fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Chefscoaching

I denna artikel presenterar information om chefscoaching och vi åtta punkter som gör ditt ledarskap bättre och effektivare.
Organisationspsykologi och ledarskap – Hur blir jag mer effektiv i mitt ledarskap genom min förståelse av människorna runt mig?

Ha rätt resurser för när det behövs. Att ha rätt människor tillgängliga vid när de behövs är nödvändigt för att organisationen ska överleva och utvecklas. Annars är risken stor att effektiviteten hämmas eller försvinner eftersom inte organisationen klarar att hantera förändringar eller stelnar i ej längre fungerande mönster.

Trygga dina resurser. Att känna till vad som driver och motiverar människorna i din organisation ger dig större möjligheter att möta dem på ett sätt som gör att de trivs. Det bidrar till att öka deras bidrag till organisationen och att de stannar längre.

Använd rätt resurser. Hur kan jag utnyttja samarbetet med personer runtomkring mig på bästa sätt? Vem vänder du dig till med olika problem och vem man kan delegera vad till? Vem har potential att ta större ansvar? Utan kunskap om människorna kring dig blir du blind som ledare. Du risker att göra fler misstag, att saker tar längre tid och att inte går inte lika smidigt.

Frigör resurser. Vad motiverar dina medarbetare? Om människor är motiverade är de mer kreativa och självgående vilket skapar mer utrymme för dig som ledare. Ett större framtida affärsvärde skapas eftersom fler kreativa hjärnor skapar mer än en som talar om vad alla andra ska göra. Detta är avgörande för att en lärande/utvecklande organisation ska finnas.

Teamresurser. För att skapa och stärka team som kan samarbeta och fokusera på resultat behöver man känna till de olika individernas styrkor och svagheter. På så sätt kan man också förebygga problem och låsningar, bli mer proaktiv samt vara ett bättre stöd vid förändringar.

Hur blir jag mer effektiv i mitt ledarskap genom att känna mig själv?

Att känna sina redskap. Att känna sig själv är att känna sina egna redskap. Genom att fördjupa din kännedom om hur du fungerar, var du har dina starka sidor och utvecklingsområden kan du använda dina redskap som chef mer målmedvetet och effektivt. Det är svårt att utveckla andra om man inte känner sig själv p.g. a: man saknar en referensram, vet inte vilka redskap man själv har som är mest verkningsfulla.

Förebild. Ju högre upp och ju mer synlig man är i och utanför organisationen ju större påverkan har ditt beteende på andra. Att vara medveten om hur man själv fungerar ökar ens möjligheter att medvetet vara en förebild.

Utvecklingsplattform. Genom att utveckla självkännedom ökar man också sin egen förståelse för var man behöver och vill utvecklas. Detta bidrar både till att ökad motivation och till skapandet av en lärande och utvecklande organisationskultur.

Gå till Psykologa.se Hemsida