. Dessa känslor upplevs större delen av dagen nästan varje dag.

Minskat intresse eller glädje
En annat vanligt symptom vid depression är att du upplever minskat intresse eller glädje för alla eller nästan alla aktiviteter. Ofta kan det handla om att saker som du brukar tycka är meningsfulla inte göra att du känner dig lika glad.

Vanliga områden som blir påverkade är att inte uppleva att det känns lika bra att umgås socialt. Det är också vanligt att inte uppleva samma njutning av sinnesintryck som t ex smak, doft och beröring. Det minskade intresset och glädjen kan vara något du upplever själv eller något som andra i omgivningen noterat.

Enligt DSM-5 behöver minst ett av fem nödvändiga symtom vid depression är antingen nedstämdhet eller minskat intresse eller glädje.

Förändring av din aptit eller vikt

Ett tecken på depression är din aptit ökar eller minskar mycket. Vissa kan uppleva att de äter mycket mindre än vanligt eller kanske äter mer sötsaker. Förändringen av aptiten upplevs i princip varje dag

Ett vanligt symptom på depression är också betydande viktuppgång eller viktminskning. Det är svårt att säga exakt vad som innebär en betydande förändring men i DSM-5 tar de en ökning eller minskning av 5% av kroppsvikten som exempel.

Problem med sömnen (sömnstörning)
När du är deprimerad är det vanligt att få sömnproblem Det kan innebära att du upplever att du sover för lite på grund av att du har svårt att somna, vaknar oftare under natten eller att du vaknar tidigare än du egentligen vill.

Det kan även vara tvärtom – att du sover betydligt mer än vad du brukar göra. Vid depression upplevs inte bara svårigheterna med sömnen enstaka nätter utan nästan varje natt.

Psykomotorisk agitation eller hämning
Psykomotorisk hämning innebär att depressionen gör att du fysiskt rör dig, pratar och tänker långsammare. Många kan beskriva en känsla av att tankarna är tröga och världen känns som att den är i slow motion. Psykomotorisk hämning kan göra det mer utmanande att vara social (t ex hänga med i en konversation) men även att utföra vardagssysslor som du annars gör per automatik.

Psykomotorisk agitation innebär att du blir mer rastlös än vanligt. Du kanske får svårt att sitta still eller börjar pilla på saker mer än vad du brukar göra. Det kan också vara att du pratar snabbare och upplever att tankarna rusar.

Det kan även vara tvärtom – att du sover betydligt mer än vad du brukar göra. Vid depression upplevs inte bara svårigheterna med sömnen enstaka nätter utan nästan varje natt.

Svaghetskänsla och brist på energi
Det är vanligt att du känner dig trött och orkeslös vid depression. Många aktiviteter, även de som brukar vara lätta upplevs som tunga och ansträngande. Den här tröttheten kan göra att det svårt att orka med arbete, studier, vara social och resten av vardagen. Denna känsla av svaghet och brist på energi upplevs nästan varje dag.

Känsla av värdelöshet eller skuldkänslor
Vid depression är det vanligt att känna skuld och att känna dig värdelös. Vid depression är det vanligt att du har negativa och kritiska tankar om dig själv.

Det kan handla om att du känner dig otillräcklig på arbetet. Det kan handla om att du känner dig som en dålig i förhållande till din familj och dina vänner. Omgivningen upplever ofta skuldkänslorna och känslorna av värdelöshet som överdrivna och obefogade.

Svårare att ta beslut eller minskad koncentrationsförmåga
Vid depression kan din förmåga att koncentrera dig påverkas. Det kan vara så att du känner att du har svårt att hålla kvar uppmärksamheten på en sak och upplever dig själv som mer lätt distraherad. Många kan även uppleva svårigheter med minnet och att de lättare glömmer saker.

Depression kan även påverka din förmåga att ta beslut. Det kan upplevas som svårare och mer ansträngande att fatta både vardagliga och större beslut.

Många kan uppleva att det här symtomen påverkar både arbete och studier negativt.

Återkommande tankar på döden
Vid depression är det inte ovanligt med tankar på döden. Tankarna kan variera från flytande tankar ”jag vill bara slippa det här” till konkreta planer. Ofta handlar det om att vara i en situation där du känner stor emotionell smärta men där det på grund av depressionen är svårt att se en lösning. Det kan vara bra att veta att med rätt hjälp kan du må bättre och då minskar denna typ av tankar.

