fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!
Inom psykologin pågår en evig debatt mellan dem som påstår att personligheten är fast och inte förändras så mycket över tid eller beroende av situation och dem som hävdar att personligheten är flyktig och hela tiden förändras. De som hävdar att personligheten är fast menar att vi är som vi är i stora drag och vi kan inte göra så mycket åt det. För att använda ett idrottsexempel, vissa är sprinters och vissa är marathonlöpare.

Marathonlöparna har inget att hämta på sprintsträckorna och vice versa. Anhängarna till den mer flyktiga synen på personligheten skulle istället hävda att man blir bra på det man tränar på. Den så kallade 10000-timmrars teorin går i linje med detta resonemang.

I denna teori är huvudtesen att vem som helst kan uppnå professionalism inom ett ämne, område eller uppgift om han eller hon ägnar 10000 timmar åt dedikerat arbete eller träning. Författaren Malcolm Gladwell skriver utförligt om denna teori i sin bok Outliers där han berättar om framgångsrika personer såsom Bill Gates och medlemmarna i Beatles. Gladwell menar inte att det var deras medfödda talang som gjorde att de lyckades utan istället att de lade ner otroligt mycket timmar på att träna och fokusera på en enda sak.

I Beatles fall att spela musik tillsammans och i Bill Gates fall att sitta framför datorn och träna och lära sig att programmera.

En viktig del i en psykologs arbete är att utföra personlighetsbedömningar. Det mesta vanliga är i rekrytering och urvalssituationer. I en personlighetsbedömning används ofta ett antal psykologiska tester som verktyg då bedömningen görs. Då ett företag är på jakt efter en ny chef vill de givetvis veta om den tilltänkta nya personen passar in i rollen i just deras organisation.

En ny chef på en revisionsavdelning måste kanske vara en person som är noggrann och duktig på att strukturera. Psykologen som gör personbedömningen hamnar givetvis i ett dilemma då han eller hon ska bestämma om och i sådana vilka personlighetsdrag hos personen som är mer eller mindre konstanta.

Hur vet psykologen om det testerna visar är någonting som är signifikant för testpersonen i en mäng olika situationer. Svaret på frågan är givetvis att psykologen aldrig kan vara 100 % säker på sin bedömning. Det man dock vet är att en psykolog gör en bedömning som är långt mer korrekt än vad en lekman skulle kunna göra.

Anledningen till detta är att psykologen är tränad på att se det komplexa i en persons personlighetsstruktur. En skicklig psykolog kan förstå att ett personlighetsdrag inte är konstant över tid och situation men psykologen kan dock göra en korrekt bedömning när och hur det aktuella personlighetsdraget kommer ta sig uttryck.

I vissa av Psykologas tjänster ingår ett fördjupat personlighetstest. De personlighetstest som vi gör används enbart i utvecklingssyfte. Med detta menas att fokus inte är att leta efter det personen är dålig på. Tvärtom, det som är i fokus är att hitta personens styrkor.

Personlighetsbedömningen görs ofta i början av en kontakt med någon av våra psykologer och ligger till grund för fortsatt arbete. Den hjälper psykologen att förstå klienten och klienten får även också även ofta en större självinsikt.

I längden försöker man tillsammans förstå hur man ska få utlopp för det bästa i sin personlighet. Vill ni veta mer hur vi på Psykologa arbetar med personlighetstest är ni välkomna att ta kontakt med oss på info°psykologa.se

Gå till Psykologa.se Hemsida