Psykodynamisk terapi

I psykodynamisk terapi på Psykologa är det första steget att nå insikt över vilka omedvetna mönster och processer som skapar dåligt mående och destruktiva beteenden. Med hjälp av insikt blir det lättare att förändra och att göra annorlunda i situationer där man tidigare gått på “autopilot”. Andra steget blir just att utmana tidigare invanda mönster.

Det görs exempelvis genom att gå emot en rädsla, släppa in känslor som tidigare inte varit tillåtna eller att handla på ett annorlunda sätt i en nära relation. Traditionellt sätt är en psykodynamisk terapi längre än en KBT-terapi men nu finns även psykodynamiska korttidsterapier. På Psykologa anpassar vi terapin utefter dina önskemål och förutsättningar.

Gå till Psykologa.se Hemsida

Relaterade sidor

  • Psykologa erbjuder evidensbaserad psykoterapi i Stockholm. Evidensbasering innebär att våra arbetssätt och metoder är utprövade vetenskapligt med goda resultat. Alla våra medarbetare är även leg. psykologer och står under uppsikt av socialstyrelsen. Psykologas psykologer i Stockholm är dessutom medlemmar i Psykologförbundet. Sammantaget är detta en kvalitetssäkring för att du som…
  • Inom psykologin pågår en evig debatt mellan dem som påstår att personligheten är fast och inte förändras så mycket över tid eller beroende av situation och dem som hävdar att personligheten är flyktig och hela tiden förändras. De som hävdar att personligheten är fast menar att vi är som vi…
  • Prokrastinering, eller att skjuta upp saker till framtiden (prokrastinera), är något som alla människor ägnar sig åt, oavsett hur välorganiserad och strukturerad man är. Det kan handla om att slösa bort timmar på triviala sysselsättningar som att slösurfa, slentrianmässigt titta på TV eller något annat som skänker dig tillfällig tillfredsställelse…

Senaste inlägg

Adress

Högalidsgatan 52 B 117 30 Stockholm
Telefon: 08-55922160
E-mail: info@psykologa.se

Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog.Läs mer.