Psykoterapi och Coaching med modern teknik

Psykologa har tagit fram en smartphone applikation, Emotion Tracker, med syfte att höja användarnas känslomedvetenhet. Emotion tracker är enkelt att använda och tar inte någon längre tid att genomföra. Appen går ut på att användaren ska svara på hur de just i den aktuella stunden upplever och erfar 20 olika känslotillstånd.

Mer specifikt får användaren 20 olika frågor där hon eller han uppmanas att på en femgradig skala får beskriva hur de för stunden känner. De 20 frågorna är uppdelade på 10 negativa känslor och 10 positiva.

Psykoterapi och Coaching med modern teknik

Ett andra syfte med appen är att användaren ska få en översikt över hur mycket positiva känslor jämfört med hur mycket olika negativa känslor de upplever. Forskning har visat att det finns en mängd fördelar av att ha ett överskott av positiva känslor. Det är givetvis inte att föredra att ha en total avsaknad av negativa känslor men om de negativa känslorna blir alltför vanligt förekommande är det rekommenderat att undersöka hur man kan omfördela proportionerna.

Vi har fått många positiva responser från personer som använder appen. De tycker det är nyttigt att ägna en större tid och fokus på hur de faktiskt känner och hur detta påverkar deras mående. Många tycker de leder till en högre känslomedvetenhet och att det blir lättare att skapa mer positiva känslor och att bevara de positiva känslor som redan finns eller skapas automatiskt. För en del är vissa känslor helt nya och man har aldrig tänkt på att de faktiskt finns där och påverkar ens humör och mående. Intressant är att appen varit speciellt uppskattad i vår parterapi på Kungsholmen.

I våra terapier och coaching använder vi ofta Emotion Tracker som ett viktigt inslag. Vi använder det dels som kvalitetssäkringssverktyg för att se om våra psykologinsatser är effektiva och dels för att utveckla klienters förmåga att vara uppmärksam och medveten om sitt känsloliv. Läs en artikel om ACT pa psykologa.

Emotion Tracker finns att ladda hem gratis på Apple Store och Google Play. Kontakta gärna någon av våra psykologer för att få mer information om hur just du kan använda Emotion Tracker eller om du vill börja i psykoterapi vid Mariatorget.

Psykologa Hem


 
Gå till Psykologa.se Hemsida

Relaterade sidor

  • Inom psykologin pågår en evig debatt mellan dem som påstår att personligheten är fast och inte förändras så mycket över tid eller beroende av situation och dem som hävdar att personligheten är flyktig och hela tiden förändras. De som hävdar att personligheten är fast menar att vi är som vi…
  • På Psykologa har vi terapeuter i Stockholm som är specialiserade på att arbeta med par och relationsfrågor. Våra parsamtal liknar på många sätt våra individuella samtal i utformningen förutom att de är längre. När par kommer till oss för första gången har ofta kommunikationen och samspelet hamnat i en negativ…
  • Psykologas tjänst Coaching Stockholm vänder sig till personer som vill utvecklas på det personliga planet. För att vända sig till Psykologa behöver du alltså inte nödvändigtvis lida av något psykiskt problem eller ha något psykiskt symtom. I våra coachingar är istället fokus på hur du kan använda dina styrkor bättre,…

Senaste inlägg

Adress

Högalidsgatan 52 B 117 30 Stockholm
Telefon: 08-55922160
E-mail: info@psykologa.se

Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog.Läs mer.