Klaustrofobi – rädslan för att bli instängd

Klaustrofobi även kallad cellskräck, innebär en stark ångest och rädsla för att bli instängd i trånga och slutna utrymmen. Det är väldigt svårt att kunna komma fram till en specifik orsak till varför individer utvecklar en fobi. En del psykologer är dock av övertygelsen att fobier är inlärda känslor. Om till exempel en individ vid flera tillfällen har haft hemska och otrevliga upplevelser när denna har befunnit sig i trånga utrymmen, finns det en risk för att hjärnan kopplar ihop den otrevliga känslan med platsen man var vid. En annan orsak till klaustrofobi kan vara olika typer av trauman från barndomen, som när ett barn blir inlåst i ett skåp eller när ett barn tappar bort sina föräldrar i en stor folkmassa. Det finns olika grader av rädsla för att bli instängd. En del individer kan lida av en lättare och mer hanterbar rädsla medan andra kan lida av en ångest som blir så stark att den blir handikappande.

Den som lider av klaustrofobi kan bland annat uppleva följande symptom: rädslan för att kvävas, rädslan för att inte kunna röra på sig, panikattacker, ökat blodtryck och illamående. Att lida av klaustrofobi behöver inte endast vara begränsad till trånga utrymmen, utan kan dessutom upplevas när individen befinner sig i en tandläkarstol. Känslan av att sitta fast och inte kunna komma därifrån är en oerhört vanlig rädsla bland klaustrofobier.

Klaustrofobi kan botas med hjälp av kognitiv beteende terapi

Behandling och hjälp vid klaustrofobi

De som lider av klaustrofobi kan bli hjälpta genom kognitiv beteendeterapi, som delvis handlar om att förstå att rädslan ej är verklig. I samband med denna typ av terapi tillämpas även en exponeringsbehandling, där man utsätter individen för det som skrämmer den lite i taget. Med denna metod vill man få personen i fråga att utstå den hemska känslan tills ångesten ger med sig. För att kunna få rätt typ av behandling skall man ta hjälp av en psykolog eller en terapeut.

Relaterade sidor

  • Bakteriofobi är en överdriven och onormal rädsla för bakterier och mikroorganismer. De personer som lider av denna fobi utvecklar även en besatthet mot bakterier och smuts, och tvingar därmed sig själva att utföra ritualer av tvätt och städning. Hos en del individer blir denna rädsla och besatthet så stark att…
  • Att skaffa barn är för många det största projektet som man någonsin företar sig i livet, och för vissa något som föregås av flera år av planering och förberedelser. För andra kommer barn in i bilden plötsligt och oväntat, men är ändå lika välkommet. Oavsett hur en ny familj bildas…

Senaste inlägg

Adress

Högalidsgatan 52 B 117 30 Stockholm
Telefon: 08-55922160
E-mail: info@psykologa.se

Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog.Läs mer.