Dentofobi – rädsla för tandläkarbesök

Att besöka eller gå till tandläkaren är för många kopplat till en obehaglig och obekväm känsla. Dentofobi är tandvårdsrädsla eller tandläkarskräck. Rädslan eller skräcken har i allmänhet ingenting med tandläkaren att göra utan med själva situationen och behandlingen. Varför vissa upplever eller utvecklar denna typ av fobi är relativt oklart, men rädslan kan till exempel ha orsakats av tidigare negativa erfarenheter hos tandläkaren. En annan viktig anledning till dentofobi kan vara brist på kontroll av behandlingssituationen. En del kan uppleva obehag när de måste lämna kroppen eller delar av den i någon annans händer för vård, dessutom kan man inte under en behandling uttrycka åsikter eller önskemål med munnen. En annan orsak till rädslan kan vara smärtan som man upplever under en behandling samt de instrument som används under behandlingen. Instrumenten skapar höga och känsliga ljud som kan skapa stress och oro hos patienten.

Den individ som lider av tandläkarskräck upplever bland annat oro, yrsel, svettningar, ångest och magont inför ett tandläkarbesök. Lider man dock av stark tandvårdsrädsla blir resultatet uteblivna besök som i framtiden kan leda till omfattande behandlingsbehov och höga tandvårdskostnader. Att inte kunna få tandläkarvård skapar även sociala problem i livet. Personen i fråga börjar oroa sig för dålig andedräkt och dålig munhygien vilket kan försämra självförtroendet och som påverkar umgänget med andra.

Dentofobi kan ofta botas med hjälp av terapi

Det finns hjälp att få vid dentofobi

De allra flesta som lider av tandvårdrädsla kan få hjälp och kan botas. Om man märker att tandvårdsrädslan börjar bli så omfattande att man undviker tandläkarbesök bör man först och främst kontakta tandvården eller vårdcentralen. Genom att berätta om rädslan för tandläkaren kan man tillsammans skapa positiva erfarenheter genom försiktig behandling. I samråd med tandläkare samt psykolog kan även följande metoder och behandlingar genomföras:

• Terapi
• Lustgas eller ångestdämpande medicin
• Långsam tillvänjning
• Avslappningsövningar

Relaterade sidor

  • Bakteriofobi är en överdriven och onormal rädsla för bakterier och mikroorganismer. De personer som lider av denna fobi utvecklar även en besatthet mot bakterier och smuts, och tvingar därmed sig själva att utföra ritualer av tvätt och städning. Hos en del individer blir denna rädsla och besatthet så stark att…

Senaste inlägg

Adress

Högalidsgatan 52 B 117 30 Stockholm
Telefon: 08-55922160
E-mail: info@psykologa.se

Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog.Läs mer.