fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Positiv psykologi – nytt perspektiv inom psykoterapi och coaching

March 2, 2014

Under psykologins mer än hundraåriga historia har det huvudsakliga fokuset varit att undersöka och behandla psykisk ohälsa. I behandlingsmetoder har symtomet eller problemet stått i centrum och en behandling har ansetts lyckad då problemet har undanröjts. Det centrala har alltså varit det “negativa”. En av de negativa konsekvenserna av fokus på problem och symtom är att psykologin och psykologiska metoder misslyckats med att nå ut till personer som inte har ett identifierat problem utan kanske bara vill utveckla en del av sig själv som de tror de kan bli bättre på. Andra negativa konsekvenser kan vara det tabu som finns mot psykisk behandling och att psykisk ohälsa är stigmatiserat. Många personer utan något speciellt problem undviker antagligen därför att uppsöka hjälp trots att behov och intresse för att höja sitt välbefinnande finns. Genom en mer positiv och utvecklingsfrämjande fokus kan förhoppningsvis fler finna intresse för psykologisk verksamhet.

Efter att den positiva psykologin gjort sitt inträde på det psykologiska forskningsfältet har ett större intresse riktats mot att skapa mer än bara symtombefrielse. Begreppet välbefinnande är ett centralt begrepp inom positiv psykologi som hjälper till att vidga perspektivet om vad hälsa egentligen innebär. Ett högt välbefinnande har visat sig verka som ett skydd och på lång sikt även som en förebyggande faktor vad gäller att hantera och komma tillbaka från negativa eller stressiga händelser. Att inneha och bibehålla ett högt välbefinnande är därför viktigt för alla människor. För personer som lever i en stressfylld miljö med höga förväntningar och krav är ett högt välbefinnande speciellt viktigt. Ett övergripande mål inom positiv psykologi är med andra ord att preventivt stärka individers inre styrkor och förmågor till motståndskraft mot påfrestningar istället för att åtgärda problematik när den väl har uppstått.

På PsykologA har vi medarbetare som är utbildade inom positiv psykologi och vi kan därmed erbjuda terapier och coaching med positiv psykologi som ett viktigt inslag. Vill du veta mer om hur vi använde positiv psykologi i vår verksamhet välkomnar vi er att höra av er till oss genom att ringa 08-559 22 160 eller maila på info@psykologa.se

Recent Posts

Ny hemsida

Vi är stolta och glada för att kunna presentera PsykologA:s nya hemsida. Ny snyggare design och enklare navigering för...

Anknytningsteorin

Anknytningsteorin betonar att alla barn måste få känna sig trygga Det finns många föräldrar som kan vittna om hur...

Stresshantering

Energiinjektion eller utmattning Stress är en naturlig del av livet. När du behöver extra kraft sparkar kroppen igång...