fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Posttraumatisk utveckling

December 10, 2014

Posttraumatisk utveckling gör dig starkare

Du har säkert hört uttrycket ”det du inte dör av gör dig starkare”. Det stämmer självklart inte alltid. Den som utsätts för mobbning kan ibland uppleva sig gå starkare ur detta, men det kan i många fall även resultera i år av psykisk ohälsa. Alla tar sig inte heller ur detta utan mår mer eller mindre dåligt i resten av sina liv. Uttrycket kan också upplevas som ett sätt att trycka ner den som mår dåligt. Det som sägs är att den som mår dåligt får skylla sig själv eftersom en jobbig upplevelse borde göra en person starkare, inte svagare. Ibland stämmer dock uttrycket.

Människor som blivit friska från en svår sjukdom säger sig ofta uppskatta livet mer. Det kan också vara så att den som tar sig ur fruktansvärda situationer samlar kraft ur detta. Andra problem tycks mindre och lättare att lösa i jämförelse. Du har säkert hört talas om personer som Christoffer Lindhe, som gått ur en fruktansvärd olycka med stora konsekvenser till ett liv som inspirerar många andra. Han har genomgått vad som kallas posttraumatisk utveckling.

Trauman förändrar livet

Människor som utsätts för trauman, mycket svåra upplevelser, påverkas olika. PTSD, posttraumatiskt stressyndrom, drabbar mellan fem och femton procent av de personer som upplever trauman. Det kan gälla till exempel krigsveteraner, allvarligt brännskadade eller de som utsatts för våldtäkter. Långt efter de extremt psykiskt påfrestande händelserna påverkas dessa personer negativt. Motsatsen, posttraumatisk utveckling, är långt ifrån lika allmänt känd eller utforskad även om konsekvenserna av den varit kända länge. Posttraumatisk utveckling innebär att personen istället för att plågas av tidigare händelser upplever att händelserna i längden haft en positiv inverkan på deras liv. Det är svårt att bevisa att en person med posttraumatisk utveckling fått ett bättre liv eller utvecklats som person på grund av traumat. Fenomenet posttraumatisk utveckling mäts med hjälp av självrapporter, det vill säga personer som beskriver sina upplevelser av livet och sig själva. Det återstår många frågor för forskningen att besvara. Att det finns människor som upplevt posttraumatisk utveckling råder det dock inga tvivel om.

Positiva förändringar genom posttraumatisk utveckling

Forskning visar på att mellan sjuttiofem och nittio procent av alla som genomgår ett trauma upplever en eller flera positiva bieffekter, alltså posttraumatisk utveckling. Det finns några förutsättningar för att detta ska ske. Traumat som leder till en posttraumatisk utveckling måste vara så stort att personen ifrågasätter de antaganden som tidigare setts som självklara. Dessutom måste personen naturligtvis få läka efter traumat för att en posttraumatisk utveckling ska kunna ske. Detta kräver i stort sett alltid att det finns personer runtomkring som kan stötta, hjälpa till att hitta strategier och prata om det som hänt. I de samtalen måste också den person som utsatts för traumat vara beredd på att se på livet i ett nytt perspektiv. I det här stadiet kan en psykolog hjälpa till genom till exempel KBT, där nya tankemönster skapas.

Om förutsättningarna tillgodoses kan posttraumatisk utveckling göra att den utsatte efter traumat känner sig starkare som person samt uppskattar och ser fler möjligheter i livet. Dessutom rapporterar en del att närheten ökat i deras relationer. Posttraumatisk utveckling kan även leda till att människor utvecklar sin världsåskådning ur ett andligt perspektiv.

Vilka upplever posttraumatisk utveckling?

Det finns en del gemensamma nämnare hos personer som upplever flest positiva effekter av posttraumatisk utveckling. Till exempel verkar det som att äldre personer i större utsträckning upplever posttraumatisk utveckling. De har sin tidigare livserfarenhet att bygga vidare på. Det är dessutom lättare att själv uppnå posttraumatisk utveckling om du tidigare mött eller läst om människor som upplevt detta. En äldre person har större chans att ha stött på någon med posttraumatisk utveckling. Egenskaper som öppenhet, känslomässig stabilitet och förmågan att grubbla på ett positivt sätt spelar också in. Posttraumatisk utveckling bygger på begrundan på så sätt att personen måste klara av att förändra sin syn på världen och sina tidigare tankemönster. Grubbel kan tyvärr också enbart leda till ångest, vilket naturligtvis inte hjälper.

Vad kan jag göra för att klara av framtida trauman?

Alla människor upplever någon gång i sitt liv ett trauma som till exempel en närståendes död eller en trafikolycka. En del trauman är tillräckligt stora för att försämra ditt liv på lång sikt, eller för att posttraumatisk utveckling ska kunna ske. Du kan i förväg arbeta med dig själv genom coaching. Det hjälper dig att bli mer öppen, optimistisk och känslomässigt stabil och därmed få de absolut bästa förutsättningarna.

Recent Posts

Ny hemsida

Vi är stolta och glada för att kunna presentera PsykologA:s nya hemsida. Ny snyggare design och enklare navigering för...

Anknytningsteorin

Anknytningsteorin betonar att alla barn måste få känna sig trygga Det finns många föräldrar som kan vittna om hur...

Stresshantering

Energiinjektion eller utmattning Stress är en naturlig del av livet. När du behöver extra kraft sparkar kroppen igång...