Om du eller någon i din närhet mår akut dåligt eller verkar ha planer på att ta sitt liv är det viktigt att uppsöka vård direkt. Du vänder dig då till en akut psykiatrisk mottagning eller ringer 112.

Depressionsymtomen orsakar lidande eller försämrad funktion

Symtomen som beskrivs ovan behöver upplevas som en funktionsnedsättning eller att du upplever ett stort lidande för att det ska kunna kallas för depression En funktionsnedsättning vid depression innebär att dina symtom gör att fungerar sämre socialt, i arbetet, i studier och i andra områden i livet som du upplever som viktiga.

Ett hinder socialt

När det kommer till det sociala kan det innebära att du inte orkar eller har lust att umgås med personer som du egentligen uppskattar. Det här kan göra att du drar dig undan från sociala sammanhang vilket kan leda till oro och i värsta fall konflikter men dina närstående.

Ett hinder i arbetet eller vid studier

När det kommer till arbetet och studier kan det handla om att du känner att du har svårt att vara produktiv. Du kan också känna att det krävs mer ansträngning än vanligt även för uppgifter som annars går på rutin.

Ett hinder i vardagen

Du kan även uppleva att det blir svårare att utföra vardagliga sysslor som att laga mat, ta hand om ditt hem och sköta din hygien.

Olika grader av depression

Depression kan vara av olika grader. Graden av depression bedöms oftast utifrån graden av din upplevda funktionsnedsättning. Det behövs en professionell bedömning för att avgöra graden av depression men nedan får du en fingervisning.

Lindrig depression
Lindrig depression är den vanligaste graden av depression. Vid lindrig depression kan du ofta arbeta, studera och göra saker i vardagen men du upplever det som betydligt svårare än vanligt och det kräver mer ansträngning av dig. Kognitiv beteendeterapi har starkt vetenskapligt stöd vid behandling av lindrig depression.

Måttlig depression
Vid måttlig depression har stora svårigheter att utföra vardagssysslor. Många kan exempelvis inte arbeta, studera eller sköta vardagen. Kognitiv beteendeterapi har starkt vetenskapligt stöd vid behandling av måttlig depression.

Svår depression
Vid svår depression så är symtomen så påtagliga att du har svårt att sköta dina mest grundläggande behov som äta, dricka, klä dig och sköta din hygien. Här är det även vanligt med intensiva och återkommande självmordstankar. Vid svår depression rekommenderas i första hand inte KBT-behandling.

Olika typer av depression

Det finns olika former av depression. För att bedöma vilken typ av depression du har och ge dig effektiv kognitiv beteendeterapi för depression krävs en professionell bedömning. Nedan får du en översikt över exempel på vanliga former av depression.

Egentlig depression
Egentlig depression är den vanligaste formen av depression. Vi har tidigare beskrivit DSM-kriterierna för depression. De depressiva symtomen håller i sig i minst 14 dagar och utgör ett lidande eller en funktionsnedsättning för dig som drabbad. En period där du uppfyller kriterierna för egentlig depression kallas för en episod. Du kan ha flera episoder av egentlig depression under livet.

Ihållande depression (dystymi)
Ihållande depression eller dystymi karaktäriseras av att du varit nedstämd under större delen av dagen under flera dagar under minst två år tid.

Utöver nedstämdhet har du minst två av symtomen nedan som antingen du själv upplever eller andra observerar:

Känslor av hopplöshet
Låg självkänsla
Brist på energi eller känsla av svaghet
Sömnproblem
Förändrad aptit (dålig eller för stor)
Svårigheter att koncentrera dig och att ta beslut
Under perioden av nedstämdhet har du inte varit utan besvär mer än 2 månader mer än två månader i taget.

Ihållande depression (dystymi)
Innebär att du haft återkommande episoder av egentlig depression under de senaste åren. När du har blivit deprimerad ökar risken med mer än 50% att du ska bli deprimerad igen.

För att minska risken att du blir deprimerad igen är det viktigt du får en bra behandling. Att behandla depression med KBT rekommenderas av Socialstyrelsen för att förebygga återfall vid depression.

