fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Mindfulness på PsykologA

February 9, 2014

Mindfulness based stress reduction (MBSR) är en intervention som har utvecklats av Dr. Jon Kabat-Zinn vid University of Massachusetts. MBSR:s primära fokus är att träna deltagare i olika meditationstekniker där medveten närvaro (mindfulness) är en viktig komponent. De olika meditationsteknikerna skiljer sig från varandra vad gäller procedur men har alla medveten närvaro som gemensamt mål.

Med medveten närvaro menas att man ökar medvetenheten av egna tankar och känslor och att man ändrar på relationen man tidigare haft till dessa. MBSR:s primära mål är att ge deltagarna träning i meditationstekniker för att skapa möjligheten att ta ett steg tillbaka (genom medveten närvaro) från tankar och känslor under stressfyllda situationer istället för att fastna i negativa tankar och oro somspäder på den negativa upplevelsen. MBSR programmet genomförs i grupp med 8-10 träffar. Träffarna sker med en veckas intervall. En av sessionerna pågår under en hel dag medan resten av träffarna pågår under två timmar. Träffarna blandas med övning i tekniker och gruppdiskussion kring dessa tekniker. Träningen av de olika teknikerna kompletteras med psykoedukativa inslag. Bland annat ges information om hur kroppen reagerar på stress och hur tankar och känslor är involverade i denna process. Hemläxor ges i form av att deltagarna ska träna på meditationsteknikerna mellan träffarna. Till sin hjälp i denna träning får deltagarna instruktionsband.

Psykologa använder Mindfulness tekniker i terapier och coaching. Oavsett vad klienten söker för har vi på Psykologa kunnat se en positiv respons i våra behandlingar då mindfulness använts. Ofta glömmer vi bort att stanna upp i tillvaron för att se och känna och det behövs inte någon speciell lång träning inom mindfulness innan man kan se resultat. Vill du veta mer om hur vi arbetar med mindfulness ber vi dig kontakta oss. Vi planerar att anordna kurser i mindfulness likt MBSR som kommer hållas i våra lokaler i Stockholm. Mer information om detta kommer du kunna läsa om på vår hemsida

Recent Posts

Ny hemsida

Vi är stolta och glada för att kunna presentera PsykologA:s nya hemsida. Ny snyggare design och enklare navigering för...

Anknytningsteorin

Anknytningsteorin betonar att alla barn måste få känna sig trygga Det finns många föräldrar som kan vittna om hur...

Stresshantering

Energiinjektion eller utmattning Stress är en naturlig del av livet. När du behöver extra kraft sparkar kroppen igång...