fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Aktiv/Konstruktivt svarande

Hur brukar du svara när andra människor som du bryr dig om berättar goda nyheter? Grovt kategoriserat finns det finns fyra olika sätt som du kan svara på när du hör någon annan berätta något positivt han/hon varit med om.
Av dessa fyra stilar är det endast det aktiv/konstruktiva svarandet som ger positiva konsekvenser för personen du talar med och för din relation till den aktuella personen. Det motsatta gäller för de andra svarsstilarna, de påverkar den personen du svarar negativt och din relation till personen påverkas negativt.

Första steget för att bli bättre på aktivt/konstruktivt svararande är att du blir medveten om vilken av de fyra svarsstilarna som du använder mest. Detta kan du göra genom att registrera ett antal utvalda konversationer du har med någon/några närstående och reflektera över dessa. Om du märker att du inte använder det aktiva/konstruktiva svarandet så ofta är steg nummer ett att medvetet testa den aktiva/konstruktiva svarandet på några utvalda personer.

Misslyckas du kan du efter en faktisk situation skriva ner hur du ett aktivt/konstruktivt svar skulle kunnat se ut och sedan försöka svara så i framtiden. Ett annat sätt för att lära sig bli bättre på aktivt/konstruktivt svarande är att vara uppmärksam på hur andra gör och agerar då de svarar på ett aktivt/konstruktivt sätt och ta efter sätt som du ser funkar för andra.

Övning:

Under kommande vecka, se till att vara uppmärksam på när en närstående är på väg att berätta något positivt och gör ditt allra bästa för att svara entusiastiskt och aktivt/konstruktivt. Misslyckas du kan du alltid söka upp personen i efterhand och be om ursäkt för att du inte lyssnade och svarade på det sätt du önskat.

Frågor att fundera på under och efter övningen:

• Vad var svårt med att svara aktivt/konstruktivt?
• Vad var lätt med att svara aktivt/konstruktivt?
• Blev det någon skillnad för dig att du svarade aktivt/konstruktivt? Om ja, på vilket sätt?
• Blev det någon skillnad för personen som du svarade på ett aktivt/konstruktivt sätt? Om ja, på vilket sätt?
• Blev det någon skillnad i relationen med den du svarade på ett aktivt/konstruktivt sätt?
• Finns det andra personer som du skulle tjäna på att svara på ett aktivt/konstruktivt sätt? Vilka? Varför?

Gå till Psykologa.se Hemsida