Depression och ångest
Depression med ångest innebär att du samtidigt som du har egentlig depression eller ihållande depression upplever flera ångestsymtom. Exempel på dessa kan vara att du:

Känner dig mer rastlös än vanligt
Känner dig spänd eller uppe i varv
Svårigheter att fokusera på grund av att du oroar dig mycket
En känsla för att du ska tappa kontrollen över dig själv
Ha en rädsla för att något hemskt är på väg att hända

KBT-behandling har starkt forskningsstöd både vid behandling av depression och av ångest. På PsykologA erbjuder vi behandling av depression av erfarna psykologer. Vår mottagning finns på Kungsholmen i Stockholm.

Förlossningsdepression eller postpartum depression
Ett mer korrekt namn för förlossningsdepression är ”depression med peripartumdebut” eller depression med debut runt förlossningen. Förlossningsdepression är en episod av egentlig depression som utvecklas under graviditeten eller inom fyra veckor inom förlossningen. Förutom de tidigare nämnda symtomen vid egentlig depression så kan du med förlossningsdepression även få svårt i relationen till din bebis.

Årstidsrelaterad depression
Årstidsrelaterad depression innebär att du har episoder av egentlig depression som är knutna till en speciell årstid t ex höst eller sommar. Depressionsymtonen brukar klinga av när årstiden växlar för att sedan komma tillbaka.

För att en depression ska klassas som årstidsrelaterad enligt DSM-5 ska du under de senaste två åren haft minst två episoder av egentlig depression kopplade till en viss årstid. Du ska heller inte ha episoder som inte är kopplade till en årstid.

Hur vanligt är depression i Sverige?

Depression är ett vanligt problem i Sverige. Enligt statistik om depression från Folkhälsomyndigheter är det 19% av alla svenskar mellan 16-84 år kommer någon gång att drabbas av depression. Av de som drabbas av depression blir var tredje person deprimerad mer än en gång.

Depression är något vanligare hos kvinnor. Ungefär var tredje kvinna och var fjärde man i Sverige kommer någon gång att drabbas av depression.

Orsaker och depression: Varför blir man deprimerad?

I forskningen finns idag inte exakt ett svar på vad som orsakar depression. Det är oftast flera saker som kan bidra och skälet till att depressionen uppstått kan variera från person till person. Det har dock identifierats flera riskfaktorer för att utveckla depression. Nedan hittar beskriver vi vanliga riskfaktorer vid depression:

Depression och ärftlighet
Det finns en genetisk komponent vid depression då det är vanligare i vissa familjer.

Att vara kvinna
Det finns en genetisk komponent vid depression då det är vanligare i vissa familjer.

Stora förluster i livet
Det finns en genetisk komponent vid depression då det är vanligare i vissa familjer.

Stress och påfrestningar i arbetet
Det finns en genetisk komponent vid depression då det är vanligare i vissa familjer.

Fysisk sjukdom
Det finns en genetisk komponent vid depression då det är vanligare i vissa familjer.

Andra samtidiga problem
Det finns en genetisk komponent vid depression då det är vanligare i vissa familjer.

Andra samtidiga problem
Andra problem som olika former av ångest, tvångssyndrom, PTSD, missbruk, ADHD eller autism kan öka risken för att utveckla depression.

Att tidigare varit deprimerad
Att tidigare har varit deprimerad kan öka risken för att bli deprimerad igen.

Att vara anhörig till en deprimerad
Att regelbundet umgås med en person som lever med depression kan öka risken för att du själv ska utveckla symptom på depression.

Sexuell dysfunktion
Sexuella problem kan öka risken för att drabbas av depression.

Vad håller depression vid liv?

Även om det i forskningen inte finns ett exakt svar på vad som orsakar depression så har vi en bättre förståelse för vad som håller problemet vid liv och vad som är till hjälp vid depression.

Flera sätt att förklara vad som håller depression vid liv

I KBT för depression finns det flera sätt att beskriva vad som håller problemet vid liv. Det finns också flera sätt att behandla depression. I din KBT-behandling av depression väljer vi ett upplägg som passar dina behov. Här beskriver vi en av de vanligaste modellerna: beteendeaktivering vid depression.

Beteendeaktivering kbt modell

Beteendeaktivering – ett sätt att förstå depression
OBS: modellen nedan är ett exempel. Det finns olika förklaringsmodeller för depression i KBT och vi väljer den som är mest hjälpsam för din depression.

