fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Katastroftankar

Katastroftankar är något alla människor har, mer eller mindre. Känner du att du alltför ofta hamnar i katastroftankar och att de inverkar negativt på din vardag och mående? Då är det bra att söka hjälp hos en psykolog. På PsykologA finns legitmerade psykologer som specialiserade inom katastroftankar.

Katastroftankar börjar ofta med en relativt harmlös negativ tanke. Denna tanke växer i en negativ spiral sig större på grund av att kroppens rädsla-system aktiveras i kombination med att tankeinnehållet gradvis blir mer negativt. Processen kulminerar ofta med att vi föreställer oss att värsta tänkbara alternativ kommer bli verklighet tillsammans med att kamp-flykt reaktionen aktiveras. Att katastroftankar uppstår kan förklaras med att vår hjärna fungerar annorlunda då rädsla-systemet är påslaget. Vi förlorar förmågan att tänka klart och att se komplexitet, många pratar om att de hamnar i ett slags tunnelseende.

Katastroftankar
Katastroftankar kännetecknas av att de känns helt sanna då man får dem och de kommer kännas sannare och sannare ju mer rädsla eller ångest man får. Detta då hjärnan försöker lista ut vad som är fel och istället för att använda en avancerad rationell förklaring (“Nu är kamp-flykt reaktionen igång, den går över om en stund”) väljer den en enklare förklaring som den förstår (och tyvärr är livrädd för).

Vanliga katastroftankar
Vilken typ av katastroftankar du får beror på vilken typ av person du är, det finns dock några katastroftankar som är vanligare än andra samt varianter på dessa:

Jag kommer dö
(“Hjärtat kommer sluta slå”, “Jag kommer inte få tillräcklig med luft”, “Mitt nervsystem går sönder”.

Jag kommer bli galen
“Jag kommer aldrig bli bra igen”, “Jag kommer tappa kontrollen”

Jag kommer skämma ut mig
“Alla kommer se att jag mår dåligt”, “Jag kommer göra något pinsamt”

I terapier hos Psykologa arbetar vi ofta med att undersöka vilka typer av katastroftankar du lätt kan hamna i. Genom att kartlägga och bli mer medveten om hur man själv fungerar blir det senare lättare att förändra ett negativt tankemönster. Ofta är katastroftankar mer eller mindre omedvetna så just arbetet med att kartlägga sig själv är väldigt viktigt.

Många tror inte att det går att förändra ett sätt att tänka eftersom det är så djupt rotat. Vår erfarenhet är dock att det med hårt arbete och motivation går att komma väldigt långt med sig själv.