fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Coaching och terapi i Stockholm baserat på positiv psykologi

Positiv psykologi är en ny gren inom psykologin som fokuserar på utveckling och förbättrande av redan etablerade färdigheter. På PsykologA använder vi positiv psykologi i vår coaching och i terapier.
Positiv psykologi är en relativt ny gren inom psykologin. Positiv psykologi skiljer sig från traditionell psykologi då den har ett förebyggande fokus istället för ett den traditionella psykologins problem och symtomorienterade inriktning. Inom positiv psykologi tar man mer hänsyn till en persons styrkor och hur dessa kan utnyttjas på ett mer effektivt sätt istället för att se till de negativa aspekterna i en personlighet.
Inom den positiva psykologin är Resilience ett viktigt begrepp. Resilience betyder ungefär motståndskraft eller ”förmågan att komma tillbaka efter en motgång”. Personer som har ett högt resilience kan tackla svårigheter och misslyckanden bättre än personer med låg resilience. Ofta kan de med hög resilience till och med nå en högre nivå i prestation eller utveckling på grund av att de dragit nytta och lärt sig något av motgången.

Just fenomenet att ett misslyckande kan föra till utveckling har inom forskningen benämnts ”post-traumatiskt-utveckling” (vilket kan ses som den diametrala motsatsen till ”post-traumatisk stress-syndrom”). Psykologisk forskning har visat att personer med hög resilience har ett antal ”beskyddande faktorer” som skapar en buffert mot negativ stress och motgångar.

Vilka de beskyddande faktorerna är kan variera från person till person och bero på vilken kontext personen befinner sig i. Ett par beskyddande faktorer verkar dock vara mer förekommande. Exempel på dessa är: optimism, förståelse för samspelet mellan tankar, känslor och beteenden och positiva nära relationer. Just optimism brukar vara ganska lätt att koppla samman med förmågan att hantera svårigheter men insikten om samspelet mellan tankar, känslor och beteenden och betydelsen av relationer för resilience är för de flesta något nytt.
Forskningen har upptäckt de beskyddande faktorerna genom att djupintervjua personer som varit med om traumatiska händelser eller annan motgång och samtidigt gått starka i det negativa som hänt. Alltifrån krigsoffer till olympiska idrottare har intervjuats.

I en kontakt med någon av våra psykologer i Stockholm på Psykologa ägnas ofta tid åt att undersöka vad för beskyddande faktorer som klienten själv tror sig ha. Tillsammans kan psykologen och klienten undersöka hur man kan stärka dessa beskyddande faktorerna. Terapeuten introducerar även andra möjliga beskyddande faktorer som verkar positivt för andra och förmedlar verktyg som klienten kan testa att använda i sitt eget liv.

Liksom andra positiv-psykologi interventioner är syftet med våra resilience-metoder att förebygga ohälsa och att främja välbefinnande. Resilience används av våra medarbetare främst i coaching-tjänsterna men även i våra psykoterapier i Stockholm. Är du i intresserad av att veta mer om positiv psykologi och våra tjänster inom detta område eller komma i kontakt med en psykolog som specialiserad inom positiv psykologi är du välkommen att kontakta oss på info@psykologa.se. Vi har psykolog Hornstull i Centrala Stockholm vilket innebär att du kan ta dig till oss på ett enkelt sätt med buss eller tunnelbana, inom 10 minuter om du bor på platser såsom Kungsholmen, Liljeholmen, Zinkensdamm, Mariatorget, Hornsgatan eller någon annan plats på Södermalm.

Högalidsgatan

52B Högalidsgatan 52B, 117 30 Stockholm, Sweden