A. Livshändelser
En depression kan sättas igång av livshändelser. Det kan vara positiva livshändelser som exempelvis att få barn, gifta sig, bli klar med en utbildning, flytta hemifrån eller gå i pension. Det kan även vara negativa livshändelser som att bli av med arbetet, vara med om en olycka, separationer och olika typer av förluster.

Det kan vara stora händelser men det kan också vara många små händelser över tid. Vissa av våra klienter kan tydligt känna vad som bidragit till att de blivit deprimerade och för andra är det otydligt.

B. Förändringar i vardagen
Livshändelserna gör att vardagen förändras. Det handlar ofta om det finns färre upplevelser och aktiviteter som du upplever som meningsfulla och positiva. Samtidigt kan det vara så att det i livet blir fler upplevelser som du upplever som påfrestande och negativa.

Ett exempel kan vara en person som flyttar till en ny stad för att börja studera. Personen har inte samma kontakt med vänner och familj samtidigt som studierna är krävande.

C. Förändring i måendet
Färre meningsfulla upplevelser och fler påfrestande upplevelser kan leda till att ökade depressiva symtom. Det kan vara att du känner dig mer nedstämd, tappar intresset för saker och inte har samma ork som du brukar. Du kan också bli mer självkritisk och känna dig värdelös.

D. Försämrat mående leder till ett förändrat beteende
Ett försämrat mående leder till ett förändrat beteende. Här handlar det ofta om en ökad passivitet och ett ökad undvikande.

Passiviteten och undvikandet kan exempelvis sig i uttryck i form av att du:

Ältar och grubblar me
Inte är lika fysiskt aktiv
Undviker socialt umgänge
Stannar hemma mer än vanligt
Inte äter lika bra
Inte tar hand om dig själv

E. Försämrat mående leder till ett förändrat beteende
När du är mer passiv och undviker saker som du i vanliga fall mår bra av försämras ditt mående ytterligare. Du blir ännu mer nedstämd, tappar intresse för saker och orkeslös. Detta leder till att du ber ännu mer passiv, undvikande och gör mindre av saker du mår bra av. Du har fastnat i en nedåtgående spiral. Ditt mående blir värre och det blir svårare och svårare att bli fri från din depression.

F. Negativa konsekvenser som resultat av det förändrade beteendet
Över tid kan det ökande undvikandet och passiviteten leda till negativa konsekvenser.

Du kan få svårt att klara av ditt arbete eller dina studier.
Din ekonomi kan påverkas negativt vilket gör det svårt att ha råd med saker du uppskattar
Att dra sig undan kan leda till att du tappar kontakten med familj och vänner.
Dina försämrade mat- och sovvanor kan över tid leda till försämrad fysisk hälsa

G. Negativa konsekvenser påverkar vardagen
De negativa konsekvenserna påverkar i sin tur din vardag. Du får ännu färre upplevelser som du tycker är positiva och meningsfulla. Du får ännu fler upplevelser som du upplever som påfrestande, negativa och jobbiga.

Behandla depression med beteendeaktivering

Kognitiv modell

Utifrån modellen blir det tydligt att det inte bara är dina tankar och känslor som påverkar ditt beteende. Det går även åt andra hållet. Hur du beter dig kan även påverka ditt mående och din depression. Utifrån detta tankesätt kan det finnas flera saker som kan vara till hjälp vid depression:

1. Hitta tillbaka till aktiviteter och upplevelser som tidigare känts meningsfulla för dig
2. Hjälpa dig att steg för steg komma tillbaka till de aktiviteter och upplevelser som känts meningsfulla
3. Med fler positiva och meningsfulla aktiviteter förbättras ditt mående i en uppåtgående spiral
4. Vi hjälper dig att hitta tidiga tecken och risksituationer för att motverka depression framåt.
5. Du får en tydlig plan med saker du kan göra för att förebygga att depressionen kommer tillbaka

För en person som inte är deprimerad kan detta verka lätt. I vår erfarenhet är detta effektivt men en utmaning för många deprimerade. Därför finns vi här för att stötta dig när du vill bli av med depression.

Notera detta är en av flera modeller och en av flera metoder vid KBT-behandling av depression. Vi väljer en metod som passar just dig.