fbpx
Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog. Klicka här!

Anknytningsteorin

November 22, 2014

Anknytningsteorin betonar att alla barn måste få känna sig trygga

Det finns många föräldrar som kan vittna om hur barnens skrik skär i deras själar. Deras upplevelse är att det är helt omöjligt att ignorera den lilla varelsens rop på hjälp. Du som själv har barn eller umgås med den som har barn kan säkert vittna om detta. Skriken är det enda sättet det lilla barnet har för att få mat och värme. Idag diskuteras mycket om de otrygga barn som mår allt sämre i vårt samhälle. Ofta handlar diskussionen om hur barnen upplevt sina första år i världen och hur detta påverkat dem.

Små barn behöver från det att de tittar ut i världen känna sig trygga i sina relationer. Detta har visat sig när föräldrarna av olika anledningar inte kunnat ge barnen det de behöver. Allra värst far naturligtvis barn som blir misshandlade eller lever med missbrukande föräldrar som vansköter dem. I vissa fall krävs hjälp av en psykolog för att må bra och ha hälsosamma relationer i sitt vuxna liv. Även barn som växt upp utan en god relation till föräldern, eller barn som tvingats spendera lång tid ensamma på sjukhus, visar sig ofta ha svårt för relationer som vuxna.

Anknytningsteorin visar på vikten av relationen till föräldern

Anknytningsteorin utformades av en känd psykolog från Storbritannien, John Bowlby. Hans arbeten under femtiotalet ledde fram till idéer som sedan utvecklades vidare av andra. Genom anknytningsteorin förklaras vikten av en nära relation till föräldrarna. Bowlby träffade bland annat ungdomar som hamnat snett i sina liv för att undersöka om de hade några gemensamma nämnare. Ett av de starkaste sambanden som ledde fram till anknytningsteorin visade sig vara en dålig relation till modern. Du bör dock tänka på att barn på den tiden främst uppfostrades av sin mor, vilket självklart påverkade resultatet. Studierna som låg till grund för anknytningsteorin visade att relationen till föräldern inte främst handlade om tillgången till mat, som en del tidigare trott. Istället visade studierna kring anknytningsteorin att relationen till den närmsta vårdnadshavaren var unik och i hög grad påverkade barnens vuxna liv.

Anknytningsteorin och relationsproblem

När anknytningsteorin utvecklades vidare identifierades olika relationsproblem i vuxen ålder som kunde kopplas samman med barnets första relation. Anknytningsteorin visade att tryggheten i att vara säker på att du kan lita på dina föräldrar var avgörande för att kunna skapa goda relationer. Om ett barn känt sig otryggt och inte fått tillräcklig uppmärksamhet av sina föräldrar visar anknytningsteorin att de känslor som uppstod finns kvar i vuxen ålder. Du som utsatts för detta kanske är populär, men i närmre relationer drar du dig tillbaka. Detta orsakar problem att forma nära vänskaper eller bygga kärleksrelationer. Du som varit i den situationen har helt enkelt från mycket ung ålder lärt dig att du sköta dig själv, vilket enligt anknytningsteorin förklarar problemen. Den som fått uppmärksamhet, men bara vid vissa tillfällen, kan istället klamra sig fast enligt anknytningsteorin. Rädslan för att förlora din partner eller nära vän gör att du kan vara påfrestande i relationer eftersom du sällan ger utrymme för den andre att också ha sitt eget liv.

Som tidigare nämnts skapar en dysfunktionell relation till föräldrarna mycket stora problem längre fram i livet. Relationer är något du lär dig tidigt enligt anknytningsteorin. Därför blir de även dysfunktionella som vuxen om du inte har goda erfarenheter av dem som barn. Du vet helt enkelt inte hur du ska bete dig för att kunna ha vänner eller bygga en sund kärleksrelation med en partner. Här är anknytningsteorin viktig som förklaringsmodell då psykologhjälp i stort sett alltid är nödvändig.

Det är inte hopplöst

När du läser om anknytningsteorin kan det kännas hopplöst för den som inte haft goda relationer under sin första tid på jorden. Dock ger inte anknytningsteorin enbart en förklaring till varför dina relationer inte fungerar, den kan också ligga till underlag för behandling. Med hjälp av psykoterapi kan du inte bara förstå varför du har problem utan också arbeta bort dem. Anknytningsteorin har utvecklats under många år och kan idag ligga till grund för en väl fungerande terapi. Därför är det viktigt att du söker hjälp. På en psykologmottagning kan du få hjälp med att hitta rätt psykolog och metod för just dig. Du förtjänar att ha goda relationer och behöver inte skämmas för att du har svårt att forma dem.

Recent Posts

Ny hemsida

Vi är stolta och glada för att kunna presentera PsykologA:s nya hemsida. Ny snyggare design och enklare navigering för...

Stresshantering

Energiinjektion eller utmattning Stress är en naturlig del av livet. När du behöver extra kraft sparkar kroppen igång...